Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2024

Välkomnande och hållbara landsbygder, Korsholm 23-24.10.2024.

I år träffas landsbygdsriksdagen i Korsholm den 23-24.10.2024. Välkommen till Österbotten för att tillsammans utveckla välkomnande och hållbara landsbygder! Mera information kommer under våren.

Om Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Forumet tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården och strävar efter att påverka landsbygdsutveckling på alla nivåer.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år.