Nyhetsbrev 2012

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   18.12.2012

 • Någon korrekt kommunstorlek finns inte
 • Statsandelssystemet måste vara kostnadsneutralt vid kommunsammanslagningar
 • Lokala förhållanden skall styra byggande och behov av planläggning på landsbygden
 • Lokala lösningar för välfärd på den glest bebodda landsbygden tema i årets sista nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä
 • Levande skärgård med kommunala radhuslägenheter?
 • Läs även detta: *Föreningsresursen för ett roligare föreningsliv *Delegationen för små kommuner är orolig för YTR:s framtid *Allt från snöskottning till enkla reparationer – Degerby först att få egen byahjälp *Nybildad byaförening skall blåsa liv i Pojo *Julledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev 44 vecka 51-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   13.12.2012

 • Ingen ”ny ny” landsbygdspolitik utan bättre regionpolitik budskap från OECDkonferens i Sibirien – läs senaste Liiteri
 • Outnyttjade resurser kunde rädda skolor i glesbygd
 • Endast skärgårdsbor i Kimitoöns skärgårdsnämnd
 • Petri Rinne fortsätter som ELARD:s president – största utmaningen trygga finansieringen för landsbygdsutvecklingen
 • Läs även detta: *Forskning om kvinnors och flickors hästintresse *Slow Foods färgstarka historia i bokform *Produktutveckling inom mathantverk lärs på kurs i Raseborg *Ge din synpunkt på viktiga kulturmiljöer

Nyhetsbrev 43 vecka 50-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   7.12.2012

 • Entreprenörsanda och lokal kultur håller byarna levande visar doktorsavhandling
 • Vad skapar framgångsrika landsbygdsföretag? – studie om Ullbaggevinnare
 • Landsbygdspolitiken överraskar – läs YTR:s nätkolumn
 • Nya nationella landsbygdsprojekt valdes för nästa år
 • Kommunförbundet vill bli nya generationens aktör
 • Läs även detta: *Landsbygden glöms bort i det regionala tillväxtarbetet *Turism- och bygdeutveckling vanligaste projekten – rapport om Leader i Sverige 2007-2011 *Större vårdenheter en utmaning för närdemokratin *Återskapa socknarna

Nyhetsbrev 42 vecka 49-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   28.11.2012

 • Regionpolitisk huggsexa tar bort uppmärksamheten på Ålands relation till omvärlden
 • Åländska näringsministern vill använda Leader-pengarna till endast några större projekt
 • Det nya årtusendets landsbygdsexperter som mål – professor Katajamäki reflekterar över 10-års jubilerande Rural Studies
 • God praxis: kommundelsförvaltning och Leader-metoden tillsammans – professor Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Läs även detta: *Kort om svenska Landsbygdsriksdagen *Byalaget på ön Keistiö vill belysa vägarna med eget vindkraftverk *Byaförening i Pyttis fortsätter kampen mot turismen *Fredag sista dag för Svenska kulturfondens årliga ansökningsmånad *Kom ihåg utbildningsdagen i Vasa för utvecklingsarbete inom föreningar

Nyhetsbrev 41 vecka 48-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   22.11.2012

 • Hur skall det se ut där stad och land möts?
 • Hur få landsbygden att leva? - deltagare på svenskt landsbygdsforum gav sin syn
 • Andelen förnybar energi redan 33 procent
 • Problematisering av begreppet hållbar utveckling
 • Omdefiniering av demokratibegreppet - Vad skulle en ny konstitution kunna innehålla?
 • Läs även detta: *I Rostanga lades bykrogen ner - nu har den nästan 400 ägare *Byahjälpsprojektet framskrider - hjälper medlemsföreningar anställa bya-assistenter *"Spännande tider att blicka framåt" - Aktions verksamhetsledare har ordet *Kampanjen Byar med livskraft - nytt datum för det österbottniska seminariet

Nyhetsbrev 40 vecka 47-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   13.11.2012

 • Hållbart är lönsamt
 • Höganäs – svensk kommun som haft egen valuta i nästan tre år
 • Att våga välja väg och ta tillvara egenmakten – HSSL-ordförande Inez Abrahamzon bloggar om en Slovenien resa
 • Pärlorna i utvecklandet av den finländska landsbygden korades – projekt i Östra Nyland vann i klassen Föredömlig miljösatsning
 • Stark byapolitik i Syd-Österbotten
 • Läs även detta: *Dags för en ny demokrati *Byaaktivisten Mia Aitokari ärades med kulturpris *Och kulturchef Vivan Lygdbäck med förtjänstmedalj *Medborgarhöranden och närdemokrati diskuteras på seminarium i Vasa *Byaverksamheten i samhället och byarna i en föränderlig verksamhetsmiljö teman när byarörelsen samlas till nationella konferensdagar i Riihimäki

