h1>Nyhetsbrev 2008

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   19.12.2008

 • Snabba insatsstyrkor inom regional utveckling – Katajamäkis analys över olika österbottniska framgångsfaktorer
 • Småhusboende i förorterna dyrare än i glesbygd visar svensk studie
 • Nätverksprojekt för mångfald i skogarna främjar livskraft på landsbygden
 • Årets sista nyhetsbrev från Glesbygdsverket
 • Årets utvecklingsgrupp och kommun, landsbygdsambassadör, Transition Initiative, lokalt vindbruk – HSSL:s nyhetsbrev 5/2008
 • Årets sista informationsblad från Levón-institutet
 • Det är byaråden som skall bygga distributionsnätet för bredband! – statens ansvar sträcker sig till stomnätet
 • Anonym i staden eller känd på landsbygden? – YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Vad är det för mat i morgon? – MIRHAMI 2030-projektets slutrapport publicerades *Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på utlåtanderunda *Byvänliga Ilomants Årets kommun 2008 i Norra Karelen *”Låt oss i dag göra morgondagens historia” – motto i Porlom Årets by i Östra Nyland *Julledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_44_vecka_51-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   12.12.2008 

 • ESRS´ XXIII kongress inbjuder till presentation av ”papers” – 38 arbetsgrupper har godkänts
 • Invandringen allt viktigare i Sveriges gles- och landsbygder – Glesbygdsverkets årsbok har utkommit
 • ”Forskarnas eländeskatalog över landsbygden” – krönika av svenska samhällsforskaren Ronny Svensson
 • Byaverksamheten fick ”julgåva” – statsbidraget höjs
 • Businessjordbruket ny typ av jordbruk
 • Läs även detta: *Fiberförespråkare vill förena Svenskfinland till ett gemensamt optiskt fibernät *Borgå vill satsa på moderna skärgårdsbyar *Närpes störst till arealen, Storkyro mest finskspråkigt, Kaskö mest industridominerad – Österbotten i siffror 2008 har utkommit *”Starkare tillsammans för framtida utmaningar” – Aktion Österbotten presenterar sig *”Bra planering lönar sig alltid!” – kurs om grunderna i projektplanering

Nyhetsbrev_43_vecka_50-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   5.12.2008

 • Metropolstat eller lyckad regionpolitik? – Sitra-rapport om de förändringar Finland står inför
 • Slow Food-rörelsens kamp mot ”macdonaliseringen” och Slow Society-rörelsens kamp för ett långsamt samhälle
 • Nationellt projekt banar väg för småföretag att delta i produktionen av kommunal service
 • ”Gemensamt Leader-ombud är i alla aktionsgruppers intresse” – ombudsprojektet tog ett steg framåt under Leader-parlamentet
 • Leader Åland ännu inte i gång – men ljusning är i sikte
 • Hotellägare Ellinore Kullenberg Leader Ålands nya ordförande
 • Läs även detta: *Mellan hopp och förtvivlan i små norrländska inlandskommuner – ”utvecklingen mot glesbygdens avveckling har hunnit långt” *Arbetsgrupp inleder beredningen av redogörelsen om KSSR *FÖSS framförde initiativ åt minister Wallin – önskan om öronmärkta skärgårdstillägg och verksamhetsstöd *Nyhetsbrevet går över språkgränsen – Uutiskirje ylittää kielirajan

Nyhetsbrev_42_vecka_49-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   28.11.2008

 • ”Informationssamhället har nått punkten då goda bredbandsförbindelser blivit grundrättighet” – minister Lindén
 • Från folkstyre till ett styrt folk – pamflett från tankesmedjan Lokus
 • Tavastkyro nationallandskap Finlands bästa landskapsprojekt
 • Studiefrämjandet + SÖB = Aktion Österbotten
 • Christell Åström ny verksamhetsledare på SILMU
 • Studiefrämjandet söker kanslisekreterare – Jesper Wikström valdes till ny projektkoordinator
 • Läs även detta: *”Förvaltningsreformen ALKU för stor för att komma så här snabbt” *Landsbygdsuppror i Ronneby kommun *OECD-utvärderingen av Finlands landsbygdspolitik nu på nätet *Medborgarforum behandlar föreningsmöten on-line *Going West med problem, Thanksgiving Day utan kalkon – läs om ”landsbygdscowboyen” Backas trevande resa och inledning på forskningsvistelsen over there

Nyhetsbrev_41_vecka_48-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   21.11.2008

 • Överenskommelse om hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik – Finlands EU-medel för landsbygdsutveckling ökar
 • Finsk tango, dansk skidbacke, CAP – brittisk tankesmedja nagelfar EU-stöd
 • EU:s jordbruk och landsbygdsutveckling går ”hand i hand” – läs senaste numret av Liiteri
 • ”Det kan bli en av de största decentraliseringarna” – Högdahl om delbetänkandet från svenska utredningen Service i samverkan
 • Goda erfarenheter av invandring till landsbygden – ”Närpes lyckas bättre än Helsingfors”
 • ”En landsbygdslängtares söndagsångest” – YTR startade nätkolumn
 • Läs även detta: *Näringsministern föreslår glesbygdsavdrag – utredning startar inom kort *Ålands befolkning ökar – landsbygdskommunen Jomala växte mer än staden Mariehamn *Kommunaliserade byalag är sällan en lyckad konstruktion *Landsbygd i utveckling – landsbygdsnätverket gav ut sin tredje tidningsbilaga *Landsomfattande seminarium kring jordbrukets lönsamhet *Matfusk, konsumenten och livsmedelsmarknaden – seminarieserien Värdeladdad mat *Heidi Hummelstedt Sydkustens nya kulturkoordinator i Pargas

