Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   18.12.2014

 • Följande europeiska landsbygdsriksdag förbereds
 • Hur påverkas den svenska landsbygden av en ökande internationell migration?
 • Lyckligaste människorna finns på landsbygden och bästa arbetsförmågan i huvudstadsregionen visar undersökning
 • Förlängd tid för att fixa avloppet i glesbygden
 • Nya kommunallagen ger kommuninvånarna fler möjligheter att delta
 • YTR vill att även landsbygden debatteras i vårens valdiskussioner – lanserade 7 landsbygdspolitiska punkter
 • Målet en stark landsbygdspolitik – YTR:s ordförande Husu-Kallio
 • I Tenala betyder byaplan närdemokrati
 • Glesbygdsbibban kämpar för sin överlevnad
 • Godkänt landsbygdsprogram för med sig tillväxtmöjligheter i Finland
 • Bioekonomin den glest bebodda landsbygdens möjlighet – nättidningen Korvesta ja Valtateiltä
 • Många små byar blir en stor by – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten
 • Nyhetsbrev från Äktasmak.fi
 • Guiden Yhtälö – Yhdistyksen talous ja verotus har uppdaterats
 • Workshop om spridd energiproduktion som motor för hållbar tillväxt hålls i Vasa
 • Nyhetsbloggen går på sparlåga under jul

Nyhetsbrev nr 44

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   8.12.2014

 • Mer av natur- och trädgårdsmiljöer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa – slutsats i doktorsavhandling
 • Mångfald, nya människor och inflyttning för att Hela Sverige ska LEVA – uttalande från HSSL:s föreningsmöte
 • HSSL i ett kvarts sekel
 • Ge förslag till landsbygdsnätverkets verksamhet 2015-2016
 • Regionroadshowen i Tammerfors sista evenemanget av sittande landsbygdsnätverksenhet
 • Priset Foodia Awards 2014 till Thomas Snellman för sitt engagemang i REKO
 • Det populära projektet Kylien Bisneskeissit är i slutfasen
 • Energiby-projektet håller slutseminarium i Ylihärmä

Nyhetsbrev nr 43

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   1.12.2014

 • Innovationer, Green Care-verksamhet och turism i tidningen Lande
 • Innovationspolitiken bör även vara landsbygdsorienterad!
 • Projektet Bredband 2015 tar stora steg framåt
 • Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité
 • Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med
 • Engelskspråkig långfilm om Skärgårdens ringväg
 • Matevenemang i Närpes samlar proffs inom matbranschen

Nyhetsbrev nr 42

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   25.11.2014

 • När verkligheten inte stämmer med kartan – bok om svensk glesbygd och dess befolkning med attityder och önskningar
 • Brandt Årets landsbygdsaktör, Norrback Byaverksamhetens vägvisare, Larsmo Årets byavänligaste kommun
 • Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla Ullbaggevinnare
 • Energi och miljömässan på Åland denna vecka
 • Hur främjar man närmat i EU och Finland? – närmatens tillgänglighet och utbud diskuteras på seminarium i Vasa
 • Hur kan vi skapa och stöda näringsklusters i skärgården? – företagarsamarbete i skärgården tas upp på seminarium i Åbo
 • Regionavdelningen vid ANM håller forskningsseminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 41

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   19.11.2014

 • Förtroendemannens ansvar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Hållbara livsmedel tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev
 • Invånarnas deltagande i kommunala beslutsprocesser borde utnyttjas bättre
 • Regionala ekonomin, miljön och kunden vinnare vid kommunal upphandling av närmat – resolution från SLC:s Kvinnodagar
 • Bybutik i Borgå skärgård tar emot beställningar via Internet och levererar varorna till trappan
 • Ny styrelse för Hela Norden ska leva
 • Demokratiunderskott och landsbygdens utsikter – Backa intervjuades i Radio Vega

Nyhetsbrev nr 40

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   13.11.2014

 • Bybutiksägare i Äkäslompolo fick pris för sin närvaro på sociala medier
 • Behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken utreds
 • ”Program behövs för befrämjande av medborgarorganisationsverksamhet”
 • Framgång för landsbygden genom samarbete – anmäl dig genast till seminariet i Tammerfors!
 • HSSL söker ny verksamhetschef
 • Ny guide – Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Nyhetsbrev nr 39