Nyhetsbrev 39 vecka 46-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   6.11.2012

 • Regionutveckling liknar fotboll mer än den liknar lokalsamhälle eller parlamentarism
 • Dagens valmöjligheter för välfärdsstatens institutioner begränsas av gångna tiders val
 • På spaning efter kommuninvånare – läs YTR:s nätkolumn
 • Vad är trygghet på landsbygden och i byarna? – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Anpassad närservice i byarna lyckas inte utan statsbidrag
 • Läs även detta: *”En aktiv regionpolitik bra för byar” *Diskussionstillfälle om upphandlingslagen hålls i Raseborg *Seminariet Mat som höjdpunkt i Österbotten ordnas i Korsholm *Utbildningsdag för utvecklingsarbete inom föreningar hålls i Vasa

Nyhetsbrev 38 vecka 45-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   30.10.2012

 • Lågt valdeltagande i sammanslagna kommuner – aktiva väljare i de minsta kommunerna
 • Kranskommuner är Finlands bästa kommuner
 • Svårt för svenskar att flytta till landsbygden men minst lika svårt för invandrarna – om integration i senaste Sverigebladet
 • ”En otrolig social gemenskap och arbete för gemensam sak” – nerlagd butik fick bybor att grunda serviceandelslag
 • Läs även detta: *Tystar storkommunen småkommunernas röst? – närdemokratiforskaren Ritva Pihlaja intervjuas i TV-program *Många fullmäktigeledamöter upplever ett ”bästa broder-fenomen” i beslutsfattandet *Professor Eero Uusitalo premierades för kooperativt främjande *Byahjälp på kommande till Västnyland *Sociala mediers betydelse för verksamheten diskuteras på seminarium i Mariehamn *Nätverket Rural Studies tioårsjubilerar med seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev 37 vecka 44-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   23.10.2012

 • Vår mat- och energiproduktion har stor betydelse för globala vatten- och klimatförändringar visar studie
 • "Utan kvinnor förtvinar landsbygden"
 • Valteser för landsbygdens förespråkare
 • Nya Lojo gar in för närdemokrati - byaföreningar i Raseborg vill ocksa ha en modell för närdemokrati
 • Har den verkliga makten flyttat utom räckhåll för medborgarna?
 • Läs även detta: *Rösta på din favorit bland Bästa praxis 2012 *Diskussionstillfälle om Egenkontrollplan för livsmedlens säkerhet hålls i Raseborg *Infotillfälle i Helsingfors om landsbygdssäkringens tillvägagångssatt och tillämpning i praktiken *Första europeiska landsbygdsriksdagen hålls i Bryssel 2013

Nyhetsbrev 36 vecka 43-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   16.10.2012

 • Lokalsamhället – en länge om omhuldad framtidsvision som vi inte såg när den kom
 • Bredaxlad, äktenskap, lokomotiv, halmhimmel och brand – professor Hannu Katajamäki om metaforer och kommuner
 • ”Det lokala skall skötas lokalt”
 • Ju större kommuner desto starkare krav på närmakt
 • Lokalsamhället – en länge om omhuldad framtidsvision som vi inte såg när den kom
 • Läs även detta: *Indisk gästprofessor med specialintresse landsbygdsutveckling installerades i Lund *Undervisning på två språk skall rädda byskolor i Sibbo *Infokvällen i Vasa om landsbygdssäkring hålls inkommande torsdag *Intresserad av internationellt samarbete? – seminarium för unga hålls i Borgå

Nyhetsbrev 35 vecka 42-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   10.10.2012

 • Affärsidén svårare än tekniska lösningar visar rapport om innovationssystem för landsbygdsföretag
 • Framtidsverkstäderna en bekräftelse på att den breda landsbygdspolitiken behövs – läs senaste Liiteri
 • E-lärande skall hjälpa Tanzanias landsbygd – kommentar av ”datadoktorn” Nisse Husberg
 • Läs även detta: *Sandberg och Pihlaja presenterar sin utredning om närdemokratin på seminarium i Esbo *En helkväll om landsbygdssäkring hålls i Vasa *Stort intresse för Ny Nordisk Mat Konferens i Oslo *Hade ni inte tillfälle att delta i Landsbygdsriksdagen? – Se inspelningen på nätet!

