JU STÖRRE KOMMUNER DESTO STARKARE KRAV PÅ NÄRMAKT

22.10.2012 kl. 15:33
Kommunerna har i hög grad varit gemenskaper med stark tillit, identitet och sammanhållning, men icke så längre.

Kommunerna har i hög grad varit gemenskaper med stark tillit, identitet och sammanhållning, men icke så längre. I den pågående kommunstrukturreformen är mantrat framom andra varit begreppet starka primärkommuner, och då handlar det om en styrka som definieras på ett helt annat sätt, d.v.s. kommunerna bör vara stora nog att själva ta hand om all service, den tunga specialsjukvården undantagen.

Då talar vi om kommuner där de tidigare honnörsorden, gemenskapen, medinflytandet och talkoandan, blivit bristvaror. Den styrka regeringen talar om är ju en chimär, såtillvida att storleken också kommer att få flera klart kostnadsökande konsekvenser, såsom ökad professionalisering (tjänster måste köpas istället för att som tidigare produceras med talkokraft) och ökat främlingskap och missnöje med ökade utgifter som följd. Om man ser på livsmedelsproduktionen och -distributionen, så har den ökade globaliseringen haft en massa oönskade bieffekter i form av orimliga och plågsamma transporter, galna ko-sjukor etc., vilket har gett upphov till en motkraft i form av satsningar på närmat. "Motsvarande utveckling kommer vi utan tvivel att se också när det gäller förvaltningen av våra liv: ju större kommuner, desto starkare krav på närmakt, d.v.s. förvaltningsstrukturer anpassade för människan.

Enheter som garanterar oss faktiskt inflytande också i vår närmiljö, i byarna, de gamla kommundelarna och stadsdelarna i stora städer." Forskarna Siv Sandberg och Ritva Pihlaja konstaterar i en rapport, Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa (Regional demokrati? Handlingsmodeller för närdemokrati i finländska kommuner), att man bara i tio procent av närdemokratiförsöken hittills i vårt land har gett delområdesorganen faktiskt inflytande, medan de resterande 90 procenten består av diskussionsklubbar utan makt.

Men det finns alltså hoppingivande exempel på motsatsen, både hos oss och i andra länder i Europa, d.v.s. delområdesorgan med reell budgetmakt, en makt vi inte utan vidare får, utan den måste tas. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Thomas Rosenberg, i Vasabladet (16.10). Under
adressen http://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/programkalendern/details/865-inforkommunalvalet-nardemokrati-i-norden finns forskarnas rapport som länk.

 

Bromarv är Årets Nyländska By – hedersomnämnande till Pojo kyrkoby

Bromarv i Raseborg utsågs till vinnare i tävlingen om titeln Årets Nyländska By 2022. Bromarv är en by med över 400 invånare vars service och image har utvecklats väldigt mycket på bara några år. Juryn beslöt också att ge ett hedersomnämnande som tilldelades Pojo kyrkoby i Raseborg. Läs mera »
13.12.2021 kl. 12:50

Rökiö – Månadens by i Österbotten

Månadens by i Österbotten för december är Rökiö by i Vörå kommun. Området i Rökiö som de allra flesta besökt är nog Norrvalla.Läs mera »
13.12.2021 kl. 12:45

Stolt över byn – en kampanj för landsbygdens goda liv och välmående

Var finns ditt självlandskap? Vad är det bästa med din by? Finlands Byar har satt i gång kampanjen Stolt över byn (Ylpeydellä kylästä) och utmanar alla att i sociala medier berätta om vad som får dem att uppleva stolthet över en plats.Läs mera »
13.12.2021 kl. 12:00

I väntan på julen tillsammans med Leader-tomtarna

Landsbygdsnätverkets julkalender presenterar i år Leader-grupperna och Leader-aktörer runt om i Finland.Läs mera »
07.12.2021 kl. 13:00

Årets sista nyhetsbrev från HSSL

I Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har utkommit med sitt sjätte och sista nyhetsbrev för i år.Läs mera »
07.12.2021 kl. 12:00

Inlandsaktivism i podden Hela Sverige pratar

Podden Hela Sverige pratar åkte till Norsjö för att prata med inlandsaktivisterna om kust och inland, centralisering, urban norm och värdering av platser.Läs mera »
07.12.2021 kl. 11:00

Finlands Byar höll höstmöte – Jari Koskinen ny ordförande

Under Finlands Byars höstmöte 25.11 valdes Jari Koskinen till ny ordförande. Mathias Högbacka från Aktion Österbotten omvaldes som styrelsemedlem i gruppen för svenskspråkiga medlemsorganisationer.Läs mera »
03.12.2021 kl. 12:39