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   7.11.2014

 • ENRD:s första nätverksträff i nya programperioden
 • Jobbade för landsbygden under 30 år – men Backa kommer inte att sitta still som pensionär
 • Landsbygden äger också framtiden
 • Är du följande bya-assistent? – Byahjälpsprojektet söker arbetskraft!
 • Hur kan man göra en insats för Skärgårdshavet? – projektverkstad för föreningar
 • Landsbygdsstöd via webben

Nyhetsbrev nr 38

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   31.10.2014

 • Vinnarna i Bästa praxis 2014 utsedda
 • Är större skolor rätt val eller borde vi värna om byskolan?
 • Bioekonomifinland sätts på världskartan
 • Livesändning från landsbygdsutvecklaren Peter Backas pensioneringstillställning
 • Rättvisa för landsbygdsborna
 • Föreningsbeskattning, skaffa superstruktur, få ut det mesta ur iPaden – kurser i Vasa och Korsholm
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 37

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   24.10.2014

 • Crowdfunding – ny form av ekonomi för landsbygdens överlevnad?
 • Service, livskraft och demokrati – tre stöttepelare för ett hållbart lokalsamhälle i utveckling
 • Lokal nytta underlättar för utbyggnad av vindkraft visar rapport
 • Digital lanthandel – ett sätt att rädda Stavsjö från avfolkning
 • Hur vi kan ändra på föreställningen att det är bäst att bo i storstaden?
 • Byaaktörer överlämnade en vädjan till riksdagen om ökat statsbidrag
 • Framgång genom samarbete – informationstillfälle inför den nya programperioden hålls i Tammerfors

Nyhetsbrev nr 36

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   17.10.2014

 • Ekonomiskt lönsamt med närmat visar undersökning
 • Ruralia-institutet och agro-forst slås samman
 • Främjare av närdemokrati tilldelades Demokratipriset – Leppävirta byaråd en av vinnarna
 • ”Vi saknar praktiskt politiskt inflytande” – Dennis Rundt om närdemokratin i en österbottnisk storkommun
 • Är det värt att hålla landsbygden levande?
 • Lokal demokrati tema i senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Finansiering med Crowdfunding och Lokalkapital behandlas på seminarium i Korsholm
 • Landsbygdsnätverket inbjuder till Landsbygdsgalan i Lahtis – rösta i tävlingen Bästa praxis

Nyhetsbrev nr 35

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   9.10.2014

 • Landsbygd i medieskugga – om nedmonteringen av lokal journalistik och landsbygdsbilden i Dagens Nyheter
 • Kör på grispiss och potatisskal till jobbet – Jeppo först i Österbotten med gasmack
 • Blir tio kommuner en i Vasaregionen?
 • Landsbygdssäkring görs i två kommunindelningsutredningar
 • Fisket utvecklar landsbygden – tema i nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev
 • Vilka är möjligheterna att få EU-finansiering i Österbotten? – infodag i Vasa
 • Projektträffar för mat och turism hålls i Tavastehus och Uleåborg
 • Energi och miljö tema på Ålands första renodlade byggmässa

Nyhetsbrev nr 34

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   2.10.2014

 • Allt fler fritidsinvånare vill ha lokal service – serviceutbudet är bara i början på utvecklingen
 • Första vindkraftsparken i Närpes invigd
 • Sveriges ”Skottland” Norrland skulle klara sig bra på egen hand
 • Skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet
 • Mynämäen Asemanseutu Årets by i Egentliga Finland
 • Sjätte Slow Food Festivalen hålls i Fiskars
 • Ge din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin
 • Hembygdsrörelsen håller framtidsseminarium i Pargas
 • Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital tas upp på seminarium i Korsholm
 • Framgång genom samarbete – informationstillfälle i Tammerfors inför den nya programperioden

Nyhetsbrev nr 33

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   25.9.2014

 • Längre avstånd till service och beslutsfattare oroar i skärgården
 • Närdemokratins tid är inne – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Tudelningen av Sverige en stor utmaning
 • Minska möjlighetsgapet mellan stad och land
 • Vårdreformen minskar livskraften på landsbygden – professor Krister Ståhlberg på Rådslag i Vasa

Nyhetsbrev nr 32

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   19.9.2014

 • Nytt hett datum för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen: 27-29 mars 2015!
 • Rösta fram en av årets Demokratipristagare
 • Eld måste dansa med vatten – landsbygdsutvecklare Peter Backas tankar om lokalsamhället, byn och gemenskapen
 • Bredbandsprojekt i glesbygdsområden får stöd av staten i fortsättningen
 • Rådslag och Landsbygdsparlament behandlar närservicen på landsbygden efter SOTE
 • Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Kramfors
 • Riksdagen höll närmatseminarium

