Nyhetsbrev 2007

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   20.12.2007

 • Regionbarometern 2007 – mindre skillnad mellan landskapen, kommuner positiva till kommunsammanslagningar
 • Det finns inga hållbara kvalitetsargument för att lägga ner en liten skola – SYTY-rapport vill påverka debatten
 • Färskt nummer av Flash News
 • Ung i bushen, engagemang för unga i LAG-grupper, räddningstjänst i glesbygder – Glesbygdsverkets nyhetsbrev 4/2007 har utkommit
 • Hela bygden samverkar, landsbygden som motor för uthållig utveckling, Landsbygdsriksdagsextra – HSSL:s nyhetsbrev 4/2007
 • Läs senaste informationsbladet från Levón-institutet
 • Kartanonmäki Årets by i Östra Nyland – byn håller traditionsenligt nyårsmottagning vid postlådorna
 • Julledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_44_vecka_51-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   13.12.2007

 • ”Svenska demokratin i kritiskt läge” – utmanande med fler sammanslagningar av kommuner och regioner visar avhandling
 • ”Sveriges gles- och landsbygders unika tillgångar behövs i klimatomställningen” – Glesbygdsverkets årsbok har utkommit
 • ”Utan jordbruket lever inte landsbygden, men av jordbruket lever landsbygden inte” – tes i Taxells tal på FHS:s jubileumsseminarium
 • Enkel administration, god förvaltningssed, finansiering av riskfyllda projekt – administrativa styrkor i YTR-projekt
 • Studiefrämjandet och gruppen Esko med i fortsatt beredning för val av lokala kustaktionsgrupper
 • Kauko-Vainio och Taanila nya byaorganisationsordföranden – Grindgärds omvaldes

Nyhetsbrev_43_vecka_50-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   7.12.2007

 • I Piteå vill Centerpartiet införa ”rural proofing”
 • Medborgarinflytande prioriteras inte i svenska kommuner visar doktorsavhandling
 • Trådlösa bredbandsnätet täcker södra Finland – både första- och andrahandsalternativ för folk i glesbygden
 • ”Nödvändigt med större statsbidrag för SYTY” – omvalde ordföranden Uusitalo under höstmötet
 • Mycket skärgård då den tionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen hålls på Åland – Skördefesten besöksmål
 • Leader+ -databas med exempel på drygt 250 goda metoder – läs senaste Flash News

Nyhetsbrev_42_vecka_49-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   30.11.2007

 • ”Småföretagen håller landsbygden vid liv” – markant ökning av företag på landsbygden under de senaste åren
 • Regionala landsbygdsdelen har kört i gång
 • Byarnas och aktionsgruppernas nationella program 2008-2013 – programförslag från SYTY på remiss
 • FÖSS vill utfästa sin roll som regional utvecklare – grundar ett Öarnas utvecklingscenter för den finländska skärgården
 • Snabba Internet-förbindelser avgörande för distansarbete i skärgården
 • Österbottniskt projekt vill främja uppgörandet av kommunala handlingsprogram för barn- och ungdomspolitik

Nyhetsbrev_41_vecka_48-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   22.11.2007

 • Reformer väntas ge ökad betydelse för landskap och regioner
 • Europeiskt kunskapsbildande nätverk för lokal utveckling kongressar i Österbotten
 • Svenska Landsbygdsriksdagen 20 år – fullspäckat program med hela Sveriges landsbygd i fokus
 • Kusten är mer än bara strandlinje
 • Perus Årets by i svenska Österbotten – byaföreningen är elproducent och har eget café
 • Föreningskonsulten Börjeson inspirerar och vägleder föreningar på seminarium i Vasa

Nyhetsbrev_40_vecka_47-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   14.11.2007

 • Drömmar, dilemmas, faror i landsbygdens framtidsscenarier – presentationer kan lämnas in för konferensen Rural Futures
 • Regional landsbygdsdel skall sätta fart på landsbygden
 • Internationellt Leader-projekt vill förbättra byaplaner och lokal förvaltning
 • Byar i Sverige testar satellitbredband via världsomspännande EU-projekt
 • Jordbruket numera en tillväxtbransch som intresserar ekonomiska placerare – tyskt storjordbruk går in på börsen
 • ”Se på din omgivning med internationella ögon” – åländska projektet Kompletterande intäkter körde i gång
 • EU-projekt för att främja grannsämjan fick motsatt verkan
 • Nytt nummer av Flash News

