Nyhetsbrev 2011

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   20.12.2011

 • ”Vi har inte råd att ordna all service offentligt” – Eero Laesterä som utrett kommunernas kostnader
 • Regional omstrukturering, vindkraft och världsarvsstatus i Botnia-Atlanticas andra Nyhetsbrev nr
 • Politiker vakna upp! – Finland är ett glest befolkat land
 • Landsbygdsuppror under vardande på Gotland
 • Läs även detta: *Efterfrågan på närmat kan allt bättre tillgodoses *Trafikförbindelserna i Sibbo skärgård är bristfälliga – strider mot lagen om att främja utvecklingen i skärgården *Antalet skärgårdskommuner oförändrat *Finansutskottet höjde anslaget för utveckling av landsbygden *Byarna i Karleby fick eget kulturprogram *Professor Eero Uusitalo omvald ordförande för SYTY – Mathias Högbacka ny medlem för de svenskspråkiga medlemsorganisationerna *Julledigt för Nyhetsbrevet

Konferensen WHILD/Vasa 2011-special

 • Populär världsarvskonvention i stadig tillväxt
 • Hur kan man bevara världsarv när de samtidigt är turistmagneter?
 • Vems historia är det vi berättar?
 • Lokalbefolkningen vill vara med i planeringen av världsarvsturismen

Nyhetsbrev nr_44_vecka_51-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   12.12.2011

 • EU-fonders avtryck i nordiska regioners utvecklingsarbete
 • Innovationsverksamheten på landsbygden synas i undersökning – livskraftspolitik som lokalt utvecklingsgrepp
 • ”Kunde vi inte grunda nätverket Landsbygd Hub?” – läs YTR:s nätkolumn
 • När småskaligheten är självskriven
 • Tidskrävande planeringar och utredningar fördröjer vindkraftsutbyggnaden
 • Läs även detta: *Munkedal håller landsbygdsråd och har inflyttning av unga kvinnor till landsbygden – fick HSSL:s utmärkelse som Årets kommun *Kommuner med långa avstånd vill ha tryggad livskraft i pågående kommunreform *Österbottnisk enkät vill se på regionala skillnader och aspekter inom vindkraften *Guide för byahusens avlopps- och energifrågor

Nyhetsbrev nr_43_vecka_50-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   5.12.2011

 • Tidskriften Scandinavian Journal of Public Administration välkomnar ”papers” om projektifierad politik
 • Vad kan vi lära av de stora kommunreformerna i Sverige?
 • Framtidens kommuninvånare vill vara delaktiga, påverka och utgöra en del av det demokratiska systemet
 • Kan folkvandringen till städerna sluta i förskräckelse?
 • Bioenergisektorn kan skapa tusentals nya arbetstillfällen
 • Nationalekonomiska värdet av byahusen 2-6 miljarder – läs senaste Liiteri
 • Läs även detta: *Landsbygden – a waste of space? *Bör kommunfullmäktigen bli mindre för att engagera proffsiga beslutsfattare? *Leader-finansierade företagsprojekt vill inte riktigt passa in i Åbo skärgård *Kampanjen Byar med livskraft halvvägs i utbildningstillfällen *Kirsi Tikkanen informatör för Leader-grupper i Österbotten

Nyhetsbrev nr_42_vecka_49-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   28.11.2011

 • Forskare samlas i Vasa för att analysera världsarven
 • Landsbygden som resurs allt viktigare i framtiden – Nyhetsbrev nr från svenska Landsbygdsnätverket
 • Leader för hela landet – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • ”För byn i tiden” med byarådsordföranden Mia Aitokari
 • Handläggare sökes till Leader Åland
 • Läs även detta: *Dansk kommunreform sparar pengar *Befolkningsmängden i många av Norges minsta kommuner räddas av invandrare *Kan man göra byn till ett varumärke? – seminarium om marknadsföring och branding i Finlands mest kända by Tuuri *Gränsregionala kommunikationsfrågor på agendan då AEBR samlas i Vasa *Höstens nationella konferensdagar för byafolket hålls i Riihimäki *Guide för hjälp i vardagen och för stöd i bygemenskapen

Nyhetsbrev nr_41_vecka_48-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   21.11.2011

 • Kommunalt samarbete fungerar om det är frivilligt visar undersökning
 • TRANSURBAN – forskningsnätverk vid HU med fokus på rurala frågor och rural-urbana relationer
 • Österbottniska byar står som exempel för välfärdsmodeller
 • ”Byaföreningarna kan ha helt andra uppgifter i framtidens kommuner” – professor Krister Ståhlberg
 • Itella har inget färdigt förslag om elektronisk post i skärgården men nog funderat över systemet på riksnivå
 • Läs även detta: *Holländsk landsbygdsriksdag samlade europeiska nätverk *Efter Matlandetambassadörerna kommer Skogsriketambassadörerna *Finlands första vindkraftpark behöver förnyas *FÖSS och Pro Åbolands utskär förenar krafterna *Förbundsfusion gäckar ÖNB-projekt *Slow Food erövrar huvudstaden *Qvarkenfood håller slutseminarium i Umeå

Nyhetsbrev nr_40_vecka_47-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   14.11.2011

 • Stor skillnad i ålderssammansättningen för nordiska regioner
 • Finlands demografiska försörjningskvot en framtida utmaning
 • Starkare Leader, populära mikroföretagsstöd, regeringsprogram med landsbygdsperspektiv – Nyhetsbrev nret Liiteri
 • Hästen – från hårt slitande till välborstad och symbol för rurbana samhället
 • Vad är närmat för något?
 • Läs även detta: *20-tal små kommuner höll protestmöte mot kommunreformen *Ny teknik skall locka turister till åboländska skärgården *Spännande rapporter från avslutade HSSL-projekt *Grundtvig-seminarium om åldersgrupper hålls i Nurmijärvi *Utbildningstillfället för kampanjen Byar med livskraft i Östra Nyland hålls denna vecka