Nyhetsbrev nr 31

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   11.9.2014

 • Rådslag i Svenskfinland diskuterar närservicen på landsbygden efter SOTE
 • Konferensen Mer Europa på lokal nivå finns nu att ses på nätet
 • En skola i tiden – ny bok som vill visa på möjligheter och vägar för skolans utveckling
 • Byavänligaste kommunen Pudasjärvi lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden
 • De flesta ungdomar föredrar landsbygden framom staden visar ny undersökning
 • Närturismen förutspås gå upp då ekonomin går ner – även i finlandssvenska byar och småstäder?
 • Info om möjligheter till internationell projektfinansiering ges på seminarium i Seinäjoki
 • Anmälan till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre senast denna vecka!
 • Guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning

Nyhetsbrev nr 30

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   5.9.2014

 • Ny handbok för föreningens medelsanskaffning
 • Landsbygden behöver lokalt kapital – mikrofonder ett sätt att lösa kapitalförsörjningsproblemen
 • Kom ihåg anmälan till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre!
 • Öar och öliv tema på ”Forum för skärgårdsforskning” i Åbo
 • Österbotten och Kajana de mest aktiva inom byaverksamheten
 • I Årets by Vuolenkoski är allt på sin plats

Nyhetsbrev nr 29

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   31.8.2014

 • Lämna in era motioner inför Landsbygdsriksdagen!
 • ”Inga storkommuner utan utvecklad närdemokrati”
 • ”Jämlik service i hela landet kan i praktiken innebära lika dålig service”
 • Med nya ögon – inspirationsdag för hembygdsfolk hålls i Korsholm
 • Kinas fattiga landsbygdsbefolkning urbaniseras för bättre tillväxt
 • Understödsförening vill hjälpa Molpe by med sådant som kommunen inte har råd med

Nyhetsbrev nr 28

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   23.8.2014

 • Årets miljövänligaste bondgård finns i Salo
 • Snart dags för LOKAALI i Hankasalmi
 • Organiserad och yrkesmässig verksamhet i byarna
 • Företag skapar grön el på landsbygden i Uganda
 • ”Regionalpolitik har blivit ett ofint ord” – professor Katajamäki om regionalpolitikens tillbakagång och stora reformer
 • ”Borttagning av belägg från asfalterade vägar ett enormt steg bakåt i samhällsutvecklingen”
 • Inte lätt anpassa nybyggen till gamla byamiljöer
 • Finalisterna i Bästa praxis 2014 utsedda

Nyhetsbrev nr 27

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   26.6.2014

 • Främjar webbtjänster byggande av bredband på glesbygdsområden?
 • Realistiska tydliga mål, engagerad personal, relativt kort projekttid – faktorer för lyckade projekt
 • Goda svenska exempel på lokala servicelösningar
 • Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas inom teman infra, trafikservice, teknologi
 • Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten
 • Landsbygdens innovatör sökes
 • Delikatessernas Finland inspirerar närmatsdiggarna
 • SSC är nu SFV Bildning
 • Nyhetsbloggen går ner i varv under sommaren

Nyhetsbrev nr 26

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   18.6.2014

 • Demokratipriset 2014 – belöning för verksamhetsmodell, försök eller innovation som stärker närdemokratin
 • Landsbygdsriksdagens hemsida är nu öppnad – anmälningar tas emot
 • Engagerad by som lyckats skapa ett brett spektrum av evenemang – Nederpurmo Årets by i svenska Österbotten
 • Senaste Newsletter från aktionsgruppen I samma båt
 • För dina idéer! – se Leader-videon
 • Närmat som business presenteras på seminarium i Tammerfors
 • HSSL deltar med egna evenemang i
 • Almedalen Statsrådet utnyttjade sin behörighet – beslöt om tvångsfusioner för kriskommuner

Nyhetsbrev nr 25

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   12.6.2014

 • Framgång genom samarbete – regionrunda om nya landsbygdsprogrammet i höst
 • Närservice på landsbygden efter SOTE? – diskussion på Rådslag i Svenskfinland
 • Livskraftiga lokala och regionala samhällen diskuteras på Kommunmarknaden i höst
 • Livskraftiga företag, aktiva bönder, modern landsbygd – utgångspunkt för svenska landsbygdsprogrammet
 • REKO-ringen sprids som ringar på vattnet
 • Stuglivet blir modernare Motkraft mot regeringens urbana agenda

