Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2024

Välkomnande och hållbara landsbygder, Korsholm 23-24.10.2024.

I år träffas landsbygdsriksdagen i Korsholm den 23-24.10.2024. Välkommen till Österbotten för att tillsammans utveckla välkomnande och hållbara landsbygder! Ta del av programmet här

Om Landsbygdsriksdagen

Den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen är en återkommande sammankomst vartannat år, där landsbygdsbor, föreningar, förbund, organisationer och personer inom landsbygdsutveckling i Svenskfinland samlas för att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och skapa framtidsvisioner för landsbygden. Evenemanget fungerar som en plattform för att stärka lokala initiativ, främja samarbete och engagemang bland deltagarna och betonar också vikten av social samvaro och gemenskap.

Den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen arrangeras av Svenskfinlands Byar tillsammans med den lokala Leader-gruppen och den regionala byaföreningen i regionen som är värd för evenemanget.