Nyhetsbrev_39_vecka_46-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   7.11.2007

 • Norra Europas största hästanläggning placeras i den svenska kulturbygden Larv
 • Ingen vinstskatt, särskilda statliga pengar, utnyttja EU-program – HSSL:s ordförande om stöd till lokal kapitalbildning
 • Kontraktering och förmedlarorganisationer för lokal verksamhet – runda med 15 regionala workshopar inleds
 • Avtalen mellan JSM och Leader-aktionsgrupperna skrevs under
 • Lokal hembygdsforskning på tapeten när FSH håller seminarium i Nykarleby
 • Skärgårdsseminarium intill Kvarkens världsnaturarv

Nyhetsbrev_38_vecka_45-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   31.10.2007

 • ”Leader kommer att gå från klarhet till klarhet” – kommissionär Boel under Leader-konferens i Ungern
 • 6,1 miljarder för att genomföra den nya strukturfondperioden – arbets- och näringsministeriet i gång från årsskiftet
 • Premierad studerande undersökte hur landsbygdens enhetlighet och dess förhållande till förändring utformas i partiprogram
 • PARAS-projektet ventileras på seminarium i Kommunernas hus
 • Informationsrundor om stöd ur Leader-programmet i Svenska Österbotten i full gång
 • Bli igångsättare av Självhjälpsgrupper – Kompetenscirkeln ordnar metodutbildning

Nyhetsbrev_37_vecka_44-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   24.10.2007

 • ”Världens framtid avgörs i de små lokalsamhällena” – landsbygdsprofessor Hannu Katajamäki
 • Läs nya numret av Flash News
 • Årets tredje nyhetsbrev från Riksorganisationen HSSL
 • Nytt nummer av 60 north har utkommit
 • LAG-arbete inom svenska Leader+ i bokform
 • Skribent sökes för YTR:s 20-års historik

Nyhetsbrev_36_vecka_43-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   17.10.2007 

 • En tredjedel av en regions totala tillväxt förklaras av faktorer inom regionen visar forskning
 • Partierna fjärmade från kommuninvånarnas vardag visar studie
 • KSSR-processen stöttes och blöttes på Byaservice seminariedag
 • Konferens om fria metoder och lokal utveckling i Stockholm
 • POMO+ -projekt vill stimulera företagsamhet inom vård och omsorg – seminariedag ordnas 29.10
 • Dagens landsbygd presenterar sina produkter och service under ELMA 2007 – YTR och TOIMI-projektet med på mässan

Nyhetsbrev_35_vecka_42-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   10.10.2007

 • Fiskerifolk bildar Leader-liknande aktionsgrupper
 • HSSL:s Hållbara bygder 2 fokuserar på klimat, energi och miljö
 • Strukturförändringar på landsbygden och i Svenskfinland – diskussions- och idédag med inledande teaterföreställning
 • Läs senaste nummer av Flash News
 • Tillväxtmål i småföretag, integration och regional utveckling, Leader – läs Glesbygdsverkets senaste nyhetsbrev
 • Lovisa eller Borgå? – dagen D närmar sig för kommunerna i Lovisanejden, debatten blir hetare i Pernå

Nyhetsbrev_34_vecka_41-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   2.10.2007

 • European Rural Alliance höll sitt första årsmöte – vill etablera kontor i Bryssel
 • Samverkan och förankring gav framgångsrika projekt i svenska skärgårdar
 • 22 seminarier att välja mellan på Lokalekonomidagarna i Växjö
 • ”Valpen” MAKE och YTR:s tväradministrativitet som resurs – läs senaste Liiteri!
 • Personalen för landsbygdsnätverksenheten utsedd – Hans Bergström nätverksombudsman
 • I samma båt – samassa veneessä rf ry:s verksamhetsledare Nymark-Jansson tjänsteledig

Nyhetsbrev_33_vecka_40-07.pdf

Bilaga_1_program_för_Lokalekonomidagarna_25-26.10.2007.pdf

Bilaga_2_seminariepresentationer_för_Lokalekonomidagarna_25-26.10.2007.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   25.9.2007