Nyhetsbrev nr 24

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   6.6.2014

 • Leadervecka och Byavecka hela nästa vecka i hela landet
 • Boendemiljön, naturen, landsbygden uppskattas mest i Solf by visar enkät
 • Stadsdel i Vasa blev självständig för tre dagar
 • Vindkraft ska liva upp byar i Pjelax
 • PREPARE Gathering 2014 hålls i Finland och Estland
 • Reflektioner från Landsbygdsriksdagen i senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Prisbelönad idé – pärlband av eremitstugor i den åländska skärgården

Nyhetsbrev nr 23

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   28.5.2014

 • Landsbygden har många framtidsbilder
 • Nu kan man anmäla sig till årets LOKAALI!
 • Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 finns nu i svensk version
 • EU hjälper till att förverkliga projekt – ”ta till vara de projektkunnigas kunskap vid ansökan”
 • De äldre får inte ”degraderas” till patienter
 • Postkontor i Pörtom postar brev i Närpes

Nyhetsbrev nr 22

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   21.5.2014

 • Kulturstaten nedmonteras – professor Katajamäki om storhetsideologin och den decentraliserade bildningsmodellen
 • Kooperativets möjligheter inom äldreomsorgen har utretts
 • Rösta på landsbygden i EU-valet!
 • Partiledarsamtal krönte svenska Landsbygdsriksdagen
 • Gruvdrift och hållbar utveckling diskuteras i Joensuu
 • Lurviga och långhorniga kor håller landskapet öppet på Finlands sydligaste udde
 • Matsverige samlas i Jokkmokk

Nyhetsbrev nr 21

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   15.5.2014

 • S-gruppen förmår skapa nytt i glesbygd
 • Följ svenska Landsbygdsriksdagen via streaming
 • EU:s och lansbygdens mentala och andliga värden diskuteras i Lapinlax
 • Demokrati är ingen lyxn
 • Markägare i Malax planerar vindkraft
 • Visa upp era projekt eller byar under Leaderveckan och Byaveckan!
 • Bioekonomi nästa våg i ekonomin

Nyhetsbrev nr 20

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   8.5.2014

 • Landsbygdspolitikens ”ökenvandring” fortsätter – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus
 • Livskraftigare byar med kampanj?
 • Hemmanet Brännskär i Åboland öppnar skärgårdens knutar
 • Protestbybutiken i Nykarleby fyller fyrtio – svåra tider för småbutikerna på landet
 • Pargas vill förlänga säsongen för turistnäringen i skärgården
 • Rullande närservice
 • Kosläpp och betessläpp

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   28.4.2014

 • Pendling kan slita på hälsan
 • Vad förändras på landsbygden? – presentation av det nya landsbygdsprogrammet
 • SYTY flyttar kansliet till kommunhuset i Bjärnå
 • Häng med till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre!
 • Ansökan om att bli godkänd Leader-grupp inleds
 • Nya utvecklingsprogrammet det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft
 • Reformhärvan en ondskefull helhet

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   23.4.2014

 • Är tjejerna nyckeln till landsbygdens överlevnad? – radioprogram diskuterade tjejernas roll
 • Stressrelaterade problem läks på landet
 • Lägg inte ner utan öka lokalbevakningen – pressmeddelande från HSSL
 • Drygt 24 000 bor olagligt på sommarstugan – ”Luckra upp bestämmelserna mellan fritids- och permanent boende”
 • Christell Åström utnämnd till generalsekreterare för YTR
 • Det lokala utvecklingsprogrammet i elektronisk version
 • Museer har stor regionalekonomisk betydelse visar undersökning

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   14.4.2014

 • Fortsatt urbanisering är en gissning
 • Inga tvångsfusioner av kommuner i stadsregioner
 • CLLD i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev
 • Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i Nådendal
 • Myndigheten Tillväxtanalys söker exempel på framgångsrika attraktivitetssatsningar i Norden
 • Lokala arrangörer sökes till Föreningsfestivalveckan
 • Föreläsningar om brainstorming i Österbotten
 • Landsbygden producerar många varor och tjänster som vi är beroende av
 • Laura Johansson nytt byaombud i Åboland

