Tack för ert deltagande i landsbygdsriksdagen 2022!

 

Program!

Välkommen till Kasnäs, Kimitoön den 26-27 oktober!

Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen erbjuder insikter i aktuella teman, expertkunskap, presentationer av nya utvecklingsverktyg, unga aktiva röster – och möjligheter till interaktion, kontaktskapande och trevlig samvaro.

Landsbygdsriksdagen presenterar nya verktyg som svarar på olika utvecklingsbehov, och inspirerar till debatt genom konkreta exempel från skärgården och landsbygden. Landsbygdsriksdagen 2022 firar Europaåret för ungdomar genom att lyfta upp de ungas framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter på landsbygden och i skärgården. Hur skapar de unga en hållbar framtid? Aktuella ämnen kring den nya EU-programperioden CAP27 och Smarta byar-konceptet kommer att diskuteras. 

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen är ett forum som är öppet för alla som är intresserade av en livskraftig och hållbar landsbygd och skärgård.

Antalet deltagare till evenemanget på Kasnäs är begränsat. Anmälningen att delta på plats i Kimito har stängt, man kan ännu anmäla sig att delta på distans. Landsbygdsriksdagens presentationer och paneldiskussioner kommer att streamas.

Värdar för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022 är Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf och Kimitoöns kommun. Dessutom har Svenskfinlands Byar, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden, Jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Skärgårdshavets biosfärområde, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund och Nordiska skärgårdssamarbetet deltagit i planeringsgruppen.

Frågor och mera information: Tiina Saaresranta, projektkoordinator, Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, tiina.saaresranta@sameboat.fi, 040 727 2477.
 

Anmäl dig här!

 

Om Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Forumet tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården och strävar efter att påverka landsbygdsutveckling på alla nivåer.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år.