 • EU-kommissionen vill överföra mer pengar från gårds- till landsbygdsstöd
 • YTR bereder den landsbygdspolitiska redogörelsen
 • Finlandssvenska temagruppen för landsbygdsutveckling höll sitt första möte
 • Rämsöö utsågs till Årets by 2007 – Peter Backa vägvisare för byaverksamheten
 • Nytt nummer av Flaxh News från Leader+ Contact Point
 • Nya Leader-gruppen SILMU söker medarbetare
 • Seppo Niemeläs pamflett om demokrati lyfter fram medborgarfostrans och deltagande demokratins möjligheter

Nyhetsbrev_32_vecka_39-07.pdf

Bilaga_SYTY_utnämningar_2007.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   18.9.2007

 • OECD-studie rekommenderar industriländerna att sluta stöda alternativa bränslen
 • Jord- och skogsbruksministeriets utgifter för nästa år 2 796 miljoner – 120 miljoner för utveckling av landsbygden
 • Heltäckande och snabba bredbandsförbindelser en medborgerlig jämställdhetsfråga – läs SYTY-generalsekreterarens nätinlägg
 • Land skall med LAG byggas – stort svenskt nationellt evenemang
 • Erfarenhetsutbyte av servicetillgänglighet i glesbygdsområden – Deserve-projektet i Finland håller slutseminarium i Sotkamo
 • SYTY och aktionsgrupperna firas under första LOKAALI-seminariet

Nyhetsbrev_31_vecka_38-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   12.9.2007

 • ”Historisk reform som tagits på allvar på kommunfältet” – minister Kiviniemi om kommun- och servicestrukurreformen
 • Klimat, miljö och energi – teman på svenska Landsbygdsriksdagen
 • Fritidsfolket tillgång för dyr glesbygd
 • Ökat tryck för byaombudsnätverk på ekonomiregionnivå
 • Läs senaste Flash News från Leader+ Contact Point
 • Levón-informationsbladet 3/2007 har utkommit
 • Dagarna för Europas byggnadsarv – seminarium om offentliga interiörer hålls i Karis

Nyhetsbrev_30_vecka_37-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   5.9.2007

 • Regelverket för landsbygdens projektverksamhet antogs
 • One language - two cultures – Kompetenscirkeln arrangerar internationell workshop
 • Årsrapport från svenska Leader+
 • Förnybar energi kan ge 20 000 jobb i Finland – arbetsminister Cronberg talade på Österbottens TE-centrals tioårsdag
 • Jarmo Vaittinen ny ordförande för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp
 • Teaterföreställning inleder diskussions- och idédag om strukturförändringarnas inverkan på finlandssvensk landsbygd
 • Rurala studier inleds nästa vecka vid Åbo Akademi i Vasa
 • Byaråd vädjar till Nykarleby om inköp av 140 hektars område

Nyhetsbrev_29_vecka_36-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   29.8.2007

 • Den lokala ekonomins kontraster reflekteras på årets Lokalekonomidagar i Växjö
 • 30 arbetsplatser hittills genom TOIMI-projektet
 • Levón-institutet med i arbetet för nationell landsbygdspolitik
 • Framtiden i skuggan av ”den stora krisen” och människans överdrift – Backa läste Myrdals kommande framtidsrapport
 • Ekonomi till tusen i Trönö – bok av Ulla Herlitz om att sätta värde på lokal utveckling
 • Svenska Österbottens LEADER-program söker projektkoordinator och kanslisekreterare
 • Museernas tillgänglighet diskuteras på finlandssvenska museidagar

Nyhetsbrev_28_vecka_35-07.pdf

Bilaga_program_och_anmälan_for_Lokalekonomidagarna_25-26.10.2007.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   22.8.2007

 • Finland först ut att välja LEADER-aktionsgrupper – 7 000 projekt och företagsstöd beräknas få finansiering
 • Norge inrättar nytt kunskapscentrum för glesbygdsutveckling
 • Hållbar tillväxt, EU:s regionalpolitik, förbättrat samarbete m.m. – agenda när European Small Islands Network håller möte
 • Svensk konferens om fria metoder och lokal utveckling
 • POMO+ -projekt vill få in företagsamt lärande i de österbottniska skolorna – seminarium ordnas i september
 • Åbo skärgård mer än väl företrädd då Årets by korades i Egentliga Finland