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   7.4.2014

 • Smartfiske och REKO-modellen
 • Landsbygden en betydande framtida energiproducent
 • Boken om Urban och Ruralia skall ge barn kunskap om beroendet mellan stad och land
 • Stora Landpriset kungörs på Landsbygdsriksdagen
 • Svenska landsbygdsprogrammet går på 36 miljarder kronor
 • Lokal historia tema på ”Forum för skärgårdsforskning” i Korpoström
 • Byalag fortsätter sköta småbåtshamn i Kimito
 • Borgåborna får tycka till om bystrukturen i Borgå

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   31.3.2014

 • Webbplatsen Localfood.fi samlar västnyländska närmatsproducenter
 • Landsbygdsparti i Sverige vill öka självförsörjningen
 • Byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls under våren i Tammerfors
 • Jordbruket och landsbygden drabbas även av rambudgetbesluten
 • Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudie
 • Förening gjorde säkerhetsplan för fyra östnyländska byar
 • Första nationella kulturmiljöstrategin

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   24.3.2014

 • Regeringen och oppositionen enades om hälsovårdsreformen
 • En folkhögskola, femtio personer, tre intensiva dagar – ingredienser för allfinlandssvenska innovationslägret
 • ”Smarting” bäst av fem nydanande koncept på allfinlandssvenska innovationslägret
 • Hur ska byn överleva? – se inslag i TV-programmet Närbild
 • Kristinestad kunde profilera sig som den långsamma demokratins trendsättare
 • Vårens Leader-forum ordnas i Uleåborg
 • Östra Nylands skärgårdsseminarium hålls i Sibbo
 • Unga med höga betyg drar till storstäder
 • Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 i bokform

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   17.3.2014

 • Äkta dialog behövs mellan landsbygden och städerna – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Utlåtanden ger stöd åt social- och hälsovårdsreformen
 • Finlands första demokratipolitiska redogörelse till riksdagen
 • Landsbygdsriksdagen tema i årets första nyhetsbrev från HSSL
 • ENRD arrangerade nätverksträff i Vilnius
 • Vilken kommun är mest byavänlig i år?
 • Borgå satsar på sex byar – byaföreningar viktiga för dem som hamnar utanför
 • Okänd landsbygd tema på årets landsbygdsforskarträff i Pieksämäki

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   11.3.2014

 • Samarbete och smartfiske nyckeln till framtiden för småskaligt kustfiske
 • Drivhusseminarium för Matriket Österbotten
 • Ann-Sofi Backgren ny ordförande för Svensk Byaservice
 • Norges nya regering sätter fart på kommunreform i landet
 • Landskapsrunda om Sote-reformen startade
 • ”Tid mer värdefullt än pengar” – ideella tidskuponger som egen valuta
 • ”Innovationsupphandling kan rädda Sveriges landsbygd”
 • LOKAALI hålls sista dagarna i augusti

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   5.3.2014

 • Demokratipolitiken något av ett byråkratiskt elitprojekt
 • Vaasa EnergyWeek för tredje gången
 • Lösningar behövs för att det skall vara rimligt att bo på landet
 • Måttlig förbättring av snabbt bredband i Finland – fasta bredbandsförbindelser bäst i landskapet Österbotten
 • Framgångsrecept på medborgarverksamhet
 • ”If you want to go fast, go alone, if you want to go far, come together…” – ELARD:s nya president Radim Srsen
 • Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige
 • Landsbygden borde ha ambitionen att ligga först i Internetanvändning

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   25.2.2014

 • Framgång genom samarbete tema i landsbygdsutvecklingsprogrammet
 • Bloggsidan för Leader-effekt öppen
 • Urbana befolkningen ökar på bekostnad av landsbygdsbefolkningen
 • Ladda ner programmet till svenska Landsbygdsriksdagen
 • Dags för (Årets)-nomineringar i Österbotten
 • ”Jordbruk och landsbygd är inte samma sak” – professor Katajamäki om okunskapen bland en del redaktörer
 • Gör det annorlunda! – projektproffs på inspirationsdag i Vasa
 • Landsbygd Plus 2013 på nätet

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   19.2.2014

 • Finländsk demokratipolitik behöver nya kanaler för påverkan
 • Finansministeriet möjliggör närdemokrati för kommunens fullmäktige – inte för medborgarna
 • YTR:s nya landsbygdspolitiska helhetsprogram 2014-2020
 • Dokumentation över europeiska landsbygdsriksdagen
 • Anmälan till svenska Landsbygdsriksdagen är öppnad!
 • ”Unga skall ha rätt och möjlighet att bo kvar på landsbygden”
 • Camilla Wahlsten biträdande generalsekreterare för YTR
 • Landsbygden skulle behöva fler unga kvinnor