Nyhetsbrev nr_39_vecka_46-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   7.11.2011

 • Urbaniseringens andra våg tömmer både landsbygd och småstäder
 • Demokratin vinner i en stor kommun menar forskaren Sandberg
 • Ju större kommuner desto större behov av närdemokrati på lägre nivå
 • Regionpolitiskt målbeslut och landsbygdspolitik – läs senaste Nyhetsbrev nret från YTR
 • I Finland finns inga byar! – ledaren i infobladet Hanke @ Lande
 • Hela Norden ska leva fick sin första kvinnliga ordförande
 • Läs även detta: *Arbetslösheten får greker att fly från städer till landsbygden *Ekomat på frammarsch – YTR:s nätkolumn *Ungdomsrådet i Pedersöre tyckte till om kommunens byaskolor *Vindkraftens teknik och projektering ventileras på seminarium i Vasa *Närmat och husdjur på landsbygdsmässan ELMA *1700-talsmarknaden i Storkyro och kulturell mångsysslare i Kaskö belönades med kulturpris *Bli inspirerad av närdemokrati på Kimitoön *Östra Nyland i tur för kampanjen Byar med livskraft *Kommunreformen med på agendan under landskapsträff i Vasa

Nyhetsbrev nr_38_vecka_45-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   31.10.2011

 • Vår åldrande befolkning utmaning för hela samhället – rapport från Europarådets kongress
 • Utgiftsökningen har hållits tillbaka i förvaltningsförsöket i Kajanaland visar rapport – forskaren Philip Donner kommenterar
 • Kommuninvånarna jobbar ideellt för Sottungas bästa – Finlands minsta kommun kan behöva spara in på kommundirektörens tjänst
 • Bredband tema i nya numret av Hela Sverigebladet
 • Gemensam förhandlings- och avtalsmekanism för kommunen-byarna – SYTY:s generalsekreterare Niemi i Landsbygd Plus
 • Framväxandet av en platsbaserad landsbygdspolitik – uttalande från Svenska temagruppen inom YTR
 • Läs även detta: *Avhandling om etnicitet och finlandssvenskhet – Kristin Mattsson disputerade *60 procent mer energiförbrukning i glesbebyggelse än i tätorter – all information om klimatförändringen i Klimatguiden.fi *Budgetmotion för mer pengar till byaverksamhet *Aktionsgruppen Varsin Hyvä har väl med EU-pengar att fördela *Vad vi kan lära oss av vindkraftsplanering i Sverige diskuteras på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev nr_37_vecka_44-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   24.10.2011

 • ”Den finländska landsbygdens framgång grundar sig i framtiden på företagsamhet” – minister Jari Koskinen
 • Krympande städer som fenomen i årets kommunala pro gradu-avhandling
 • Kommungränser ändras men byar består
 • Gemeinschaft, gesellschaft och byar
 • Studera till landsbygdsutvecklare! – ny förberedande utbildning ordnas av Yrkesakademin i Österbotten
 • Läs även detta: *Svenska SmåKom vill ha ”kriskonto” för mindre kommuner *Strider den planerade kommunstrukturreformen mot bestämmelserna om lokal självstyrelse i Europa? – kommuner vill att Europarådet tar ställning *Österbyfrågan blir fall för HFD *Vindkraften skall sätta fart på utvecklingen i Kristinestad *Snabba nätförbindelser kan ge mer liv åt byn *Kvalitetsutveckling tema i senaste Maaseutu & Matkailu *Seminarium för att främja vindkraftsetableringar *Den andra nordiska konferensen om landsbygdsforskning hålls på våren i Joensuu

Nyhetsbrev nr_36_vecka_43-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   17.10.2011

 • Kommissionen lade fram reformförslag för jordbrukspolitiken
 • Gräddskummarkommunerna immuna mot regeringens kommunreformsmedicin
 • Tre starka svenskspråkiga kommuner föreslår professor Krister Ståhlberg
 • Samarbete på olika nivåer ger framgång på landsbygden visar studie
 • Landsbygdsutveckling på egen hand – fixade 18 vindkraftverk till sin by i Västerbotten
 • Senare Overshoot Day i år beror på uppvärderad biologisk produktionskapacitet
 • Läs även detta: *Sonera ovetande om den nerplockade Houtskärskabeln *Kvinnligt företagande, internationellt utbyte, Årets by – Nyhetsbrev nr från Aktion *Två finlandssvenska bönder med i ”Bonde söker fru” *Landsbygdsaktörer samlas till nätverksträff i Vasa *Världsarven analyseras på konferens i Vasa *SYTY:s grannhjälpsprojekt håller slutseminarium i Levi *Britt-Marie Norrgård Leader-rådgivare på Aktion

Nyhetsbrev nr 35 vecka 42-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   10.10.2011

 • ”Det är av största vikt att de regionala skillnaderna beaktas vid reformen” – Kommunförbundets VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
 • Pendlingsområdet ingen bra plattform för invånarnära tjänster
 • ”Börja snabbt med beredningarna för EgenKommun i Vasaregionen” – professor Hannu Katajamäki
 • Var tredje pendlar till ett arbete utanför hemkommunen visar Statistikcentralens siffror
 • Budgetpropositionen 2012 – nästan oförändrat anslag för landsbygdsutvecklingen
 • Förändring ger nya möjligheter för YTR i regeringsprogrammets virvlar – YTR:s nätkolumn
 • Pedersöre – den byvänliga kommunen
 • Läs även detta: *Organisationen Grain fick ”Alternativa Nobelpriset” för bekämpning av Land Grabbing *Resans tidslängd är problemet i skärgården *Skördefesten på Åland vilar inte på lagrarna – arbetet med nästa års fest redan igång *Fiberkabeldag hålls i morgon i Lovisa *Vill du lära dig mer om vindkraft? – seminarier ges i Vasa *Hur påverkar EU 2020-strategin landsbygdsregionernas utveckling? – regionseminarium om hållbar utveckling hålls i Närpes