Landsbygdsriksdagsspecial

 • Heimlagade formuleringar på ”farliga idéer” i form av paradoxer – ordförande Björn Wallén i sitt öppningstal
 • Upprepa inte gamla sanningar utan sök nya grepp – professor Alf Rehn i sitt anförande om den innovativa byn
 • De nya attityderna skall åstadkomma förändringar – debattören Maria Wetterstrand i sitt tal om lokala lösningar för framtiden
 • Misslyckat försök att få snabbt bredbandsnät till landsbygden – forskaren Philip Donner i intervju
 • Landsbygdsriksdagens plenum antog 34 ställningstaganden

Nyhetsbrev 34 vecka 41-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   1.10.2012

 • Mer eko- och närmat i nästa års budget – landsbygdsutveckling för 171 miljoner
 • Fyra saker för utveckling av närdemokratin
 • YTR under lupp
 • Landsbygden som svar på lösningen – läs YTR:s nätkolumn
 • ”Landsbygdsförespråkaren får inte vila en sekund”
 • Sverige tappar bredbandsförsprånget – kommentar av ”datadoktorn” Nisse Husberg
 • Läs även detta: *Pedersöres strävan att upprätthålla servicen väcker beundran hos svenska gäster *Landsbygdsaktörer samlades till traditionell ”Tammerfors-träff” *Landsbygdsriksdagen live streamas *Dags för det andra finlandssvenska hembygdsparlamentet

Nyhetsbrev 33 vecka 40-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   24.9.2012

 • Kampen om jordens jordar – kommer Thomas Malthus att få rätt ändå till slut?
 • Europeiska landsbygdsnätverk enas
 • Närdemokratin förutsätter nya handlingsmodeller och attitydförändringar visar Sandbergs och Pihlajas utredning
 • Kommunerna viktig för landsbygdens utveckling – läs svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev
 • Landsbygdsrörelsen är inte i fas med politiken – HSSL:s ordförande Inez Abrahamzons reflektioner efter Landsbygdsriksdagen
 • Läs även detta: *Tillväxt och utveckling – olika saker? *Leader-programmet har flyt i Bryssel *Debatt om skärgårdstrafiken gick över styr på Åland *Vem talar för landsbygden i Lovisa?

Nyhetsbrev 32 vecka 39-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   17.9.2012

 • Strandar kommunreformen till följd av städernas haltande ekonomi?
 • Mot en bättre programperiod, landet med tusentals projekt, förnybar energi – läs nya Liiteri
 • Årets byavänligaste kommun Rovaniemi har lyckats tillämpa kommundelsnämndmodellen och förbättra närdemokratin
 • Hotade studiemöjligheter på glesbygden
 • ”Ibland kan vardagen förändras till fest” – professor Katajamäki ärades med jubileumsbok
 • Läs även detta: *Kampanjen Byar med livskraft – Närdemokrati och samarbete på landsbygden diskuteras i Korsholm *Framtiden tema på seminarium i Borgå *Landsbygdsriksdagen närmar sig med stormsteg – konferensen fullbokad *Landsbygdssäkring behandlas på infotillfälle i Helsingfors *Förnyad webbplats för Svensk Byaservice

Nyhetsbrev 31 vecka 38-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   10.9.2012

 • Illa om vi inte har tid med demokratin
 • ”Det viktiga är att kommunen har en struktur så att servicen fungerar”
 • Uppmärksammas öbefolkningen i kommande åldringsservicelag?
 • Värmland enas genom gränslös e-tjänst
 • Välmåendeprodukter inom landsbygdsturismen – läs YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Danska läkare kan tvingas tjänstgöra på landet *Sista dagen att anmäla sig till Landsbygdsriksdagen i Korpo *Kommunmarknad för 19:e gången *Påverka framtiden! – regionalt möte i Korsholm om Leader fram till 2020 *Innovation, entreprenörskap och könsroller inom regional utveckling diskuteras på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev 30 vecka 37-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   3.9.2012

 • ”Vi har levt som länderna i Sydeuropa”
 • Svenskt koncept för europeisk landsbygdsriksdag
 • Varför bor vi på landet? – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Landskapsrådet Olav Jern Årets landsbygdsaktör – Årets by Kitinoja finns i Seinäjoki
 • På upptäcksfärd bland österbottniska byar
 • Läs även detta: *Skrift om bygder som löst investeringsfinansieringen på sina egna sätt *Dags för firandet av Byggnadsarvsdagarna *Sista veckan att anmäla sig till Landsbygdsriksdagen i Korpo *Från brunn till bord – infokväll i Ekenäs om vattenkvalitéen i gemensamma brunnar

Nyhetsbrev 29 vecka 36-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   27.8.2012

 • Partnerskap – en idé som träffat tidens puls
 • Ren energi en stor möjlighet för landsbygden – professor Katajamäki
 • Livskvaliteten god på landsbygden anser jord- och skogsbruksstuderanden i enkät
 • ”Dystra prognoser ställer hårda krav på landsbygdskommuner”
 • ”Det är en farlig lek att låtsas ge makt åt folket”
 • Läs även detta: *Världens förnybara resurser är redan förbrukade för i år *Handbok för lokalt och regionalt arbete med Europa 2020-strategin *Vägen till Landsbygdsriksdagen – en Ronnebyfilm om landsbygden *Kom ihåg anmälan till Landsbygdsriksdagen i Korpo! *Du behövs! – regionalt möte i Kronoby om din by och din egen framtid *Lokala lösningar för välfärd på den glest bebodda landsbygden – seminarium i Helsingfors med mål att presentera fungerande lokala lösningar