Nyhetsbrev_27_vecka_34-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   28.6.2007

 • EU godkände programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
 • Jordbruket är bra för klimatskyddet visar tysk undersökning
 • Sveriges län och kommuner rangordnas i nytt kreativitetsindex
 • Lokala aktionsgrupper påverkar regionens ekonomi mångsidigt – läs nya Liiteri!
 • Läs senaste numret av Flash News från Leader+ Contact Point
 • Årets andra informationsblad från Levón-institutet
 • Nyaste numret av Verso – Jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
 • Carina Storhannus valdes till ny verksamhetsledare för Studiefrämjandet i Österbotten
 • Åländsk tankesmedja bildades
 • Sommarledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_26_vecka_26-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   20.6.2007

 • Nyttan av folkbildande verksamhet undersöks i Sverige
 • Ekenäs först med att få landskapsområde av riksintresse
 • Bredband på glesbygden via den gamla NMT-frekvensen
 • Små grupper – nyckelord för den bebodda landsbygden
 • Närservice, unga företagare och äldres erfarenhet – ingredienser för en livskraftig by
 • Östra Nylands Byar bildade egen motorcykelavdelning i ”byautvecklingssyfte”

Nyhetsbrev_25_vecka_25-07.pdf

Bilaga_Studiefrämjandets_tidning_Bättre_metoder modeller-välfärdstjänster_1-2007.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   14.6.2007

 • Nordiska nätverket Kyst og Fisk inbjuder till framläggning av ”papers” inom temat kustsamhällen i nya förvaltningssystem
 • Nytt nummer av Flash News från Leader+ Contakt Point
 • Leader Kompetenspool – persondatabas inom Leader
 • Ungdomar på agendan när YTR:s kulturtemagrupp höll forum
 • Bredband underlättar finländskt-svenskt skärgårdsprojekt
 • Byaförening tog över ansvaret för byggandet av unik flottbro

Nyhetsbrev_24_vecka_24-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   8.6.2007

 • Föråldrade tankemodeller hindrar landsbygdens nya marknad
 • Landsbygdskvinnornas mångkunnighet är en god grund för företagande – minister Anttila på landsbygdskvinnokongress
 • Varje kommun är lika värdefull – minister Kiviniemi på Kommunförbundets fullmäktigemöte
 • Regionala utvärderingen av basservicen viktig i samband med förvaltningsreformerna
 • Bestämmelser om landsbygdsnätverksenheten i förordningen om förvaltning av landsbygdens utvecklingsprogram
 • Arbetet inom YTR:s kvinnotemagrupp avslutades
 • Se det lilla i det stora och utnyttja det du har och kan – svensk turist-entreprenör gav tips för utveckling av landsbygden

Nyhetsbrev_23_vecka_23-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   1.6.2007

 • Primärnäringarna på landsbygden – doktorsavhandling analyserar frågan om ”Nya varor och tjänster på landsbygden”
 • Päivi Kujala chef för nätverksenheten
 • EU-konferens diskuterade fördelar med bredband på landsbygden
 • YTR gav grönt ljus för en Svensk Temagrupp inom landsbygdsutveckling
 • Skärgårdsseminarium diskuterar skärgårds-, kust- och vattenområdens gemensamma ärenden
 • Nytt nyhetsbrev från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 • Över två kilometer till brevlådan – svenskt byalag vänder sig till EU-kommissionen för andra gången

Nyhetsbrev_22_vecka_22-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka   21 25.5.2007

 • Sverige först ut att få sitt landsbygdsprogram godkänt i Bryssel
 • Svaga signaler och hästkunskapscentret i Vasaregionen
 • ”Byborna kan själva påverka sin framtid” – minister Anttila
 • Nytt nummer av Flash News från Leader+ Contact Point
 • Landsbygdskvinnornas världskongress hålls i Åbo
 • Enkät om byaverksamhetens framtidsutsikter och byabrev från Egentliga Finlands Byar

Nyhetsbrev_21_vecka_21-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   18.5.2007

 • Fortsatt diskussion om jordbruks- och landsbygdspolitikens framtid – EU-möte i Mainz
 • Ingen kommun kommer att lämnas utanför de arrangemang som förutsätts i ramlagen
 • En rättvis och hållbar handel inom jordbruket – rapport från EcoFair Trade Dialogue
 • Läs senaste Flash News från Leader+ Contact Point
 • Landsbygdskommitténs betänkande, kostnader för gleshet, framtidens glesbygdspolis – läs Glesbygdsverkets nyhetsbrev
 • I höst inleds rurala studier vid Åbo Akademi i Vasa