Nyhetsbrev_40_vecka_47-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   14.11.2008

 • Barack Obama – jordbrukarnas och landsbygdens man?
 • Svenskt privat riskkapital går mest till investeringar i storstäder och universitetsstäder
 • Nya forskningsprojekt ger tyngd åt ÅA:s landsbygdsforskning
 • Finlandssvenska landsbygdsaktörer återupptog ”Tammerfors-träffarna” – finlandssvenskt ungdomsprojekt skall skapas
 • Leader-finansiering, företagsstöd, projektet Bygden berättar – Studiefrämjandets tredje nyhetsbrev
 • Läs även detta: *Enorm utmaning men unik möjlighet att slå in på nya vägar – slutsatser från internationellt forskartoppmöte om planetens framtid 2050 *Sonera chockhöjer priset på fast bredband i glesbygden *Längre arbetsresor för östnylänningarna *Seminarium vill uppmuntra till innovativt tänkande i välfärdsarbetet

Nyhetsbrev_39_vecka_46-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   7.11.2008

 • Inget vidare kommunalval för landsbygden
 • 21 bidrag tävlar om bästa landskapsprojekt i Finland
 • Svensk förening skapade eget Vall street
 • ”Kommunerna måste redan i planeringsskedet kunna binda sig till att köpa service” – ÖNB höll byahövdingsdag
 • ”Det finns bara ett Småbönders i världen” – byborna i Årets by i svenska Österbotten
 • Läs även detta: *Beslut om utbetalning av projektstöd inleds 24.11 *SÖB:s höstmöte godkände samgången med Studiefrämjandet *Den rikssvenska landsbygden och slow food-rörelsen i fokus under Ruralia-föreläsning *Seminariedag för lokala aktörer i Egentliga Finland *Finlands svenska hembygdsförbund firar sitt kvartssekel med seminarium

Nyhetsbrev_38_vecka_45-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   30.10.2008

 • Europeiska nätverket ENLDT tänjer på Leader-metoden – läs Studiefrämjandets rapport från nätverksträffen i Holland
 • LOKAALI-resolution vill ha nytt förhållningssätt mellan byarna och kommunerna
 • Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs visar svensk doktorsavhandling
 • ”Banbrytande steg för att utveckla sektorforskningen” – minister Anttila om inrättandet av miljö- och naturresurskonsortiet
 • Hur lever man i en österbottnisk by 2008? – forskning skall ge bättre förståelse
 • Governance inom landsbygdsutvecklingen föremål för Peter Backas forskning
 • Läs även detta: *Naturresurserna förbrukas allt snabbare – två jordklot skulle behövas 2035 *Leader-parlament med blick mot framtiden *Hälsopåståenden, bär, fetter, internationell mässverksamhet – fjärde seminariet i serien Värdeladdad mat *Infotillfällen om stödmöjligheter för föreningar

Nyhetsbrev_37_vecka_44-08.pdf

Bilaga_1_lokalutvecklarnas_jubileumsseminarium_i_Salla_4.10.2008_resolution.pdf

Bilaga_2_Leader-parlament_26-27.11.2008_inbjudan,_program,_anm. blankett + karta.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   23.10.2008

 • Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling sjösatt
 • Framgångsrikt kompanjonskap mellan ”herr” jordbruk och ”fru” landsbygdsutveckling – Fischer Boel på Limassol-konferensen
 • ”Hela reformen är en uppvisning i konsten att undertrycka konflikter genom att bygga in dem” – Sandberg om KSSR-processen
 • Tät bebyggelse billigare för kommunerna visar utredning
 • Landsbygden skall trygga Kinas tillväxt – men urbaniseringen slår rekord
 • Läs även detta: *Bo i ett träd nytt svenskt turistkoncept *Hur skall kommunerna och regionerna bemöta den expansiva hästnäringen? *Befolkning på Kustfinlands landsbygd samt tillhörighet och kulturellt medborgarskap – Ruralia-föreläsning 29.10 *Reformen av EU:s lantbrukspolitik diskuteras på seminarium i Vasa *Seminarium om forskning i svenska Österbotten *Ann-Sofi Backgren omvald som viceordförande i AEBR

Nyhetsbrev_36_vecka_43-08.pdf

Bilaga_program seminariet_Svenska_Österbotten_i_fokus_för_forskning_31.10.08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   17.10.2008