Nyhetsbrev nr 34 vecka 41-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   3.10.2011

 • ”Utan förnyade strukturer ingen service till kommande generationer” – Kommunförbundets vice VD Kari Nenonen
 • Aktuella kommunreformen – storstädernas chans att bli kvitt ”parasiterna”
 • Positiv befolkningsutveckling i ARTTU-kommuner – negativ i små landsbygdskommuner visar rapport
 • Pine Eagle Network – självförsörjande lokalsamhälle vid kris
 • Grävmaskinens glada dagar på Gotland – bredbandsdragning i samverkan runt fornfynd
 • Läs även detta: *Gruvnäringen får optimismen att spira i Norrbotten *Stor grupp unga danskar föredrar glesbygden *Medborgarråd för äldre i Österbotten det första i Finland *HSSL med i översättning av debattboken Changing course – for life: local solutions to global problems *KAMPA-seminarie III i Karleby *Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden 2012 finns att sökas

Nyhetsbrev nr 33 vecka 40-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   26.9.2011

 • Framtidens bioekonomi är glokal – rapport från Sitra
 • ”Vad är det för ett problem vi håller på att lösa med hjälp av starka primärkommuner?”
 • ”Fungerande närdemokrati förutsätter representanter med lokalkännedom”
 • Österby får inte tillhöra Nykarleby – inte nog med juridiska grunder och hållbara motiveringar anser finansministeriet
 • Demokratin måste ha trovärdiga försvarare – om att sopa rent framför sin egen demokratiska trappa
 • ”Lokalsamhället är starkt på 2030-talet” – professor Hannu Katajamäki blickar in i framtiden
 • Läs även detta: *Norska regeringen anser sig ha lång meritlista över insatser i landets regionutveckling *Skördefest och Matfest lockade tiotusentals besökare *Pernå skärgård får snabb webbuppkoppling *Stor Slow Food Festival med kock-kändisar hålls i Fiskars under veckoslutet *Landsbygdens turismutvecklare håller träff i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 32 vecka 39-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   19.9.2011

 • Invånarna är den välmående kommunens resurs visar undersökning
 • ”Reform för reformens skull”
 • Social business en viktig pusselbit för en fungerande samhällsservice i hela Sverige
 • De ungas landsbygd – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • ”Vi tänker fortsätta med att sköta om våra byar och bybor” – kommundirektören i Årets byavänligaste kommun Ilomants • ”Tillväxt i socialt kapital ger det andra på köpet” – Pensalas byarådsordförande under One-Stop-Meeting
 • Läs även detta: *Svenska regeringen bejakar stort lokalt engagemang där marknaden inte räcker till i bredbandsutbyggnaden – ”datadoktorn” Nisse Husberg kommenterar *Stockholm fick sitt första bygdekontor *Bergöborna vägrar ge upp planerna på eget äldreboende – Örådet köpte tomt mitt i byn *Närmatsbragd och livskvalitéförbättrare belönades på Landsbygdsgala i Norra Österbotten *Finalisterna i landskapssjötävlingen utsedda – rösta på din favorit!

Nyhetsbrev nr 31 vecka 38-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   12.9.2011

 • ”Regeringen har startat en kartexercis” – kommunfältet bör höras främsta krav i protestlista
 • Samförstånd behövs för utveckling av landsbygden – riksdagsledamot Mikaela Nylander under LOKAALI-seminariet
 • Förhållandet byar-kommuner och en inte helt införstådd landsbygdspolitisk nationell elit – professor Hannu Katajamäki
 • Motsättningen mellan stad och landsbygd är förlegad och ute – landsbygdsprofessor Kjell Andersson
 • Konferensen Världsarvets Världar inbjuder till presentation av ”papers”
 • Läs även detta: *Naturljud ger lugn i staden om tanken är den rätta *Kommunmarknad med kungörelse av Årets byavänligaste kommun *Unna dig en distansarbetsdag! – första nationella distansarbetsdagen hålls på fredag *Folkfest för skördeprodukter under veckoslutet – 3 skördefester samtidigt *Fototävlingen Brändää Provinssi med nytt bildmaterial om landsbygden vanns av Annika Mannström

Nyhetsbrev nr 30 vecka 37-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   5.9.2011

 • Samnordiskt utspel om EU:s jordbrukspolitik
 • Kommunförbundets VD föreslår nytt kommunalt experiment – regeringen vill ha starka primärkommuner
 • Projekt skall hitta nya mallar för hur medborgarna kan påverka sin närmiljö
 • Mötesmodellen One-Stop-Meeting testas för första gången i Finland
 • ”Flerplatsboende” och ”snabbvisitslandsbygd” – YTR:s nätkolumn
 • I expertklubben möts regionutvecklare – nytt informationsblad från Levón-institutet
 • Läs även detta: *Lund bäst i Sverige på e-demokrati *Populärt närmatsevenemang besöktes av 56 000 matvänner *Amaze Me Leader – evenemang med unga äventyrssugna européer på den finländska landsbygden *Årets by(ar) finns i Teijo-området *Byggnadsarvsdagarna för 20:e gången i Finland *Rapporten om nya former för samarbete på landsbygden – svenska versionen även på nätet

Nyhetsbrev nr 29 vecka 36-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   29.8.2011

 • Fyra scenarier för förvaltningsreformens framskridande
 • Lokalsamhället – att lösa globala problem lokalt
 • Nya former för samarbete på landsbygden mellan näringslivet, offentliga sektorn och tredje sektorn ges som förslag i rapport
 • ”Från idé till handling genom samverkan och närhet” – så stöds landsbygdens entreprenörer
 • Gemensamt ansvar, samarbete, talko, byaanda – återkommande ord för Vbl:s byapatrull
 • Läs även detta: *Lyxlir i åboländska skärgården *Landsbygdens nya och utvecklande näringar diskuteras på seminarium i Helsingfors *Hur kan vi påverka världens gång? – Miljöaktionsdagarna hålls i Karis *Rösta på bästa landsbygdsbilden!