Nyhetsbrev 28 vecka 35-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   20.8.2012

 • En totalt annorlunda landsbygd utanför universitetet – läs YTR:s nätkolumn
 • Skall hela Finland vara befolkat?
 • ”Hela Finland ska leva” – dags att utse delegater till Landsbygdsriksdagen!
 • Hur skall man förhålla sig till hembygden?
 • Bättre samordning av regionalpolitiken ger större möjligheter för Leader-metoden
 • Läs även detta: *Ordet ”talko” fascinerar i Sverige *Årets stadsdel finns i Vasa *Diskussionstillfälle i Helsingfors inför nästa programperiod *Snart dags för festseminariet LOKAALI i Joensuu *Bidra med innovativt om landsbygdsutveckling

Nyhetsbrev 27 vecka 34-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   27.6.2012

 • Tillväxt, specialisering, LUBAT-projektet och konferensen WHILD Vasa i Botnia-Atlanticas senaste nyhetsbrev
 • Landsbygdssäkring är fortfarande en ny idé – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Kultur på den glest bebodda landsbygden tema för årets andra nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä
 • ”Urbana intressen segrar”
 • Ön Sarvsalö hoppas på draghjälp av miljardörspars konstcenter
 • Läs även detta: *Nationellt seminarium för landsbygdens unga hålls i Heinola *Byar söks till fortsättningsprojekt för byaturism *Miljöministern gästar LOKAALI i Joensuu *Åboländsk oktoberfest under Landsbygdsriksdagen *Sommarledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_26_vecka_26-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   20.6.2012

 • Pengarna flyttas först från landsbygden, folket kommer efter
 • Vad gör en kommun stark?
 • I Storbritannien har man gått in för Big Society – något för Finland?
 • Varför skall man komma till Landsbygdsriksdagen i Åboland? – se och hör landsbygdsutvecklare Peter Backa på YouTube
 • Läs även detta: *Doktorsdisputation om förhållandet jordbruk-landsbygdsutveckling *Unga nyckelpersoner för hållbar landsbygdsutveckling *Diskussionstillfällen inför nästa programperiod i Åbo och Helsingfors *Särkimo-Brudsund Årets by i svenska Österbotten

Nyhetsbrev_25_vecka_25-12.pdf

Bilaga_preliminär_inbjudan_till_diskussionstillfälle_om_nästa programperiod_i_Åbo_16.8.2012_och_i_Helsingfors_23.8.2012.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   14.6.2012

 • Landsbygdsriksdagen tema i nyaste numret av Sverigebladet
 • Värdkommuner, samarbetskommuner, regionkommun eller en enda kommun – fyra alternativ för åländsk kommunindelning
 • Programskrivandet på agendan då landsbygdsaktörer samlades till träff
 • Landsbygd på hustak – grön oas åtta våningar upp
 • Först stängs byskolorna, sedan bybutikerna, posten …
 • Läs även detta: *Energikloka affärskoncept – vinnarna utsedda vid Peloton Innovation Camp *Närproducerat går åt som smör i solsken *En dag för vindkraften hålls i Vasa *Matevenemang i Helsingfors samlar över 140 när- och ekomatproducenter *Lokala lösningar för välfärd på den glest bebodda landsbygden behandlas på seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev_24_vecka_24-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   7.6.2012

 • Ett enklare svenskt landsbygdsprogram till nytta för jobben, maten och energin
 • Om att arbeta för en ljusnande lokal framtid – Aktions avgående styrelseordförande Mats Brandt
 • Landsbygdsinvånarna i Nylands metropolområde – nuläget och deras önskningar i skriftform
 • Paradigmskifte i kommunernas ansvar för klass- och regionskillnader?
 • Läs även detta: *Skotsk och europeisk landsbygdsriksdag *Pedersöre kommun, Olav Jern och Mikael Nygård – österbottniska nomineringar för landsbygdens väl *Föreningarnas förlovade land Finland – läs YTR:s nätkolumn *Utbildning i byaplanläggning hålls i Norra Karelen

Nyhetsbrev_23_vecka_23-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   31.5.2012