 • ”Regioner delas upp i ett högutvecklat urbaniserat centrum och en mindre utvecklad periferi” – scenario av Krugmans teorier
 • Regionala nedifrån-och-upp strategier blir viktigare i kristider
 • Hörandet av medborgarorganisationer bör effektiveras – rapport från SAG-samabetsgruppen
 • ”Återupptäcka” landsbygden – ESRS´ XXIII kongress 2009 i Vasa tar ännu emot förslag till arbetsgrupper
 • Klubb för landsbygdsutveckling, individen som landsbygdens resurs – läs senaste informationsblad från Levón-institutet
 • Läs även detta: *Dagsfirande – Internationella landsbygdskvinnors dag och Världsdagen för mat *Möjlighet för landsbygden att överleva med bensin i byn” – Sveriges första By-mack igång *Har man ingen lokal ekonomi får man skapa en! – konferens i Vuollerim *För byns bästa – ÖNB ordnar byahövdingsdagen *Studiefrämjandets och SÖB:s samgång avgörs under höstmötena *Projekt sammanställde servicekatalog för österbottniska landsbygden

Nyhetsbrev_35_vecka_42-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   10.10.2008

 • ”EU står för fred, stabilitet, välstånd och trygghet” – utrikesminister Stubb under EU-diskussionen i Vasa
 • ”Upprätthållandet av grundservicen förutsätter samarbete mellan byarna och kommunerna” – Uusitalo under LOKAALI-seminariet
 • Siikamäki-Peiposjärvi valdes till Årets by 2008 – Tauno Linkoranta Årets landsbygdsaktör
 • Hästsportcentret i Vasaregionen ”travar på stället” – travfolket vill ha ”galopp”
 • Senaste numret av Glesbygdsverkets nyhetsbrev
 • Nytt nummer av Verso – Jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
 • Studiefrämjandet söker projektkoordinator
 • Läs även detta: *Innovativa regioner och Den möjliga hemkomsten – Ruralia-föreläsning 15.10 *Skräddarsytt seminarium om färskvarumarknaden och klimatmärkning av livsmedel *Infokvällar om stödmöjligheter för föreningar *Nya blanketter och anvisningar för ansökan om projektstöd för landsbygden

Nyhetsbrev_34_vecka_41-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   3.10.2008

 • ”Vi skall inte blanda ihop stad och landsbygd” – bostadsminister Vapaavuori vill ha klara linjer i byggandet
 • Kommunsammanslagningar minskade skärgårdskommunerna och skärgårdsdelarna
 • 35 forskare ser på landsbygdens möjligheter och problem i ny bok
 • Den österbottniska entreprenörsandan – en myt?
 • Aktuella miljöfrågor på agendan vid Helsingfors universitets Studia Generalia
 • Innovativ verksamhetsledare sökes till SILMU:s arbetsteam
 • Läs även detta: *3 av 4 tillfrågade kunde inte räkna upp regeringspartierna – kännedom om samhällsfrågor kopplat till både inkomster och yrke *Lex Väståboland möjliggör kommunala möten på distans *EU-stöden för jordbruk och landsbygdsutveckling offentliggörs på webben *Sista varningen? Klimatförändringarna utmanar mänskligheten!” – evenemang och kampanjer lyfter upp klimatförändringarnas utmaningar i Jakobstadsregionen *Unga öbor möttes under ESIN-konferensen i Kasnäs – läs konferensrapporten!

Nyhetsbrev_33_vecka_40-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   26.9.2008

 • Slopa sektorförvaltningen i kommunerna! – förslag vid landsbygdspolitiskt seminarium på Stundars
 • Landsbygdens ödesfråga är arbetsplatserna
 • Läs även detta: *Nya svenska myndigheter integrerar gles- och landsbygdsfrågorna mer i tillväxtarbetet *Framgångsrik genom gemensamma projekt – tyska nätverksenheten ordnar seminarium *Människans naturresurser förbrukade för i år – stort ekologiskt fotavtryck i Finland *Skördefesten på Åland lockade rekordmånga besökare

  Landsbygdsriksdagsspecial

 • Strategiskt beslut togs för nordiska byarörelsens framtid – HNSL konstituerades i samband med landsbygdsriksdagen på Åland
 • ”Stigande matpriser är i grund och botten ett friskt fenomen” – i sitt öppningstal gav Esa Härmälä sin syn på landsbygdens framtid
 • ”Skapa en hybrid av det frivilliga och det offentliga” – Allan Blom i sitt festtal om tomrummet efter en sammanslagen kommun
 • Byarnas status borde höjas – intervju med Peter Backa

Nyhetsbrev_32_vecka_39-08.pdf

Bilaga_1_tyska_landsbygdsnätverksenheten_inbjudan_28.10.2008.pdf

Bilaga_2_tyska_landsbygdsnätverksenheten_program_28.10.2008.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   18.9.2008

 • ”Vem har bestämt att konkurrenskraft endast kan uppkomma i storstadsmiljöer?” – Katajamäki om finländsk regionutveckling
 • Avskaffande av regionpolitiska stöd skulle spara finska staten 7 miljarder per år anser professor
 • Budgetpropositionen 2009 – 117 miljoner för att bibehålla landsbygdens livskraft
 • ”Gör slut på pessimism”, ”Våga lyfta fram landsbygdsbon!”, ”Ny prissättning på bensin” – rubriker om landsbygdsriksdagen 1990
 • Föreläsningsserien Studia Generalia Ruralia inleds nästa vecka
 • Läs även detta: *Staten garanterar att medborgarna får snabbt bredband till sitt hem *Regeringen enig om att bygga 1000 nya vindmöllor* Åboländska jordbrukare kräver mer miljöforskning om utsläppen i Östersjön *Svenskt projekt om landsbygdsbarnens behov *Hotellet som ägs av byborna, sjutton orter provar nya servicelösningar, bymacken – HSSL:s nyhetsbrev 4/2008