Nyhetsbrev nr 28 vecka 35-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   22.8.2011

 • Fritidsboendet har större betydelse för ekonomin än vad man tidigare trott visar undersökning
 • Hur få unga engagerade i landsbygdsutvecklingen? – YTR:s nätkolumn
 • ”Det nya årtusendets byar i Österbotten” – professor Hannu Katajamäki skisserar österbottnisk landsbygdsstrategi
 • Hur förvaltar man egentligen landsbygdens själ och känsla?
 • Åsnor, Mullvadar, Schakaler och Örnar – en kategorisering av orter
 • Bredbandsutbyggnaden fungerar dåligt – polemik på Hbl:s insändarsidor
 • Läs även detta: *Kriminella band har fått upp ögonen för den brittiska landsbygden *Kom ihåg anmälan till LOKAALI i Raseborg! *Erbjud färskt! – tema för Närmatstafetten *Kjell Andersson ny landsbygdsprofessor vid ÅA *Landets elfte byfåne byggde på sitt varumärke i 14 år *Tom Sandström har tilldelats Finlands Hembygdsförbunds gyllene utmärkelse *Sinikka Torssonen ny gemensam informatör för Leader-grupper i Österbotten *Harrström utnämndes till Årets by i svenska Österbotten *och Uusikartano i Egentliga Finland

Nyhetsbrev nr 27 vecka 34-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   27.6.2011

 • Övertro på stora enheter i kommunreformsbyggandet kan ifrågasättas
 • Finland har fler bebodda öar än man tidigare kände till
 • ”Lokala utvecklingen har bra medvind” – ELARD-ordförande Petri Rinne under LAG-seminarium
 • Lokal finansiering för lokal utveckling
 • Föregångskonsumenter som fått upp ögonen för landsbygden
 • Läs även detta: *Kommuner, bedöm era beslut på förhand! *Kulturhuvudstaden intar åboländska skärgården *Ekonomiakut för jordbrukare i knipa *Landsbygdens nydanade och framtida näringar diskuteras på seminarium i Helsingfors *Sommarledigt för Nyhetsbrev nret

Nyhetsbrev nr 26 vecka 26-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   20.6.2011

 • Är revolverande fonder ett framtida verktyg för kommande landsbygdsprogram? – nytt från svenska Landsbygdsnätverket
 • Lokala aktörer borde få sköta viss statlig service med statlig finansiering
 • "Unga kvinnor vill helst bo på landet”
 • YTR utvärderar sitt arbete – läs samarbetsgruppens Nyhetsbrev nr
 • Deltidsboende i Åbolands skärgård en försummad befolkning och outnyttjad resurs
 • Läs även detta: *Regeringsprogrammet – avgående minister uppmanar jordbrukare fly till Norge, stark offentlig ekonomi även bra för jordbrukarna menar blivande statsministern *Namnbyte Väståboland ? Pargas väcker debatt – fullmäktige följde resultatet från den rådgivande folkomröstningen … *… men gick namnbeslutet rätt till? *Boendet och vardagen tema på årets landsbygdsforskarträff i S:t Karins *Traditionella evenemanget LOKAALI hålls detta år i Raseborg *Juha Kuisma och Kirsi Mäensivu nya medarbetare på Byaverksamhet i Finland

Nyhetsbrev nr 25 vecka 25-11.pdf

Bilaga 1 preliminär inbjudan för LOKAALI 3-4.9.2011.pdf

Bilaga 2 program för LOKAALI 3-4.9.2011.pdf

Bilaga 3 anmälningsblankett för LOKAALI 3-4.9.2011.xls

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   13.6.2011

 • Kommande politik för utveckling av jordbruket och landsbygden stöder Europa 2020-strategin – nytt nummer av Liiteri
 • Lokal utveckling på hälft – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Kyrkbyar, energi, skärgårdstillägg, kommunikationer – skärgårdskommuner höll seminarium i Malax
 • Skolvägens längd och Pisa-undersökningen – doktor Gunilla Karlberg-Granlund
 • Vindkraft i ”motvind”
 • Läs även detta: *Uppfyller kommunerna förpliktelserna i lagen om KSSR? – enkät skall ge svar *Inget förespråkande om tvångssammanslagningar från Kommunförbundets sida *”Tredje statsmakten behövs i tredje sektorns kamp mot centraliseringen” *Årets by i Egentliga Finland 2011 skall vara bra på kulturskapande

Nyhetsbrev nr 24 vecka 24-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   6.6.2011

 • ”Perifera” områden får mer uppmärksamhet i dag – forskare Mariussen i Botnia-Atlanticas första Nyhetsbrev nr
 • Arbetet med nya landsbygdsprogrammet i Sverige igång – tänk i nya banor uppmanar projektledare
 • YTR:s strategi för internationellt samarbete finns nu i publikationsform • Mellanstora kommuner växer snabbast i Danmark
 • Separatkommunen en ny kommunkategori som kan förverkligas genom kombinationen Vasa-Lillkyro – professor Katajamäki
 • Läs även detta: *Landepakun startade turnén i Birkaland *Inspiration till de äkta smakernas värld ges på evenemang i Helsingfors *Kändisar förgyller Stor Slow Food Festival i Fiskars *Var finns lokala ”närmatsföregångare” i Svenskfinland?