Nyhetsbrev_20_vecka_20-07.pdf

Bilaga_ÅA_i_Vasa_Introduktionskurs_i_landsbygdsstudier_10_sp.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   11.5.2007

 • ”Landsbygden är framförallt en möjlighet till ekonomisk tillväxt, inte ett hinder” – OECD-experten Nicola Crosta
 • ”Landsbygdsverket har en viktig roll i uppbyggandet av framtidens landsbygd” – jord- och skogsbruksminister Anttila
 • Forskare presenterade och diskuterade sina ”papers” på seminarium om den nya hästhushållningen
 • Ansökan om företagsstöd inom programmet för utveckling av landsbygden inleds 4 juni – senare ansökning från LEADER-grupper
 • Investera i en metodbox för ert utvecklingsarbete
 • Landsbygdsutveckling på agendan då HNSL höll möte i Tromsö
 • Folkrörelserådet HSSL vill bli tydligare – byter namn till Riksorganisationen HSSL

Nyhetsbrev_19_vecka_19-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   4.5.2007

 • Forskare från OECD styr kosan till landsbygden i Kajanaland och Nordkarelen
 • Axplock ur regeringsprogrammet
 • Leader-konferens i Sverige om transnationellt samarbete
 • Ny ledning för Hela Sverige ska leva, Landsbygdsriksdagen 2008 i Lycksele – HSSL höll årsmöte
 • Framsteg men även besvikelser framkom under SYTY:s vårmöte
 • Studiefrämjandets projekt Välfärdstjänster i byarna nu i bokform
 • ÖNB publicerade 4 teser om förändringar i kommun- och servicestrukturen inom föreningens verksamhetsområde

Nyhetsbrev_18_vecka_18-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   26.4.2007

 • Europaparlamentet kräver bättre observation av skärgårdsområden
 • Förvaltningsförsöket i Kajanaland – verksamhetskostnaderna tillbaka på ruta ett
 • ”Landsbygdsnätverkets behov ett mått på landsbygdspolitikens ökade betydelse” – landsbygdsnätverket höll öppet seminarium
 • Ny MittNordisk Europaregion? – ProMidNord håller slutkonferens
 • Lyckas med projekt! – seminarium ordnas i Helsingfors
 • Tidskriften Skärgård segar sig vidare – inne på sin 30:e årgång

Nyhetsbrev_17_vecka_17-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   20.4.2007

 • Glesbebyggelse ökar mest runt de största städerna visar undersökning
 • Nätverksrepresentanter träffades på Östersjön
 • Den nya programperiodens utmaningar diskuterades på Nordic Leader Dimension-seminarium
 • Svenska kommunen Vara vill bli Mekka för hästtokiga
 • Nytt nummer av Verso –Jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
 • Skärgårdsdelegationen vill främja nyttiggörandet av fritidsboende på mässa
 • Små vindkraftverk populära i Åbolands skärgård

Nyhetsbrev_16_vecka_16-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   13.4.2007

 • Regionutveckling sker även via zoner
 • Två vindkraftverk kan göra Replot i Korsholms skärgård självförsörjande på el
 • Öppna seminariet om nya landsbygdsnätverket – anmäl deltagande senast på måndag
 • Projekt vill tillvarata fritidsinvånarnas kunnande i fritidskommunerna och deras byar
 • Byn i gång!, Give me 5 – Två ”I samma båt”-projekt 2007
 • Nytt infoblad från Region Åboland

Nyhetsbrev_15_vecka_15-07.pdf

Bilaga_öppet_seminarium_om_landsbygdsnätverket_2007-2014.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   3.4.2007

 • Regionalpolitiken angår hela Finland från Helsingfors till Utsjoki – minister Hannes Manninen
 • ”Industrialiserad landsbygd” i Österbotten
 • Rural Studies – tvärvetenskapliga landsbygdsstudier på universitetsnivå
 • Informationstillfälle om det nya landsbygdsnätverket
 • Aktuellt om landsbygdspolitiken och pågående projekt – YTR håller projektseminarium
 • Åländsk infoträff om praktiska LEADER-frågor på öriket
 • SFV höjer profilen på Åland – projektombud som brobyggare