Nyhetsbrev_31_vecka_38-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   12.9.2008

 • Storsatsning på kontakten mellan miljöforskningen och den vanliga medborgaren
 • ”Vi går mot en tidsålder där erfarenheter blir en allt viktigare källa till utkomst” – minister Wallin på ESIN-konferens i Kasnäs
 • Historiskt med center för glesbygdsutveckling i Nord-Norge
 • ”Det måste finnas människor på landsbygden som tänker nytt och annorlunda” – svenska jordbruksministern på besök i Vadstena
 • Statsminister Vanhanens metropolvision – glesbebyggd räcka trädgårdsstäder
 • I KSSR:s kölvatten – regeringen föreslår nytt sätt att bilda fullmäktige mitt under valperioden
 • Läs även detta: *Europeiska byggnadsarvsdagar – föreningshusen firar med hundratals evenemang *Fasta telefonnät lönar sig *Aktieemission skall rädda bybutikerna i Österö och Särkimo *Kurs om praxis kring stödberättigande och återkrav i EU-projekt *Österbottens åsikter om framtida riktlinjer i landsbygdspolitiken vaskas fram på Stundars

Nyhetsbrev_30_vecka_37-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   5.9.2008

 • Ger den dyra oljan en ny chans för regionala livsmedel?
 • Mångsidigt kunnande på landsbygden visar undersökning
 • Förvaltningsförsöket i Kajanaland – bättre årsbidrag och lägre ökning av verksamhetskostnaderna 2005-2007 visar rapport
 • ”Ge lokalsamfundet tillräckligt med legitimitet och resurser för att möta framtidens utmaningar!”
 • Ministrarna gästar landskapen för EU-diskussioner
 • Läs även detta: *Landsomfattande seminarium om landsbygdsföretagandets framtidsmöjligheter *Projektaktörens handbok för nya programperioden *I KSSR:s kölvatten – sdp:s ordförande föreslår hälsovårdsbilar för landsbygden *”Är Finland verkligen så fattigt att det är omöjligt att upprätthålla förbindelsebåttrafiken?” – Stig Jansson i Nagu om ersättande taxibåtar

Nyhetsbrev_29_vecka_36-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   29.8.2008

 • Hästhållningen växer så det knakar – motvind för hästsportcentret i Vasaregionen
 • KOKO-programmet i gång 2010
 • Landsbygdens ”vara eller inte vara”
 • Stepping Stones – skärgårdsprojekt med fokus på små öar
 • Studia Generalia Ruralia ges i höst vid ÅA i Vasa
 • Läs även detta: *Majoritet av kommundirektörer tror inte på KSSR som ekonomisk problemlösning *Samhällsentreprenörskap på årets Lokalekonomidagar i Västerås *Seminarium diskuterar landsbygdspolitikens framtida riktlinjer *Personbyte på Metodcenter

Nyhetsbrev_28_vecka_35-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   22.8.2008

 • ”Att erbjuda ett effektivt och fast datanät till landets alla hem är tecken på en civiliserad stat” – professor Katajamäki
 • Varför har bara vissa landsbygdsomgivningar utvecklats i trivsammare riktning? – professor Berglund reflekterar
 • Skärgårdsstatusen i vågskålen vid kommunsammanslagningarna
 • Ny mandatperiod för YTR som redan denna månad är i full gång
 • 15000 nya arbetsplatser och 7000 nya företag under senaste programperiod – resultat av projektarbeten presenteras i ny bok
 • Hundratal landsbygdsaktörer samlas till riksdag på Åland
 • Julinumret av Liiteri
 • Läs även detta: *ESRS´ XXIII kongress 2009 i Vasa efterlyser många förslag till arbetsgrupper *ESIN-konferensen i Kasnäs välkomnar deltagare *Road showen för SYTY:s nationella program startade *Anttilanmäki årets stadsdel i riket – Tourula-Keihäskoski Årets by i Egentliga Finland *Sydkustens landskapsförbund vill ha uppgifter om Finlands alla forneldsfester

Nyhetsbrev_27_vecka_34-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   26.6.2008

 • Varför vänta till 7.8? – Anmäl Er redan NU till den jubilerande finlandssvenska landsbygdsriksdagen!
 • ”Finlands politiska och ekonomiska elit vänder ryggen åt det som är värdefullt för detta land” – Katajamäki om framgångsfaktorer
 • ”Man måste våga öppna nya dörrar” – Timo A. Säkkinen på Kajanalands byadagar
 • Rurala nätverk under luppen i svenskt forskningsprojekt
 • Årets andra informationsblad från Levón-institutet
 • Nyaste numret av Verso – Jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
 • Läs även detta: *Ta del av nordiskt entreprenörskap på konferens i Sverige *Västnyland vill ha svart på vitt vad turismen inbringar ekonomiskt *Minireningsverk har problem med miljökraven *Grattis Harrström. Skolan fick en ny start och byn en framtid!” – läsarkommentar till beslut om fortsatt verksamhet för byskolan *Sommarledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_26_vecka_26-08.pdf