 • ”Uppgifter om tvångsfusioner sipprade ut – medveten taktik att läcka ut?”
 • Matris över kommuntyper kunde hjälpa vid sammanslagning
 • Arbetsplats, familj och fritidssysselsättning begränsar flytt till landet
 • Brist på sjukvårdspersonal i glesbygden tvingar fram nya tekniska lösningar
 • ”Vindkraft nära färdigbyggd infrastruktur skonar naturen och sparar pengar” – näringsminister Häkämies
 • Läs även detta: *På landet vi fann det – bekanta dig med landsbygdens möjligheter *Tyska stadsbor i betongöknen kan hyra grönsakstäppa i omgivande landsbygd *Green Growth Summit sammanför toppnamn inom hållbar ekonomi *Populär närmatsmarknad i Västnyland hoppas på upprepad publiksuccé i höst *Nordiska rådets miljöpris till skogsbevarare

Nyhetsbrev_22_vecka_22-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   25.5.2012

 • ”Kommunreformen verkar vara till nytta under en kort tid”
 • En titt i backspegeln med Eero Uusitalo – läs YTR:s nätkolumn
 • Integration på landsbygden – svenska Landsbygdsnätverket gav ut broschyr
 • Platsernas viktighet, olikhet och ojämlikhet
 • ”Levande landsbygd handlar om möjligheten att påverka sin omgivning”
 • Läs även detta: *Smartare konsumtion för att nå målet om minskat växthusgasutsläpp *Testa en nu områdestypologi *Två personer och en skola världsarvsambassadörer för Kvarken *Kommunreformfrågor, kommunalekonomi och aktuell lagberedning teman under landskapsträff i Vasa

Nyhetsbrev_21_vecka_21-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   18.5.2012

 • Fortfarande 50 procent mer konsumtion än vad jorden tål
 • Systemfel som behöver förändras – lokal ekonomi i senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Byarnas utvecklingsarbete behöver pengar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Närproducerad mat ett av spetsämnena i regeringsprogrammet
 • ”Landsbygden är det vi gör den till” – Europaparlamentariker Tarja Cronberg
 • Läs även detta: *Lagändring underlättar bredbandsbygget i glesbygden *Anmälningar till Landsbygdsriksdagarna börjar stå för dörren *Seminarium om boendet på nordiska landsbygdsområden hålls i Stockholm *Årets by i Egentliga Finland 2012 skall vara bra på närekonomin

Nyhetsbrev_20_vecka_20-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   10.5.2012

 • Hälften av Sveriges kommuner saknar landsbygdsstrategi
 • Förändringarna i kommun- och servicestrukturerna skall ske utifrån lokala initiativ och lokala beslut – Kommunförbundet
 • ”Ingen verkar ha klart för sig vart vi är på väg” – stadsdirektör Mikael Jakobsson om kommunreformen
 • Det bästa med YTR är nätverket självt
 • ”Åländska Köksmanifestet” presenterades på matmässa
 • Läs även detta: *Pilotprojekt möjliggör videokontakt mellan medborgare och myndigheter *Lokal påverkan och boendet på agendan då byafolket samlas till nationella konferensdagar i Riihimäki *Aktion Österbotten håller projektledarträff i Malax *Nya möten och spännande dialoger på Nordivalen 2012 i Vasa

Nyhetsbrev_19_vecka_19-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   2.5.2012

 • Skärgården behöver goodwill
 • ”Landsbygdens Muminpappa” avtackades
 • Tio megabits bredband kan bli tillgängligt i hela landet 2019 – ”datadoktorn” Nisse Husberg kommenterar
 • Trådlösa vanföreställningar
 • Läs även detta: *Från ett anrikt hus till ett annat – Svensk Byaservice har flyttat *Aktion Österbotten fick ny ordförande *Framtidsworkshopen för Nylands landsbygd hålls nästa vecka – några platser kvar *Kom ihåg anmälan till seminariet i Korpoström om närdemokrati och serviceproduktion i skärgården!

Nyhetsbrev_18_vecka_18-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   23.4.2012

 • Sverige EU-landet med den kraftigaste urbaniseringen – mest svenskar bor i ”mellanregioner”
 • En lokalbaserad stat skapar förutsättningar och möjligheter för alla medborgare och orter – professor Hannu Katajamäki
 • Hur kan social sammanhållning hålla landsbygden levande? – färsk publikation vill vara ett inlägg i debatten
 • Mångsidigheten ett livsvillkor i skärgården
 • Demokrati, makt och gummistämplar
 • Läs även detta: *Större risk för väderkatastrofer i städer än på landsbygden *Vilken förnybar energikälla är mest effektiv? *Börsfuturer och terminshandel nytt tänkesätt för jordbrukaren *Fler bokningar för guiderna i Cittaslow-staden Kristinestad *Hur går det med byn när skolan stängs? – TV-dokumentär om två byar som kämpat för sin skola *Regionala framtidsworkshoparna halvvägs

Nyhetsbrev_17_vecka_17-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   16.4.2012