Nyhetsbrev nr 23 vecka 23-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   30.5.2011

 • Bioenergiproduktionen ger landsbygden i utvecklingsländerna ny möjlighet
 • ”Fullmäktiges roll förändras och närdemokratin kommer in som nytt begrepp” – forskare Siv Sandberg vid ÅA
 • ”Vi måste få en bättre kommunallag för att få närdemokrati på riktigt!” – landsbygdsutvecklare Peter Backa
 • Konkurrensutsättning dödar den lokala aktiviteten – forskare Ritva Pihlaja
 • Facebook gav genomslag i kampen för landsbygdsskolor – läs ett nydesignat Nyhetsbrev nr från HSSL
 • Läs även detta: *Flest sommarstugor i Väståboland *Sök de lokala läckerheterna på aktasmak.fi – 1 300 företag med äkta smak *Österbottens första skördefest väntas locka 15 000 besökare – olika aktörer kan anmäla sig till Matfesten *Bort med byarna? – Nylands landskapsplan diskuteras i Liljendal *Kulturens vägar årstema för Byggnadsarvsdagarna

Nyhetsbrev nr 22 vecka 22-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   23.5.2011

 • Digitala klyftor i ett globalt perspektiv synas i rapport
 • Nio av tio finländare tycker det är bra att leva på landsbygden visar undersökning
 • Andra internationella konferensen Världsarvets Världar inbjuder till presentation av ”papers”
 • Tyska byar är inte tysta byar
 • Nya Vörå vill behålla Österby – finansministeriet nästa
 • Läs även detta: *Namnet Pargas vann i rådgivande folkomröstning *Landsbygdens dragningskraft – topp 10 *Byarunda och ITU-torg på agendan när Östra Nylands Byar höll möte *Världen i byn en kulturell träffpunkt – frivilligverksamheten uppmärksammas

Nyhetsbrev nr 21 vecka 21-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   16.5.2011

 • Landsbygdsforskningen vid ÅA i Vasa står på stabil grund
 • Film förmedlar landsbygdens hela potential för kommuner och länsstyrelser – läs svenska Landsbygdsnätverkets Nyhetsbrev nr
 • Större regioner = sämre demokrati?
 • Stora demokratin, lilla demokratin och nätet
 • Föreningar och stiftelser hotas av EU:s momsdirektiv
 • Läs även detta: *Vasaregionen söker 10 000 nya arbetstagare – före år 2020 *HSSL har nu en man och en kvinna som ordföranden – vill bli den mest jämställda organisationen i Sverige *Eldsjäl med långa arbetsdagar räddar bybutiken i Sottunga *Nätverkande en av evenemanget JoukKOKOhtaus största behållningar *Tid för tokiga idéer, turismföretagens e-steg, generationsväxling – nytt nummer av Maaseutu & Matkailu *Har landsbygden någon framtid? – diskuteras nästa vecka på seminarium i Jyväskylä

Nyhetsbrev nr 20 vecka 20-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   9.5.2011

 • Kommunala tjänsterna har ett gott anseende visar undersökning
 • Ett delat Sverige uppmärksammas i en serie reportage
 • Har ekobyarna framtiden för sig vid landsbygdsboende? – YTR:s nätkolumn
 • ”Vi vill ha närmat!” – finlandssvenska aktörer diskuterade gemensamma riktlinjer
 • Hur ser Kristinestad ut om 20 år med Cittaslow i bagaget? – stadsstyrelsens viceordförande Carina Storhannus spekulerar
 • Läs även detta: *”Byagemenskapen kan upprätthålla välmåendet” – filmregissör Markku Pölönen *Landsbygdsutvecklingsprogrammets temaår elektroniskt levande via Landsbygd.fi *Tre storfester när Österbotten ordnar en egen skördefest *De regionala byaföreningarna i stället för de regionala byaorganisationerna *Vill du fördjupa dig i föreningskunskap? – kurs ordnas i Vasa *Nätverksträff för kreativa branscher hålls i Varkaus *Byafolket samlas till nationella konferensdagar i Vanda

Nyhetsbrev nr 19 vecka 19-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   2.5.2011

 • Världsarvsstatusen kan ställa till det för lokalbefolkningen
 • Amerikanska småstaden Sedgwick röstade för närmat utan statliga regleringar
 • Starka primärkommuner grunden för kommunstrukturen i framtiden - Kommunförbundet
 • Dags för debatt om samhällsomvandlingen?
 • ”Befrämjare av direkt demokrati i Finland har ett stort ansvar” – professor Hannu Katajamäki
 • Samarbetsprojekt utvecklar nytt klassificeringssystem för avloppsvatten
 • Läs även detta: *Har Peter Backas landsbygdsvision någon chans? – tidningen Världen idag har intervjuat *Nytt informationsblad från Levón-institutet *Kanadensiskt perspektiv på världsarv och turism ges som öppen föreläsning på ÅA i Vasa *Nya avloppsvattenförordningen behandlas på diskussionstillfälle i Jakobstad *Lokalekonomidagarna med fokus på finansiering under konferensen i Sätra Brunn

Nyhetsbrev nr 18 vecka 18-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   26.4.2011

 • Teoretiskt ambitiöst och mycket jordnära – professor Erland Eklund i sin avskedsföreläsning om ekologisk modernisering
 • Personbilen stor miljöbov i randområden visar forskningsprojekt
 • Vagt med ekonomiska fördelar vid kommunfusioner
 • Landsbygdsboendet och förvaltningskrångligheter – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Leader-grupper i Österbotten söker inspirerande informatör
 • Läs även detta: *Svenska vårpropositionen väcker förväntan hos HSSL-folk *Lättare få trådlöst bredband till sommarstugan – stort kapacitetsutnyttjande säkrast på tidig morgon eller sen kväll *Kulturmix i egen by – läs infobladet Hanke@Lande *Åboland nästa i tur för kampanjen Byar med livskraft *Maaseudun kehittämisen Uutiskirje för andra gången i år

Nyhetsbrev nr 17 vecka 17-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   18.4.2011