Bilaga_konferens_Rural_Entrepreneurship.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   19.6.2008

 • Ta tillfället i akt och anmäl Er redan NU till den jubilerande finlandssvenska landsbygdsriksdagen
 • Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – rapport från Glesbygdsverket
 • Gräsrotsbidrag till landsbygdsstrategin, Hållbara bygder går före, Servicefrågorna tar fart – HSSL:s nyhetsbrev 2/2008
 • Problemen med verkställandet av strukturfondsperioden – ”arbets- och näringsministeriet gör sitt bästa”
 • Blue Wind – första byägda utvecklingsbolaget
 • ”Vi ser många förändringar och även hotbilder framför oss i byarna” – Esko Taanila på ÖNB:s byahövdingdag
 • Läs även detta: *TeliaSonera lägger ner fasta telefonnätet i glesbygden redan nästa år – berör 30000 abonnenter i landet *Pernå röstade för fusion med Lovisa – beslut om överföring av byar i västra Pernå till Borgå kan dröja *Korsnäs hett eftertraktat för vindkraft *Korsholmsby motsätter sig hästsportcenter i byn – vill undvika olägenheter *Agneta Eriksson ny direktör för Sydkusten

Nyhetsbrev_25_vecka_25-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   13.6.2008

 • ”Svenska regeringens EU-linje äventyrar landets regionala tillväxt”
 • Hjulet uppfinns om och om igen i projekten anser halländsk näringslivsutvecklare – får mothugg av utpekad organisation
 • Åländsk skärgårdsnämnd tar i tu med skärgårdens profilering
 • Skördefesten på Åland besöktes ifjol av 12000 personer – nästan halva Ålands befolkning
 • ESIN-konferens för första gången i Finland
 • Läs även detta: *KOKO-programmet med på agendan när Finlands skärgårds- och insjökommuner möttes *KSSR – Stor-Lovisa bildas, Åbos frieri till kranskommunerna stöter på motstånd, inte aktuellt med kommunsammanslagning mellan huvudstadsregionens kommuner *Grönt ljus i Ingå för hästby *Årets LOKAALI-seminarium hålls i Salla *Infokväll om stödmöjligheter för alla som vill utveckla sitt företag, sin by och sin idé

Nyhetsbrev_24_vecka_24-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   6.6.2008

 • Spridd bebyggelse kring storstäderna växer okontrollerat – sämre närservice än i glesbygdsbyar
 • Närservice kan trygga förutsättningarna för en livskraftig landsbygd – ogynnsamt med kvinnoflytt och skolindragningar
 • En andra våg av kommunsammanslagningar förutses 2009-2013 – en tredje tänkbar våg ger inga fördelar visar rapport
 • Från opinion till deliberation – en undersökning om medborgarråd och deliberativa metoder
 • Drivmedelsförsörjningen på landsbygden, glesbygd som begrepp, glesbygdsapotek – läs Glesbygdsverkets senaste nyhetsbrev
 • Läs även detta: *Sveriges bästa Leader-projekt utsedda *”Makten åt folket” – Eero Uusitalo under landsbygdspolitiskt diskussionstillfälle i Sibbo *Inget kärnkraftverk i Kristinestad – ”goda nyheter för närdemokratin” *Finansministeriet avgör namnfrågan för den nya väståboländska kommunen

Nyhetsbrev_23_vecka_23-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   30.5.2008

 • Anmäl Er NU och säkra en plats i den jubilerande finlandssvenska landsbygdsriksdagen
 • Hushållen i kustlandskapen har störst inkomstflöden – Salo i topp bland ekonomiska regioner
 • Medborgarinstitut på landsbygden föreslås i utredning ta aktivare roll som utvecklarorganisation
 • KAG injektionsspruta för österbottniska fiskerinäringen
 • Vänta inte, ploga ned fiberkabel för bredband nu! – fiberkabelförespråkaren Husberg
 • Läs även detta: *Raseborg satsar på tätortsboende – glesbygden kommer i andra hand *Region Åboland lever vidare *Nytt nummer av 60?north *Föreningsplaner skall väcka ungdomars hembygdskänsla *Hästintresserade damer i Ingå vill ha hästby *”Sarfsalö skulle förlora så mycket utan butik” – nya butiksägaren Rosqvist-Räty

Nyhetsbrev_22_vecka_22-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   23.5.2008

 • EU-förslag för mer stöd till landsbygden mindre till jordbruket
 • Den snabba kommunreformen i Danmark – Roskilde-borgmästaren sammanfattar sina erfarenheter i tio teser
 • ”Vi skall förverkliga idéerna” – uttalandet av näringsminister Olofsson i slutrapport från svenska Landsbygdsriksdagen
 • ”Viktigt att slå vakt om vår framgångsrika landsbygd”
 • Österbottnisk arbetsgrupp först i landet att arbeta målmedvetet för skärgårds- och kustområden
 • Läs även detta: *Regional- och lokalförvaltningen strömlinjeformas inom arbets- och näringsministeriet – reformfrågor hörande till ALKU-projektet löses separat *Kommentera utkastet till landsbygdspolitikens strategiska linjedragningar *Anmälan till YTR:s landsbygdspolitiska diskussionstillfälle i Nyland senast 26.5 *Klimatstrategi saknas i Östnyland *Kristinestad kan få vindmöllepark med 100 vindkraftsenheter *LED-belysning kan lösa problemet med de starkt upplysta växthusen