 • Genombrott för förnyelsebara energikällor – rekordsnabb molekylär katalysator
 • ”Finland ett u-land i fråga om vindkraftsbyggande” – minister Lauri Tarasti
 • Trafikpolitik som blev samhällspolitik
 • Vardagspolitikens strukturer i nordiska länder
 • Debattören Maria Wetterstrand Landsbygdsriksdagens andra huvudtalare
 • Läs även detta: *JA och NEJ från Korsholm till finansministeriets kommunindelnings-utredning *Utredningen om närdemokratin färdig i augusti *Kommunstrukturreform-ens inverkan på den glest bebodda landsbygden tema för årets första nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä *Skönheten och mångfalden inom europeisk landsbygd skildras i fototävling

Nyhetsbrev_16_vecka_16-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   10.4.2012

 • Varför klarar sig vissa platser bättre än andra?
 • Borde inte Finland vara fullt av små Åland?
 • Landsbygdens materiella och immateriella resurser erbjuder nya möjligheter för nytänkande – läs nyaste Liiteri
 • Hur bygger vi landet och vem gör jobbet? – svenska Landsbygdsriksdagen har fokus på civilsamhället
 • Riskerna med förnybar energi utreds
 • Läs även detta: *Kommunreformen och närdemokratin *Bortglömda turistföretagare på landsbygden – YTR:s nätkolumn *Mångsyssleriet i framtidens skärgård tema för seminarium i Korpoström *Seminariet om närdemokrati och serviceproduktion i skärgården hålls även i Korpoström

Nyhetsbrev_15_vecka_15-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   2.4.2012

 • All tillväxt är platsbunden och unik
 • Vad har det sociala kapitalet för betydelse?
 • Avskaffa inte utan stärk kommundelsnämnderna – debattinlägg i Umeå
 • ”En österbottnisk storkommun det enda rätta”
 • Är kommunreformen förenlig med den europeiska stadgan om lokalt självstyre?
 • Läs även detta: *Radarpar utreder närdemokratin *Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från ERCA *Närproducerat Åland – evenemang med syfte att skapa nätverk *Landsbygdsutvecklarnas storsamling i Tammerfors närmar sig *Ny guide i bildandet av socialt företag

Nyhetsbrev_14_vecka_14-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   26.3.2012

 • Nedläggning av landsbygdsbutiker samhällsekonomiskt olönsamt visar studieexempel
 • Kommunlagen behöver demokratiseras – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • ”Maten i Finland är utmärkt” – Slow Food-rörelsens grundare Carlo Petrini gästade Östnyland
 • Fiskars bruk vill växa på hållbart sätt
 • Lek med ord – professor Hannu Katajamäki om förändrade ord
 • Läs även detta: *Bara en av fem danskar ser landets kommunreform som en framgång *Elnät och vägar minst lika viktigt som vinden vid vindkraftsetableringar *Vad är ”FiskeLeader”? – KAG informerar i Vörå *Regional framtidsworkshop för landskap i Österbotten hålls i Jakobstad *Skapa landsbygdens nya ekonomi på läger i Kaustby *Kirsi Viljanen närmatskoordinator

Nyhetsbrev_13_vecka_13-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   19.3.2012 

 • Kommunerna är flexibla och duktiga på att anpassa sig till realekonomin menar kommunalekonomisk expert
 • Missnöje med finansministeriets hållbarhetsberäknare
 • Några klargöranden kring kommunreformen – professor Krister Ståhlberg
 • Kan ny IT-teknik hjälpa kollektivtrafiken bättre möta behoven på glesbygden?
 • Majoritet av svenskar vill se ökat stöd till glesbygden?
 • Läs även detta: *Vilka vindkraftsfrågor grubblar du på? – lyft fram nya aspekter i enkätförfrågan *Påverka innehållet i kommande programperiod – regional workshop i Helsingfors *Världsarv och hållbar utveckling diskuteras på internationell konferens i Norge *Lokalekonomin i praktiken tema för Lokalekonomidagarna på Sätra Brunn

Nyhetsbrev_12_vecka_12-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   12.3.2012

 • Sverige delar in sina kommuner i kategorier – i finländska kommunutredningen talas inte om kommuners särarter
 • Varför diskuteras inte förvaltningsförsöket i Kajanaland? – professor Kaarlo Tuori om kommunreformen med kommentar av forskaren Philip Donner
 • Kan närmat bli stort? – konsultrapport pekar på flaskhalsar
 • Tre av fyra svenska Leader-projekt har uppnått sina mål
 • Årets by i riket väljs för 28:e gången
 • Läs även detta: *Väntat förtroende för kommunreformen i riksdagen *Skärgården bra bas för jobbare i rörelse – FLEX-projekt höll slutseminarium *Företagsverksamhet tema i vinterns nummer av Maaseutu & Matkailu *Landsbygdsutvecklarna samlas i Tammerfors till årlig nätverks- och projektträff

Nyhetsbrev_11_vecka_11-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   5.3.2012