 • Regionkommittén lade fram förslag till den framtida sammanhållningspolitiken
 • Kommunalt A och B-lag eller finns det rum för olikheter?
 • ”Är det städerna som expanderar eller landsbygden som förnyas?” – landsbygdsprofessor Erland Eklund
 • Ett tvärsnitt av läget för landsbygden – YTR:s första landsbygdsöversikt klar
 • ”Schablonbild av glesbygdsbon får följder i beslutsfattarnas syn på framtidens lands- och glesbygd”
 • Folkomröstningar kan vara vitamininjektion åt representativa demokratin men även problematisk vid minoriteters rättigheter
 • Läs även detta: *”De stora länderna har små kommuner medan vi i Finland skall ha stora kommuner” *Svenska temagruppen inledde sin andra treårsperiod med god förankring i alla delar av Svenskfinland *Ungdomar på den glest bebodda landsbygden tema för årets första nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä *Ekologisk modernisering – landsbygdsprofessor Erland Eklunds avskedsföreläsning hålls i morgon *Vem blir rikets elfte byfåne? *Invandrarföretagandet behandlas på seminarium i Vasa *Internationellt nätverksseminarium för LAG:s i Sastamala

Nyhetsbrev nr 16 vecka 16-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   11.4.2011

 • Bruttonationalprodukten och ekonomisk hållbar utveckling – professor Hannu Katajamäki
 • Varför har politiker så svårt att förstå vad landsbygdspolitik är? – forskare Ritva Pihlaja i YTR:s nätkolumn
 • ”Kommunernas genuina självstyrelse har minskat drastiskt de senaste tio åren” – Kommunförbundets VD Mäki-Lohiluoma
 • Jomala kommun vill skrota nämnderna – ledamöterna skulle ha större del i beslutsprocessen
 • Turismföretagares framtidsutsikter i Åbo skärgård synas i LAG-rapport
 • Läs även detta: *Kristinestad först i Finland med att få Cittaslow-status *Minister Suvi Lindéns bredbandsarbete gav utmärkelse *Landsbygdsprofessor Erland Eklund håller sin avskedsföreläsning i Vasa om ekologisk modernisering *6 av 23 byar växer i Närpes *Gemensam historia som utgångspunkt i kontakter mellan Leader-grupper – Nyhetsbrev nr från Aktion *Intensifierat arbete för den svenskspråkiga byaverksamheten i Åboland – byaombudet spindeln i nätet för Landsbygdsriksdagen 2012 *Aktivt samhällsengagemang i Hitis skärgård gav titeln ”Årets stugsittare 2011” *Studerande bland de nya bondbloggarna *Gör skillnad och engagera dig – europeiska året för frivilligarbete i senaste EU-nytt

Nyhetsbrev nr 15 vecka 15-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   4.4.2011

 • Vilken betydelse har jordbruket för ekonomin i det omgivande samhället och hur fungerar jordbrukspolitiken?
 • Samarbete hjälper norska Finnmark överleva
 • ”Även små byar skall ha en given plats i samhällsstrukturen”
 • Välfärdskategorierna ”att ha”, ”att älska”, ”att vara” och konkurrenssamhället
 • Vindkraften en miljardbusiness globalt – garantipriset sätter fart på utvecklingen här hemma
 • Wexnet först i Norden med att erbjuda 1 000 Mbit/s uppkopplingar i bred skala
 • Läs även detta: *Småskolaktiva vill ha tillbaka småskoltillägget * Nytt nummer av Sverigebladet *Rapport klar från seminariet Närdemokrati i byn *Dags att välja landskapssjö i de tusen sjöarnas land *Vad är närservice inom kulturen och vad är närdemokrati? – landsbygdspolitisk nätverksträff i Tavastehus *YTR:s nätverks- och projektträff i Tavastehus närmar sig – anmälan denna vecka *Finländska landsbygdens framtid diskuteras på seminarium i Jyväskylä

Nyhetsbrev nr 14 vecka 14-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   28.3.2011

 • Högsta ledningen i sammanslagningskommuner rekommenderar kommunsammanslagning i enkät
 • Samhällsreformen engagerar Åland
 • ”Samhället vinner på att glesbygden producerar småskalig förnybar energi"
 • ”Med lokala grupper blir det roligt att leva i lokalsamhället” – svenske landsbygdsministern Eskil Erlandsson
 • Fördelar med att åldras i glesbygden
 • Läs även detta: *Succé för vindkraftsevenemanget Vaasa Wind Exchange *Heli Mutanen ny medarbetare i SILMU *Barndagvård, skolor och barnens framtid i den östnyländska skärgården behandlas på seminarium i Borgå *Hur locka fler invånare och företag till Österbotten diskuteras på seminarium i Vasa *Rundan med Landsbygds-rådslag avslutas nästa vecka i Åboland *YTR:s nätverks- och projektträff i Tavastehus samlar brokiga skaran av landsbygdsutvecklare *Närdemokrati och närservice inom kulturen diskuteras under landsbygdspolitisk nätverksträff i Tavastehus

Nyhetsbrev nr 13 vecka 13-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   21.3.2011

 • ”Om människorna har rätt att bo där de önskar behövs en ny slags politik” – professor Hannu Katajamäki
 • Glesbygdens hyresbostäder riskerar bli tomma påtalas i rapport
 • Framtidens servicepunkter på landsbygden skall formas utifrån medborgarnas behov
 • Byars vara eller icke vara i Nylands landskapsplan
 • Svenska regeringen satsar 1 miljard på bredbandsutbyggnad
 • Läs även detta: *De nya kraven för rening av hushållsavloppsvattnet i glesbygden trädde i kraft *Glöm inte landsbygdsfrågorna uppmanar SLC *Kunde ni inte närvara vid Landsbygdsparlamentet? – Se inspelningen på nätet! *Stort stugseminarium under StugLiv-mässan i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 12 vecka 12-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11 14.3.2011

