Klimatsmarta byar

Klimatsmarta byar i Österbotten är ett projekt som ser närmare på vad man på byanivå kan göra för att vara klimatsmarta. Projektet kommer i huvudsak att samarbeta föreningar som t.ex. byaföreningar och hembygdsföreningar. Vad kan föreningar göra för miljön och klimatet i sin hembygd? 

Projektet kommer att arbeta utgående från fyra huvudområden; (1) energilösningar & byggnader, (2) föreningsverksamhet, (3) evenemang och (4) klimatgärningar som en förening eller dess medlemmar gemensamt kan utföra.

Om er förening är intresserad att komma med i ett klimatsmart projekt kan man anmäla sitt intresse och få mera information. Anmäl ert intresse per e-post eller telefon.

Denna sida kommer att kontinuerligt uppdateras vartefter projektet framskrider.

Kontaktuppgifter:

Roger Norrgård, projektledare

roger.norrgard@slf.fi

044 729 3601