 • Landsbygdskapitalet befrämjar hela Finlands framgång – professor Hannu Katajamäki
 • Kommunreformen borde ha parlamentariskt samförstånd menar professor i rättsvetenskap – gäller demokratins grundvalar
 • Närdemokrati måste stärkas i den nya kommunallagen – ministrar mottog medborgarinitiativ
 • Utan fokus på transportkostnaderna kan det bli dyrt med stängning av skolor på landsbygden
 • Handbok om byars generalplanläggning belyser utmaningar i markanvändnings-planeringen
 • Läs även detta: *Vad händer med antalet föreningar och deras bidrag när kommuner går ihop *”En nämnd behöver ha makt” – närservice och närdemokrati diskuterades i Nagu *Kampanjen Byar med livskrafts utbildningsrunda når östra Nyland denna vecka *Seminarium om landsbygdsboende i Jyväskylä gästas av minister Henna Virkkunen

Nyhetsbrev_10_vecka_10-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   27.2.2012

 • Servicestationer och affärscentras utmed huvudvägar viktiga för landsbygden visar undersökning
 • Temaseminarier under Landsbygdsriksdagen förbereds på nätet
 • Utan tvingande kommunfusioner kan röran på kommunfältet sluta positivt
 • Högaktuell information om närdemokrati ges i reserapport
 • Slow Food-rörelsens grundare Carlo Petrini gästar Östnyland
 • Läs även detta: *Använd landsbygdssäkring i ställningstagandet vid kommunreformen – SveT höll presskonferens *Festen är över, ställ om samhället! – ny bok om omställning *Självförsörjande holmar målet för forskningsprojekt *Projekt listar närmatsproducenter i Kyrolandet och Vasaregionen *Innovationsverksamhet på landsbygden behandlas på läger i Kaustby

Nyhetsbrev_9_vecka_9-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   20.2.2012

 • Rättvis återbäring från vindkraft frigör resurser för offensiv landsbygdsutveckling
 • Landsbygden grundläggande för allas våra liv
 • Varför kan inte landsbygden erbjuda lyxtjänster? – professor Alf Rehn efterlyser nya idéer inom landsbygdsdiskussioner
 • Områdesnämnder en viktig kanal för att främja närdemokrati i storkommuner visar utredning
 • Mer närdemokrati får inte bygga på placebodemokrati
 • Läs även detta: *Kommunsammanslagningar inte populärt bland kommuninvånarna visar enkät *Kommunsammanslagningar och landsbygden – samtal med forskaren Kari Leinamo *Saknar du öppna landskap och blåklockor? – info om miljöstöd till föreningar ges på tillställning i Ilmarinen *Kampanjen byar med livskrafts utbildningsrunda gör anhalt i östra Nyland

Nyhetsbrev_8_vecka_8-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   13.2.2012 

 • Ingenting i samhället är givet – professor Kjell Anderssons installationstal om den sociologiska fantasin och landsbygden
 • Lokalt Finland för ett öppet, rättvist och djärvt Finland – professor Hannu Katajamäki
 • Kommunkartan offentliggjordes – 66-70 kommuner föreslår arbetsgruppen för kommunreformen
 • Alternativ till arbetsgruppens kommunreform är redan under planering
 • Även OECD vill slå samman kommuner i Finland – ojämlik och ineffektiv hälsovård
 • Läs även detta: *En stads-mammas farhågor inför flytten till landsbygden *… och en stadsflicka som blev landsbygdsföretagare *Vilka stora linjedragningar gör man för fiskerinäringen på EU-nivå? – seminarium i Vasa ger inblick i näringens utveckling *Festivalen Världen i byn en kulturell träffpunkt

Nyhetsbrev_7_vecka_7-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   6.2.2012

 • ”Nuvarande regering utför inte någon konsekvensbedömning för landsbygden”
 • Fyra av fem finländare bor i tätorter – mindre tätorter försvinner från kartan
 • Nylands förbund vill motverka glesbebyggelsen – byar mister sin status i förslaget till landskapets bynätverk
 • Landsbygdskämparna på Gotland diskuterade landsbygdens framtid på ön – kräver landsbygdsutskott med makt
 • 50 år av jordbrukspolitik – informationskampanj till CAP:s ära
 • Läs även detta: *Kommunreformens tidtabell är inte realistisk anser kommunala beslutsfattare *Vad betyder nåbarhet i turism? – diskuteras under seminarium på Stundars *Årets ”under” väntar i Kaustby och Karleby – semiarier om kultur”framgångssagor” och -utveckling *Livsmedelslagstiftningen 2012 diskuteras nästa vecka i Vasa *Vaasa EnergyWeek förenar etablerade energievenemang *Finlands bästa sommarjobb – en välbetald energiambassadör som synliggör Vasaregionens

Nyhetsbrev_6_vecka_6-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   30.1.2012