 • Resiliens bör prägla ett hållbart samhälle
 • Lokal förankring har stor betydelse för strukturreformen
 • Finländarna har alltmer tilltro till landsbygdens framtid visar undersökning
 • Myndighetssamarbete förbättrar tillgången till tjänster och ökar säkerheten i glesbygdsområden
 • Viktigare roll för byarna i nya storkommunen Lovisa
 • men byar försvinner i ny landskapsplan för Nyland
 • Läs även detta: *Postverksamheten öppnas för konkurrens – farhågor om försämrad postutdelning för glesbygderna *Vinterturism i Åboland ingen lönsam affär *Aktionsgruppens program bör stöda landskapsplaner *Åboland sista anhalt för rundan av Landsbygds-rådslag *Årets första nummer av Maaseudun kehittämisen Uutiskirje

Nyhetsbrev nr 1 vecka 1-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   7.3.2011

 • Är frivilligt arbete sex gånger effektivare än offentligt? – undersökning får motstridigt mottagande
 • Forskningsprojekt vill få klarare bild av hur LAG och Leader-verksamhet främjar utvecklingen av den nutida landsbygden
 • Statsrådet antog principbeslutet om utveckling av landsbygden
 • Passiv skola i stället för nedlagd skola
 • Närmatsgränsen slutar vid landskapets gräns – YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Jordbruket är ingen kolsänka *Metropollandsbygden under luppen i nyländsk undersökning *Landsbygdsstudier – turismens och stadens sociologi som kurser under våren vid ÅA i Vasa *Landsbygdsboendets berättigande behandlas på seminarium i Seinäjoki *Aktuellt om turismen i Västra Nyland ges på infokväll i Karis

Nyhetsbrev nr 10 vecka 10-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   28.2.2011

 • Finlands välstånd förutsätter att vi har en flerkärnig samhällsstruktur – ÖF gav hälsning åt nästa regering
 • Varför har ingen krävt att landsbygden får ta del av utsläppshandeln?
 • Frågan om åländska kommuners vara eller inte vara
 • Valet av Årets byavänligaste kommun sätter fokus på kommunens byainsats
 • ”Vi måste satsa på de områden där 95 procent av finländarna bor” – minister Lindén om bredbandsmålet med kommentar av Husberg • Ge tid och få tid – tidbanken som en fjärde sektor
 • Aktion och YHYRES söker internationell koordinator
 • Läs även detta: *Rådslag om Houtskärs framtid präglades av stark framtidstro *Närpes bybutiker fick stadens företagarpris för sin viktiga och betydande funktion *Skogstivolin som kommer till stan startskott för landsbygdsprogrammets temaår *Hur borde landsbygden utvecklas? – ta del av diskussionen under Landsbygdsparlamentet i Helsingfors *Hur säljer man sin idé och försäkrar sig om att projektet lyckas? – kursdag för projektfolk hålls i Vasa *Förnybara energiformer diskuteras på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev nr 9 vecka 9-11.pdf

Bilaga utmärkelsen Årets byavänligaste kommun 2011.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   21.2.2011

 • ”Ta med hästen i planeringen av stadsnära landsbygd” – doktorsavhandling om tätortsnära hästhållning
 • ”Efterfrågan på starkt partnerskap mellan kommuner och lokala aktörer”
 • Landets och landsbygdens gemensamma intressen – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Viktigt med öppen dialog i vindkraftsprojekt – SLC utgav broschyr om vindkraft
 • SYTY söker affärsverksamhetscoach för byaprojekt
 • Läs även detta: *Sjunkande invånartal i Houtskär oroar *För dig som vill rädda byskolan – HSSL har öppnat webbsida med tips och erfarenheter *Nytt nummer av RUR@L News från EN RD *Naturturism tema i senaste numret av Maaseutu & Matkailu

Nyhetsbrev nr 8 vecka 8-11.pdf

Bilaga 1 Suomen Kylätoiminta ryn Uutiskirje 1-2011.pdf

Bilaga 2 Byaverksamhet i Finland rf Nyhetsbrev 1-2011.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   14.2.2011

 • Effekterna av EU:s sammanhållningspolitik överdrivna hävdar svensk professor
 • Ledarskap för regional utveckling många människors bidrag
 • Träskenergi och mikrogrid idéer när energibyar utsågs i Österbotten
 • Polemik om bypolitikerns kompetens som samhällsbyggare
 • För 27:e gången utses Årets by i riket
 • Läs även detta: *EU-nytt från Kommunförbundets Brysselkontor nu även på svenska *YTR – färsk broschyr presenterar nätverket för alla som utvecklar landsbygden i Finland *Rätta tillfället att påverka beslutsfattare och kommande valteman under Landsbygdsparlamentet i Helsingfors *Vill du beskriva livet på landet? – bloggare sökes till en andra omgång av Bondbloggen

Nyhetsbrev nr 7 vecka 7-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   7.2.2011

 • Kommunsamgång – stadens pengar och landsbygdens råmark skapar inte en win-win-situation
 • Landsbygdsindikatorer ger mångsidig information – följ den regionala utvecklingen via Statistikcentralens webbtjänst
 • Behov av fördjupat partnerskap kring hållbar utveckling
 • Byn Vuolenkoski skapar sin egen framtid
 • Sammanslagning av museer med resursbrist ger inte upphov till ett slagkraftigt turismobjekt – YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Nästan hela världens energibehov kan täckas med förnybara källor år 2050 *”Det blir som du tänkt dig!” – bygdeentusiasten Bengt Gustavsson höll stuga *Effektiverad avloppsrådgivning inleds i tre pilotområden – landsbygd i Österbotten får två avloppsvattenrådgivare via EU-projekt *Nationell tävling vill lyfta fram småandelslaget *Landsbygd-rådslaget i Pedersöre hålls i dag *Intresserad av byns närdemokrati? – seminarium i Helsingfors på onsdag