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   12.2.2014

 • ”Finland har inte retirerat från hela-landet-ska-vara-bebott-positionen” – chefredaktör Torbjörn Kevin om reformer
 • Anmälan till allfinlandssvenska innovationslägret på slutrakan
 • Lokalekonomidagar med fokus på levande lokala ekonomier
 • Öppna byarnas dag i Satakunda
 • Bland svenska höghusen gror landsbygdsdrömmar
 • Den nya kommunallagen, områdesnämnder och förtroende
 • Halva Sverige bortglömt!
 • ”Man kan inte göra någonting med en brist” – specialsakkunnig Peter Backa talade om ABCD-metoden i Ekenäs

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   5.2.2014

 • Synpunkter på den glest bebodda landsbygden tema i årets första nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä
 • ”De gick närmare och såg en suddig text, Negativ stämning” – Katajamäki filosoferar över ministrars tågresa till räls ände
 • Missade ni diskussionstillfället om Raseborg och en resursbaserad byautveckling? – Se inspelningen på nätet!
 • Skärgårdshavets biosfärsområde jubilerar
 • Byte på ELARD:s presidentpost – Finlands representant Petri Rinne träder tillbaka
 • Tävlingen Bästa praxis kör igång
 • Årets LOKAALI hålls i Mellersta Finland
 • Kommunens roll i landsbygdens och jordbrukets utveckling – nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket
 • Kan Tammerforsmodellen visa vägen för Vasaregionen?

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   29.1.2014

 • Landsbygden viktig för finländarna
 • ”Folk vill bo nära staden men ha en stor gård och njuta av naturen”
 • Projektproffs i Österbotten samlas till inspirationsdag i Vasa
 • Valår sätter prägel på svenska Landsbygdsriksdagen
 • Kranskommunerna vinnare
 • Modeorden crowdfunding och crowdsoursing behandlas på föreläsning i Vasa
 • Projektet för Leader-kvaliteten i gång på allvar
 • Kom med och utveckla samarbetet i Raseborg! – diskussionstillfälle i Ekenäs om resursbaserad byautveckling

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   23.1.2014

 • Mer samarbete och självförtroende – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Landsbygdsakademi i Raseborg samlar beslutsfattare och opinionsbildare för att grynna på framtidens landsbygd
 • Landsbygdsnätverksenheten huserar nu under Landsbygdsverket
 • Varför är organisationen Aktion Österbotten unik?
 • ”Närdemokratin är som en hemlös katt – vi kelar med den men ingen vågar ta hand om den”
 • Det perifera samhället måste själv ta tag sin framtid
 • ”Privatiseringar har missgynnat utvecklingen på landsbygden”

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   17.1.2014

 • Podradiosatsningen Logen – osminkade samtal om landsbygden
 • Vad händer med avståndet mellan kommuninvånare och beslutsfattare vid kommunsammanslagning?
 • Allfinlandssvenska innovationslägret hålls i mars
 • ”Leader bör fortsätta att tillämpas i framtiden och dess användning förbli obligatorisk”
 • Att hålla hela landet bebott är norska statsmaktens uttalade politik
 • Framgång för EU-projektet Tillväxt Åland S
 • kolan på landsbygden viktig för den lokala tillväxten

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   10.1.2014

 • Närdemokratimodeller behandlas på föreläsning i Pargas
 • Kommunreform och penningsparande – diskussionstillfälle i Helsingfors för medborgar- och föreningsaktivister
 • Vem, vad och hur inom finländsk skärgårdspolitik tas upp på seminarium i Åbo
 • Publiceringsseminarium för Landsbygdsöversikten 2014 och Landsbygd 2014-barometern hålls i Helsingfors
 • Fokus på utvärdering av landsbygdsprogrammet – svenska fokusgruppens nyhetsbrev
 • Poeten och dramatikern Kristina Lugn Årets Lantis 2013 – placerade med en ensemble landsbygden mitt i Stockholm
 • Projektproffs i Österbotten samlas i Vasa för att utarbeta en ny slags projektkultur

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   2.1.2014

 • Tidskriften Skärgårds framtid hotad
 • Glesbygden ställer till med bekymmer för Itella
 • Mindre orter skapar starkare lokal identitet
 • Har regeringen lämnat verkligheten? – professor Hannu Katajamäki om storhetens ideologi
 • Närliggande hus gör inte byn

Nyhetsbrev nr 1