Nyhetsbrev_21_vecka_21-08.pdf

Bilaga_YTRs_landsbygdspolitiska_diskussionstillfalle_i_Nyland_30.5.2008.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   15.5.2008

 • Folkhälsoinstitutet i Sverige vill i en ny rapport lyfta fram hälsan som en viktig regionalekonomisk utvecklingsfråga
 • Lönsamt dra bredbands- och avloppsnät samtidigt i glesbygdsområden visar utredning
 • Arbets- och näringsministeriet vill ha utlåtande om KOKO-programmet senast 21.5
 • YTR:s landsbygdspolitiska diskussionstillfällen har inletts
 • Vad är skärgård? – läs broschyr om Sveriges skärgårdsområden
 • Läs även detta: Oravaisbyar får inte överföras till Vörå-Maxmo – finansministeriet förkastade namnlistor, Offentliga upphandlingar på landsbygden – YTR-temagrupper ordnar seminarium, Delta i YTR:s projektseminarium nästa vecka!, Ny turismprodukt lanseras för Östnyland, Österbottniskt byaråd utsatt för spanskt blufföretag vill nu varna andra byaföreningar, ”Årets Byabild” – SÖB utlyser fototävling under det Gröna Året 2008

Nyhetsbrev_20_vecka_20-08.pdf

Bilaga_KOKO-programdokument_utkast_30.4.2008.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   3 ÅR   8.5.2008

 • Finland – landsbygdspräglat land med hög prestanda inom landsbygdsområden
 • Landsbygd som ”historisk parentes” och ”svaga regioner” – svensk forskare kommenterar ”fördomsfulla” professorer
 • Nya EU-programperioden kraftigt försenad – arbets- och näringsministeriet bromskloss
 • Ordentliga problemlösningsmekanismer saknas i kommunreformkonstruktionen
 • Finlandssvenska landsbygdsriksdagen söker de viktigaste framtidsfrågorna
 • Läs även detta: Mackdöden i svenska glesbygden – bensinhandlarna vill ha ”glesbygdsavgift” på drivmedel, Landsbygdssektioner träffas runt om i landet, Nya modeller för landsbygdsboende – arkitekttävling där inget bidrag uppnådde alla mål, Nykarlebyborna får tycka till om optiskt fibernät, Karleby bygger ut avloppsnätet – byarna mer attraktiva som bostadsområden

Nyhetsbrev_19_vecka_19-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   30.4.2008

 • ”Men natt kanske blir dag” – agrarhistorieprofessor Myrdal ser på landsbygdens framtid i Norden
 • Drömmen om en ny regional förvaltning – landsbygdsprofessor Katajamäki skissar
 • Landsbygden satsar på öppna nät – andelslag utmanar de etablerade telefonbolagens hegemoni i före detta Vasa län
 • Sista numret av Flash News
 • Ingen succé för medborgarmöten i Stockholm – forskare avråder Helsingfors från att kopiera svenska stadsdelsnämnder
 • Läs även detta: Statsminister Vanhanen kräver snabba Internetförbindelser i glesbygden, Österbotten nationellt intressant för vindkraft – flackt landskap och vind från havet gynnar, Beslut om företagsstöd för landsbygden inleds, Sydkusten söker direktör – Lundin i deltidspension

Nyhetsbrev_18_vecka_18-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   25.4.2008

 • Svensk forskare vill satsa mer på storstäder – att sprida ut verksamhet över stor yta gör oss alla fattigare
 • Nationellt utvecklingsprogram skall stärka den regionala konkurrenskraften och regionernas sammanhållning
 • ”Landsbygden är källan till hela Finlands välfärd” – minister Anttila festtalade på YTR-jubileum
 • Leader i stan, guide för gränsöverskridande samarbete, finlandssvensk landsbygdsriksdag – läs MC:s nyhetsbrev
 • Val av Årets by för 24:e gången
 • Läs även detta: ”Biobränsleproduktionen ett brott mot mänskligheten”, Europeiska byggnadsarvsdagar – Föreningshusen i Finland årstema 2008, Bra mottagande för Landsbygdsnätverkets kurser, Utvecklingsstrategi för byar i Kristinestad

Nyhetsbrev_17_vecka_17-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   18.4.2008

 • Finland är den tvärsektoriella landsbygdspolitikens föregångare visar OECD-undersökning
 • Kommunreformen har inte utvecklat servicen visar rapport
 • Svensk utredning föreslår ny mångmiljardsatsning för bredband till landets glesbygd
 • Sonera vill inte förplikta sig vid snabba trådlösa förbindelser i glesbygden
 • Var finns det bäst växande turistmålet i Finland? – via tävling söks nya sätt för nytt liv åt lokala traditioner
 • SYTY:s nationella program för byaverksamhet och Leader-grupper 2008-2013 finns nu i tryckt form
 • Läs även detta: Byäldsten för den globala byn världen, Större fara att vistas på vägar i svensk glesbygd, Sommargäster ges möjlighet att hyra sitt stuglandskap, Flytande byar oroar Nylands miljödistrikt