Nyhetsbrev nr 6 vecka 6-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   31.1.2011

 • Investeringar i ny infrastruktur gör befolkningen utanför storstäderna fattigare
 • Hinder för bredbandsutbyggnad identifierade – rapport om utmaningar vid utbyggnad i hela Sverige
 • Lagliga rätten till bredband dyr historia för glesbygdsbor
 • Nästa generations datanätsuppkoppling kan inte ske på kommersiella grunder för landsbygden – eller?
 • Få fastighetsägare i glesbygden blir tvungna att investera i dyra reningsverk – miljöutskottet preciserade sitt betänkande
 • Läs även detta: *”Matkriser blir vanligare i framtiden” – riksdagsman Mats Nylund under ÖSP:s 75-årsjubileum *Kemi ”olyckligaste kommunen” – minst olyckliga invånare finns på Åland och i Österbotten visar undersökning *Utö lockar inflyttare – hembygdsföreningens hyresbostäder står sällan tomma *Nordisk konferens i Åbo söker bästa lösningar för hållbar utveckling i Östersjöregionen *Låt dig inspireras av bygdeentusiasten, ordlekaren och eldsjälspyromanen Bengt Gustavsson – ännu finns plats *Landsbygds-rådslaget i Pedersöre hålls om en vecka *Närdemokratin i byn synas på seminarium i Helsingfors – kom ihåg anmälan!

Nyhetsbrev nr 5 vecka 5-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   24.1.2011

 • ”Känslan för rättvisa mellan stad och land har hållit mig kvar inom politiken” – landsbygdsminister Eskil Erlandsson
 • Levande landsbygd kan få reell betydelse om förutsättningarna fastslås i kommunallagen
 • Byn Socklot tar modell av grekiskt koncept för ett serviceorienterat lokalsamhälle
 • Utan (data)vägar ingen by
 • Var skall nationella festseminariet LOKAALI hållas nästa år?
 • Läs även detta: *Landsbygdsverkets utlokalisering till Seinäjoki på slutrakan *Landsbygdsutvecklare Lena Brenner positivaste ålänning 2010 *Hembygdsrörelsen håller framtidsseminarium i Helsingfors *När de gamla lösningarna är problemet – Bygdebegeistrings- och ledarskapsseminarier i Österbotten *Bredbandsseminarium för landsbygden hålls i Seinäjoki *Landsbygds-rådslag hålls nästa gång i Pedersöre

Nyhetsbrev nr 4 vecka 4-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   17.1.2011

 • Den finländska välfärden bör utvecklas lokalt – professor Hannu Katajamäki
 • ”Allt mera av den demokratiska kontrollen rinner iväg i små kommuner” – stadsdirektör Mikael Jakobsson
 • ”men trots allt är möjligheterna att påverka större i en liten kommun” – kommentar av landsbygdsutvecklare Peter Backa
 • Tre bolag vill bygga vindkraftverk på Bergö i Malax – Örådet begär bygdepeng för att utveckla byn
 • Reciprocitet – ett sakligt funktionellt förhållande till lokalsamhällets behov och realiteter
 • Läs även detta: *Färre unga i Helsingfors drömmer om att flytta till landsbygden *Landsbygds-rådslaget i Närpes hålls i dag – ännu finns plats *Grannhjälpsprojekt ordnar utbildning i Rovaniemi och Nådendal för byarnas aktörer *Närdemokratin i byn synas på seminarium i Helsingfors *Ungdomarnas roll inom landsbygdsutvecklingen tas upp på internationellt seminarium i Nurmijärvi

Nyhetsbrev nr 3 vecka 3-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   10.1.2011

 • Ett steg närmare total trådlöshet visar forskning – ingen betydelse för landsbygden säger ”datadoktorn” Nisse Husberg
 • Går vi mot en metropolstat? – YTR:s nätkolumn
 • Den kommunala demokratin knakar i fogarna när skattesatsen inte kan höjas
 • Hur behålla och utveckla serviceverksamheten på små orter? – byn Stenberga en av femton orter som skall ge svar
 • Eran av smidig postgång i åboländska skärgården över – post en dag i veckan upprör
 • Läs även detta: *Framtidsvisioner om Åbolands skärgård blir kortfilmer *Landsbygds-rådslaget i Syd-Österbotten närmar sig – anmälan hinner ännu göras *Behöver vi landsbygden? – nationellt seminarium hålls i Joensuu *Vindarna bär till Vasa i mars för vindkraftsevenemang *Uppdaterad guide för föreningarnas ekonomiärenden

Nyhetsbrev nr 2 vecka 2-11.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   3.1.2011

 • Påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik via enkät! – utgör grund för följande reform efter 2013
 • Idéförverkligandet på landsbygden behöver bra guidning – broschyr från svenska Landsbygdsnätverket
 • Den nya landsbygden människornas landsbygd – professor Hannu Katajamäki
 • 336 kommuner i Finland efter årsskiftets sammanslagningar
 • Lyckligaste kommunerna finns på Åland och i Österbotten visar undersökning – vinnarkommunens direktör tar det hela med ro
 • Läs även detta: *Fantastiskt, jätteroligt” – programledaren för Bonde söker fru Linda Lindorff om utnämningen till ”Årets lantis” *Boendets och företagandets moderna landsbygd diskuteras på tillställning i Lahtis *Syd-Österbotten i tur för Landsbygds-rådslaget – träffen kan följas på nätet *Möjlighet till utökat samarbete när tvåspråkiga Leader-grupper håller skolningsdag i Vasa *Landsbygdsutvecklingsåret 2010 – axplock ur Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 1 vecka 1-11.pdf

Bilaga Landsbygdsutvecklingsåret 2010 - axplock.pdf