Om Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Forumet tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården och strävar efter att påverka landsbygdsutveckling på alla nivåer.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år.