 • Många unga på Kretas landsbygd bryter mot traditionella levnadsmönster visar doktorsavhandling
 • ”Den nya landsbygden” har kvinnliga förtecken
 • Kan man bo på landet och färdas med elbil?
 • Medför ökad polarisering mellan för och emot kommunreformen skada för kommunutvecklingen under 2010-talet?
 • Allt större förvirring i kommunreformen – stora vårdområden föreslås som alternativ till en eventuell strandad reform
 • Läs även detta: *Postutdelningen i glesbygden ett lönsamhetsproblem för Itella *Landsbygdsnätverket letar efter pärlor för tävlingen Bästa praxis 2012 *Välfärdstjänster diskuteras på medborgarforum i Kronoby *Regionala framtidsverkstäder grunnar på regionernas egna behov *Experter ger goda råd på generationsväxlingskurs i Österbotten

Nyhetsbrev_5_vecka_5-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   23.1.2012

 • Varför skall man satsa på allmän landsbygdsutveckling?
 • ”Minst lika bra möjligheter att påverka efter kommunreformen som i dag”
 • Byn den viktigaste byggstenen för att utveckla närdemokratin
 • I kartpubliceringens kölvatten – kommuner uppmanas frysa medlemsavgifterna till Kommunförbundet
 • TV-program om livet på landet lockar allt fler tittare medan befolkningsgapet mellan storstad och glesbygd växer
 • Läs även detta: *Första svenska folkomröstningen om vindkraft på land kan bli verklighet *Skärgårdens Ringväg utsett till Årets inhemska resmål 2011 *Romantikvecka ett av årets inslag i Cittaslowstaden Kristinestad *Regionala landsbygdsutvecklingsstrategier tar avstamp i Heureka *Livsmedelslagstiftningen 2012 dryftas på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev_4_vecka_4-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   16.1.2012

 • Flataklocksmodellen – landsbygdssäkring utgående från Sveriges geografiska mittpunkt
 • Världsarvet Kvarkens skärgård – rural utveckling baserad på turism?
 • Kommunförbundet befarar att kommunerna inte står enade då reformen behandlas
 • Indelning i geografiska valkretsar tryggar närdemokratin i storkommuner menar forskare Sandberg – Backa kommenterar
 • Kommunreformens hemliga karta publicerades – inte arbetsgruppens förslag säger finansministeriet
 • Läs även detta: *Tänk att det blivit en sådan uppståndelse av mina böcker” – ”Årets lantis” Camilla Läckberg som gjort hembygdsorten känd för miljoner läsare världen över *Biovärme, viltbruk och vindkraft – nya sätt att tjäna på skogen *Landsbygden drabbas av ogynnsam dieselhöjning *Östnyländska beslutsfattare besvikna efter det första året i Nylands förbund

Nyhetsbrev_3_vecka_3-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   9.1.2012

 • Utvecklade närenergilösningar kan göra Finland till föregångsland inom klimatförändringen – professor Katajamäki
 • Inga tecken på att decennier av ökad befolkningskoncentration inom Sveriges regioner skulle brytas – rapport om tillväxt
 • Goda basfunktioner krävs för att en ort skall vara attraktiv
 • Målsättning som ändras under arbetets gång – YTR:s nätkolumn
 • Professor Rehn en av huvudtalarna under Landsbygdsriksdagen i Åboland
 • Läs även detta: *Kommunreformen skall se till att hela Finland är bebott tror presidentkandidaterna *Kommuninvånare anser sig maktlösa visar gallup *GSM-nätet för sårbart vid stormar – basstationer i glesbygden kunde utrustas med reservel *Åldringar testar virtuell äldreomsorg i skärgården *Gesterby skola i Sibbo stängdes på olagliga grunder

Nyhetsbrev_2_vecka_2-12.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   2.1.2012

 • Balans behövs mellan tillvaratagande av platsen och att sälja platsen
 • Service tema i senaste numret av Hela Sverigebladet
 • Regionernas konkurrenskraft skall förbättras men KOKO får stryka på foten
 • Olika tolkningar av närdemokratins karaktär – professor Hannu Katajamäki
 • Bästa praxis-tävlingen återkommer i år
 • Läs även detta: *Österbottniska Kvikant paradis för hästfolket *Landsbygd och utveckling i ljuset av en skribents barndom *Seminarierna om kommunreformen startar i februari *Utbildningstillfälle för kampanjen Byar med livskraft i Östra Nyland *Guiden Yhtälö – Yhdistyksen talous ja verotus har uppdaterats *Landsbygdsutvecklingsåret 2011 – tänkvärda citat ur Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_1_vecka_1-12.pdf

Nyhetsbrev_1_vecka_1-12_bilaga_Landsbygdsutvecklingsåret_2011_-_tänkvarda_citat.pdf