Nyhetsbrev_16_vecka_16-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   11.4.2008

 • ”Metropolregioner” – alternativ till kommunsammanslagningar?
 • Vad händer med EU:s landsbygdsfinansiering efter 2013? – läs nya Liiteri!
 • Lokalt kapital för bygdens utveckling och utvecklingsgrupper som skapar säkrare trafikmiljö – två nya skrifter från HSSL
 • De fritidsboende engageras mer i byaverksamheten
 • Vad styr valet av metod och vilken plats har den i vårt handlande? – Backgren har läst Metodantologin
 • Läs även detta: Utvecklingen i landskapet Östra Nyland på toppnivå, Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland nu i svensk version på nätet, Landsbygdsturismföretagare från Vasa bäst i landet, Björnberg-Enckell återvald ordförande för Sydkustens landskapsförbund

Nyhetsbrev_15_vecka_15-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   4.4.2008

 • Myndighet 1 och 2 tar över i ”vår förvaltningshistorias största reform” – mellanrapport presenterades i onsdags
 • ”Lissabonfördraget ger en mer demokratisk union” – HSSL med engagemang på den första lokala samhällsnivån
 • Sociala kapitalets brokighet
 • Två nya numror av Flash News
 • Nytt informationsblad från Levón-institutet
 • Läs även detta: OECD:s undersökning om Finlands landsbygdspolitik offentliggörs 17.4, Oro och misstänksamhet i pionjärbyarna inför trådlös framtid, YTR firar 20 år – anmälan senast 4.4, ”Kan en by ha 5000 invånare?” – seminarium om en by i förvandling

Nyhetsbrev_14_vecka_14-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   27.3.2008

 • Länen försvinner till förmån för bättre regionutveckling
 • ”Finlands fortsatta konkurrenskraft och framgång ligger i närhetens ekonomi”
 • ”Landsbygden får ta stötarna av globaliseringen”
 • Svensk landsbygd uppmanas gräva eget fibernät
 • Tredje sektorns roll och uppgifter undersöks
 • Läs även detta – I KSSR:s kölvatten – Region Åboland kan avslutas, Ekenäs planerar för flytande by, Rapport från svenska Landsbygdsriksdagen klar, Utan starka ”sociala kapital”-nätverk sjunker statens trovärdighet

Nyhetsbrev_13_vecka_13-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   19.3.2008

 • Natur- och landskapsvård ny form av företagsverksamhet i snabb utveckling – rapport om branschens nuläge
 • Glesbygdsverket föreslås avvecklas i svensk proposition som skall stärka gles- och landsbygdsfrågor
 • ”Österbotten ett starkt internationellt och mångkulturellt företagslandskap med en snabbväxande ekonomi”
 • ÅBF aktivt med i NGO:s
 • Studiefrämjandet i Österbotten blir kustaktionsgrupp – nu söker man en projektchef
 • Läs även detta – Telia-Sonera förklarade hur man ordnar en fungerande telefonservice i skärgården, JNT erövrar i rask takt Telia-Soneras teleabonnenter i Munsalabyar, Byar i Kristinestad påpekar brister i kärnkraftsprogram, Ja till turismföretag i Mogenpört – byaförening ville ha folkomröstning

Nyhetsbrev_12_vecka_12-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   14.3.2008

 • Regionfrågan en evighetsfråga
 • Indikatorerna på naturresurser har reviderats
 • Svenska ministern Mats Odell introducerade begreppet servicecoacher på Landsbygdsriksdagen
 • Mindre skillnader mellan mäns och kvinnors löner på Sveriges landsbygd – läs Glesbygdsverkets nyhetsbrev 1/2008
 • Senaste numret av Flash News
 • Övrigt plock ur medier och webbsidor – Pennfäkteri om svenska Landsbygdsriksdagen, Pendlarna förtjänar mer än de som arbetar i hemkommunen, Landskapet Östra Nyland utvecklas bäst som självständigt, Diskussioner om samgång mellan Studiefrämjandet och SÖB pågår

Nyhetsbrev_11_vecka_11-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   7.3.2008

 • Region+ -programmet i Schweiz gav betydande mervärde för landets regioner – läs Flash News
 • Exempel på svensk lokal samverkan
 • Landsbygdsboende nära stad bäst vid materiellt och subjektivt värderad välfärd visar rapport
 • Hållbarhetens olika aspekter – forskarseminarium med ”hett” tema
 • Byaombuden och höjning av statsbidraget byaverksamhetens prioriteringar – byarörelsen har hållit rådslag
 • Övrigt plock ur medierna – Kvinnors företagande kan lyfta Sveriges landsbygd, Svenska Landsbygdsriksdagen tjuvstartade med program för internationella gäster, Soneras bredbandsplaner skapar oro ute i skärgården, Sändning av Sveriges TV upphör i Nagu och Korpo

Nyhetsbrev_10_vecka_10-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   29.2.2008