Nyhetsbrev_14_vecka_14-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   29.3.2007

 • Folkbildningens roll för lokalt utvecklingsarbete på landsbygden – första delrapporten från en treårig svensk studie klar
 • Den nya hästhushållningen – mångfasetterat forskningsmöte i Vasa
 • ”Finländarnas Europa är tolerant och mänskligt” – medborgarråd har hållits i Tammerfors
 • Landsbygdsutveckling utanför regioncentra påskyndas
 • Nytt nummer av 60 north
 • Medborgarforum om tankesmedjan Lokus
 • Intresserad av den finländska skärgården? – FÖSS håller sitt konstituerande möte på lördag
 • Påverka kulturprogrammet för Västnyland! – kulturseminarium ordnas 3 april

Nyhetsbrev_13_vecka_13-07.pdf

Bilaga_Den_nya_hästhushållningen_forskningsmöte_7-8.5.2007.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   23.3.2007

 • Konferens skall göra Vasas landsbygdsforskning världskänd
 • Arbetsgrupp vid JSM föreslår enhetliga stöd till landsbygdens mikroföretag
 • ”Organisationerna har en viktig roll i de äldres service” – minister Hannes Manninen
 • ”Människor är inte gjorda för att bo i städer” – moderna byn erbjuder något som människor behöver
 • Nytt informationsblad från Levón-institutet
 • Mittnordenkommittén delar för första gången ut priser – pristagare kan nomineras

Nyhetsbrev_12_vecka_12-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   15.3.2007

 • Hurudant Europa vill vi ha? – medborgarråd vill påverka
 • Mer än 50 organisationer i svenska nätverket för ökad landsbygdsutveckling
 • God innovationsmiljö värnar om regionernas framgång – små och medelstora stadsregioners utvecklingsprogram lanserades
 • OECD granskar Finlands landsbygdspolitik – läs nya Liiteri!
 • Glesbygdsverkets verksamhet och andra intressanta landsbygdsnyheter
 • Nytt nyhetsbrev från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
 • ÅA nationellt resurscentrum för utbildning i hållbar utveckling
 • Miljöminister Wallin gästar FÖSS´ årsmöte

Nyhetsbrev_11_vecka_11-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   9.3.2007

 • De stora regionerna växer, de små stagnerar – undersökningen Finlands regionstruktur år 2040
 • ”LEADER-metodens bästa resultat kan inte mätas i siffror” – jord- och skogsbruksmninster Juha Korkeaoja
 • Finlandssvensk temagrupp bildas inom landsbygdsutveckling
 • Den svenska landsbygdsrörelsens utveckling 2007-2012 – programförslag från HSSL-arbetsgrupp
 • ”Språket måste beaktas när framtidens strukturer ritas upp” – miljöminister Stefan Wallin
 • Arkivkliniken hjälper dig att hålla ordning och reda i arkivet

Nyhetsbrev_10_vecka_10-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   1.3.2007

 • Behandlingen av landsbygdsprogrammet fortgår i kommissionen
 • Försök med regionutveckling 2007-2010 för landsbygdsregioner – del av det särskilda landsbygdspolitiska programmet
 • ”Landsbygdsboende och byggande vid stränder skall inte försvåras” – region- och kommunminister Hannes Manninen
 • Fyra avdelningschefer utnämnda för Landsbygdsverket
 • Metod- och handledarutbildning i metoderna Projektutveckling i grupp och Självhjälpsgrupper
 • Vi arbetar med Lokala utvecklingsplaner – ny inspirationsskrift från HSSL

Nyhetsbrev_9_vecka_9-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   22.2.2007

 • Österbotten skall bli en europeisk föregångsregion inom hållbar utveckling
 • Kustsamhällen på svenska Tjörn skall analyseras genom fallstudie i hållbar utveckling
 • Hela Sverige ska leva vill att landets regering lämnar besked om den svenska landsbygdens framtid
 • ”YTR:s arbetssätt är framgångsrikt”
 • Uppföljningskurser inom RURALpro
 • Laxadress på nätet till stöd för kustfisket
 • Infobrev från Region Åboland

Nyhetsbrev_8_vecka_8-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   14.2.2007