Finlands Byar och sex regionala byaföreningar med i nätverket Hållbarhetsveckan

Med nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare vill man lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för ett hållbart levnadssätt. Läs mera »
23.11.2021 kl. 11:46

27-årige Aleksi Koivisto är verksamhetsledare för Finlands Byar

Styrelsen för Finlands Byar har valt vasabon Aleksi Koivisto till organisationens verksamhetsledare. Koivisto vill göra Finlands Byar till en än mer inflytelserik och betydande intressebevakare,Läs mera »
15.11.2021 kl. 11:00

Nationellt skärgårdsnätverk kring bobarhet skapas

Nu ska konceptet habitability användas för att analysera öarnas bobarhet och skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå.Läs mera »
05.11.2021 kl. 11:00

Nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten

Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf arrangerar höstens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten 8-9.12 i Tammerfors.Läs mera »
05.11.2021 kl. 10:30

Designa Byasockan och vinn Novitas garnpris!

Finlands Byar och Novita inbjuder till en tävling i mönsterstickade sockor med garn som pris.Läs mera »
05.11.2021 kl. 10:00

Svenska Landsbygdsriksdagen hålls som planerat nästa år

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har beslutat att som tidigare planerat genomföra Landsbygdsriksdagen i Jönköping den 20-22 maj 2022.Läs mera »
03.11.2021 kl. 11:42

Årets femte nyhetsbrev från HSSL

I årets femte nyhetsbrev från Hela Sverige ska leva kan man bland annat läsa om deras nya podd Hela Sverige pratar och kommunbygderåd.Läs mera »
03.11.2021 kl. 10:15

Drygt 200 genomförda projekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter

Sedan år 2014 har 187 allmännyttiga Leader-projekt och 31 Leader-stödda företagsprojekt med goda effekter på miljön genomförts i sydvästra Finland.Läs mera »
29.10.2021 kl. 12:51

”Korsholms styrka finns i byarna”

Geir Byrkjeland leder två projekt i Korsholms kommun – byaaktivism och klimatledarskap. I byaaktivismen ska han vara en brygga mellan kommuninvånarna. föreningarna och kommunstrukturen.Läs mera »
25.10.2021 kl. 12:43

Småbönders – Månadens by i Österbotten för november

Småbönders är en liten by med ca 300 invånare och utgör en del av Kronoby kommun. Småbönders är den sista svensktalande byn längst österut i Västra Finlands län. Byborna månar om de traditioner som finns i byn, håller dem levande och blandar dem med en lagom dos av kreativt nyskapande och humor,. Småbönders var Årets by i Österbotten år 2008.Läs mera »
25.10.2021 kl. 12:30

Grundutbildning i Teams för byaaktörer hålls 2.11

Vi bekantar oss med grunderna i Teams, samt lär vi oss mötesarrangemang och mötesetikett.Läs mera »
25.10.2021 kl. 12:00

Webbinarium om lokal gemenskap

Hur skapar man lokal gemenskap? Case-exempel ges om samarbetets styrka och kommunens roll som främjare av gemenskap.Läs mera »
25.10.2021 kl. 11:00

Framtidens landsbygdsområden ur nordiskt perspektiv – vad kan vi lära oss av varandra?

Alla nordiska länder satsar på sina sätt på en livskraftig framtid för sina landsbygdsområdena. Det är en rikedom och en utmärkt grund för samarbete.Läs mera »
25.10.2021 kl. 12:00

Storstadsanpassad e-handel missar landsbygden

Landsbygden riskerar att glömmas bort när allt fler e-handelstjänster anpassas till storstaden.Läs mera »
22.10.2021 kl. 13:39

Energikväll för föreningshusen

Projektet Föreningshus i utveckling ordnar en energikväll för föreningshusen 3.11 via Teams med temat föreningshusens energilösningar och hållbara utveckling.Läs mera »
22.10.2021 kl. 13:23
Bildkälla: Wikimedia

Städers närkommuner är framtidens vinnare visar undersökning

Planerings- och konsultföretaget WSP Finland Oy publicerar en omfattande undersökning som täcker hela Finland och som undersöker kommunernas framtida livskraft och tillstånd.Läs mera »
14.10.2021 kl. 13:22

I dag firas internationella landskapsdagen

Den internationella landskapsdagen firas onsdagen den 20 oktober.Läs mera »
14.10.2021 kl. 12:30

Var med och utforma verksamhetsplanen för landsbygdsnätverket!

Nu är dags att planera vilken typ av verksamhet som periodens sista verksamhetsår ska innehålla.Läs mera »
14.10.2021 kl. 12:00