 • Tjänstesektorn kan sällan växa i glesbygd – däremot skapar industrin snabbt stort värde visar svensk studie
 • ”Babyn” ERCA välkomnas av bygdeutvecklare på landsbygdsriksdag i Lycksele
 • Media ser inte kritiskt på aktionsgruppsarbetet
 • YTR i går, i dag och i morgon dryftas under jubileumsseminarium
 • FÖSS vill ha nationellt marinpolitikprogram
 • Projekt lockade tolv familjer att flytta till skärgården

Nyhetsbrev_9_vecka_9-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   22.2.2008

 • Finländsk glesbygd lämnas utanför snabbt bredband
 • Snabbt bredband ”naturresurs” i Norrbotten
 • Hårdare krav på små butiker och bensinmackar hotar Sveriges landsbygd
 • Vasa kan få del av Landsbygdsverkets utlokalisering
 • Skärgårdspolitikens funktionsduglighet bör tryggas i det nya konkurrenskraftsprogrammet
 • Späckat program när Landsbygdsnätverksenheten gästar Österbotten
 • Medborgarråd för bättre lokal demokrati

Nyhetsbrev_8_vecka_8-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   14.2.2008 

 • EU:s regionkommitté vill främja forsknings- och innovationsverksamheten för regionerna
 • KSSR-processen satte fart på byar – namnlistor för kommunbyte strömmar in från hela landet
 • Dags för nya byar i KSSR-processens kölvatten?
 • YTR tar sig an landsbygdssäkring
 • Byalags handlingsplan ger tyngd, Bygdebanken växer, lokal service i samverkan – HSSL:s nyhetsbrev 1/2008
 • ”Bo smart tänk på din miljö” – seminarium om landsbygdsboende

Nyhetsbrev_7_vecka_7-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   8.2.2008

 • Regionalpolitik ger begränsad effekt visar studier från Sverige
 • Svenska Landsbygdsriksdagen startskott för ny landsbygd – rekordmånga ministrar deltar
 • Tryggandet av kollektivtrafiken i glesbygdsområden utreds
 • Alla projekt för programperioden 2000-2006 skall slutföras i år
 • Nytt nummer av Flash News
 • Byarörelsen samlas till rådslag vecka 9
 • Små reningsverk fungerar dåligt visar ny undersökning

Nyhetsbrev_6_vecka_6-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   1.2.2008

 • Vad räknas som gles- och landsbygd? – läs broschyren om Sveriges gles- och landsbygder
 • Klimatsmart lantbruk – svenskt deltagardrivet forskningsprojekt
 • ”Leader+ ett effektivt laboratorium för idéer” – läs om slutkonferensen för Leader+ i nyaste Flash News
 • 1400 ansökningar om företagsstöd för landsbygden väntar på finansieringsbeslut
 • ”Östnylänningarna kommer i framtiden att klara sig utan onödiga resor”
 • Österbottens förbund tillsatte arbetsgrupper med blick mot framtiden
 • Småskolornas mångfunktionalitet diskuteras på seminarium

Nyhetsbrev_5_vecka_5-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   25.1.2008

 • ”Finländska landsbygden bör inte kräva supersnabba dataförbindelser”
 • ”Telia hånar den svenska landsbygden” – vill inte uppgradera den tekniska utrustningen för bredband
 • Årsrapporten 2006 för svenska Leader+ sammanställd
 • Bra start på kontrakteringsrundan för utvecklingen av förmedlarorganisationernas verksamhet
 • Leader-gruppen SILMU håller presskonferens
 • Diarieföring och juridiska frågor för aktionsgrupperna
 • Nytänkande i skolan – seminariedeltagare samlades för att få inspiration och kunskap i POMO+ -projekt om företagsamt lärande

Nyhetsbrev_4_vecka_4-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   18.1.2008

 • ”Pålitlig infrastruktur och regionala samarbeten är nyckeln till ett levande Sverige”
 • 84 procent av Finlands befolkning bor på 2,4 procent av landets totala landareal
 • Trögt för utbyggnad av glesbygdsavlopp – kommunerna borde ta större ansvar
 • Framtiden tema på konferensen Regionernas tillstånd
 • Landsbygdsnätverksenheten ordnar drygt 20 utbildningar i år
 • Publikation från ett lyckat TOIMI-projekt

Nyhetsbrev_3_vecka_3-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   11.1.2008

 • Regional utveckling och landsbygdsvisioner
 • Debattskribent vill se en uppstudsig landsbygd – läs mailinläggen från en pyrande svensk landsbygd
 • Turismprojekt vill dra nytta av intresset för Guillous Arnfilmer
 • Jordbruket kunde bli en koldioxidsänka visar rapport
 • Leader-arbetet på Åland i gång – Roger Silfver samordnare
 • Lokalt medaljregn på Eckerö – miljövänner och Årets Eckeröbo och prisades
 • Vårterminens rurala studier vid ÅA i Vasa kör i gång nästa vecka

Nyhetsbrev_2_vecka_2-08.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   4.1.2008

 • Finländsk jordbrukspolitik krångligast inom EU visar rapport
 • Motion och grön energi teman under Gröna Året 2008
 • ”Landsbygden är framtidslandet”
 • Senaste numret av Flash News
 • Medborgarinstituten viktiga för landsbygdsinvånarna – läs senaste Liiteri!
 • ”Boka tidigt-priset" till svenska Landsbygdsriksdagen framflyttat

Nyhetsbrev_1_vecka_1-08.pdf