 • 30 000 arbetsplatser med nya landsbygdsprogrammet
 • ”Naturresurs- och livsmedelsministeriet” – JSM planerar reformer och namnändring
 • 77 forskare vädjar för bevarande av skogar i naturligt tillstånd
 • Mera politik än juridik i verkställandet av ramlagen
 • Finansieringsstatistik från Landsbygdsavdelningen vid Österbottens TE-central
 • Aktionsgruppen I samma båt utvärderar sin verksamhet med hållbarhetsredovisningen VisVardi
 • Hör Eero Uusitalo i radiointervjuprogrammet: ”Landsbygden är mer än bönder utan fruar”

Nyhetsbrev_7_vecka_7-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   8.2.2007

 • Forskning visar på stor flyttningsiver bland ungdomar i Barentsregionen
 • Utvecklingsprogrammet för landsbygdsboende presenteras på seminarium
 • Administrations- och granskningssystemet för programperioden 2007-2013 – utbildning för TE-centraler och aktionsgrupper
 • Byaplanering, Föreningskompassen, Projektutveckling i grupp, Självhjälpsgrupper – Kompetenscirkeln ger utbildning
 • FÖSS – förening för finländska skärgården
 • Anmälan till Österbottens framtid senast på fredag
 • Blanketter för Årets by 2007 finns nu tillgängliga

Nyhetsbrev_6_vecka_6-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   2.2.2007

 • Stora förväntningar på landsbygdspolitikens nätverk
 • Beredningen av det landsbygdspolitiska specialprogrammet fortgår
 • Sex miljarder euro för strukturomvandlingen
 • All ekonomi är i grunden lokal – tes av bokaktuell ”alternativ ekonom” i Sverige
 • Österbottens framtid diskuteras på seminarium
 • Skärgårdsprojekt vill skapa bättre förutsättningar för företag i västra Nylands skärgård via nätverk

Nyhetsbrev_5_vecka_5-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   25.1.2007

 • Finland i främsta ledet vid införandet av det nya landsbygdsprogrammet
 • Nya regionkartan i Sverige skall få växa fram underifrån
 • Ansvarsområde för medborgarinflytande inrättas vid justitieministeriet
 • Byalagen – demokratins sista utpost i Sverige?
 • SYTY inleder samarbete med Landsbygdens bildningsförbund
 • Övergången till ny programperiod begränsar verksamhetsområdet för Egentliga Finlands Byar

Nyhetsbrev_4_vecka_4-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   19.1.2007

 • Gro i Öst och SAMPo blev SILMU
 • Methods for Mobilisation, a key to Local Development – internationell workshop i Vasa
 • Bättra på projektkompetensen inför den nya programperioden – utbildning ordnas i Jalasjärvi
 • Bygd i utveckling – ny svensk film om landsbygdsutveckling
 • Leena Tenhola blir överdirektör för Landsbygdsverket
 • Vivan Lygdbäck medlem i konstkommissionen

Nyhetsbrev_3_vecka_3-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   12.1.2007

 • Leader-metoden värdefullt redskap för att befrämja innovation på landsbygden
 • Svenska Landsbygdskommittén vill ha landsbygdssäkring enligt engelsk modell
 • Landsbygdsutveckling lyckas även utan EU-pengar visar undersökning från Vasa universitet
 • Bli landsbygdsutvecklare! – Svenska yrkesinstitutet utbildar
 • Natur och människa – introduktionskurs till skärgårdskunskap
 • Byförening vill driva privat skola i Snappertuna
 • Isnäs Årets by 2006 i Östra Nyland – nu väntar byafest

Nyhetsbrev_2_vecka_2-07.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   4.1.2007

 • Regioncentraprogrammet och skärgårdsprogrammet inleds
 • ”Se till att naturen mår bra och att allting växer” – nye miljöminister Wallin fick ord på vägen
 • Internationalism och framtidsutsikter – seminarium för lokala aktörer
 • Nyhetsbrev från Länsbygderådet Örebro län
 • Föredrag från Maaseudun PARAS-seminariet på nätet
 • ”Glesbygdsbor är som ogräs. Vackra och Vilda. Går inte att utrota.” – boktips Överlevnadsbok för glesbygdsbor

Nyhetsbrev_1_vecka_1-07.pdf