Landsbygdsriksdagen 2015

Den trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls i Sursik i Pedersöre 27-29 mars 2015.

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma fast omgivningen varierar.

Denna gång kunde man, förutom ”vanliga” landsbygdsriksdagsförhandlingar, ta del av ett projekttorg, en giftshop, samt en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten. 

Viktiga frågor inför framtiden

Som vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, genom bl.a. globaliseringen och alla de gigantiska reformer som är på gång. Social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också.

Detaljprogram

Lördag 28.3

Block 1 Europa nära dig
            Nils Torvalds     (MEP), en hälsning från Bryssel
             Staffan Nilsson (EESK Rapportör och ordförande iHela Sverige skallleva),
                         Mot en bättre territoriell balans i EU
             Stefan Sjöberg (CEO KWH Mirka), Att leva lokalt, men verka globalt

Block 2 Gruppdiskussioner inklusive inkomna motioner
             - Trängsel problem i de lokala ekosystemen (Johan Stoor)
             - Ökat lokalt beslutsfattande inom planeringen (Jan-Ove Nyman)
             - Finlandssvensk sammanhållning (Markus Österlund)
             - Ökande klyftor i samhället (Peter Backa)
             - Demokratin och Svenskfinland i centraliserade strukturer
               (Ann-Sofi Backgren)
             - Landsbygdspolitik i framtiden (Christell Åström)
             - Frågor till Europeiska Landsbygdsriksdagen (Staffan Nilsson)
Kvällsfest

               Middag på lokalproducerade varor

               Underhållning med lokala artister under ledning av Dennis Rönngård

Söndag 29.3

Kl. 10.30-12.00 Debatt kring framtidens landsbygdspolitik (Debattledare A-S Backgren)
                         - Steven Frostdahl, SDP
                         - Peter Östman, KD
                         - Mats Nylund, SFP
                         - Bjarne Kallis, Samlingspartiet
                         - Ulla-Maria Åstrand,Centern
                         - Allan Saloranta, VF
                         - Laura Ala-Kokko (ej bekräftat), Gröna
 

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Aktion Österbotten

 

Slutrapport och utlåtanden

Efter Landsbygdsriksdagen i Pedersöre har sekretariatet för Landsbygdsriksdagen (Ann-Sofi Backgren, Peter Backa, Kenneth Sundman och Karl-Gustav Byskata) sammanställt svaren på inkomna motioner och från gruppdiskussionerna. Svaren i gruppdiskussionerna rangordnades genom omröstning bland deltagarna under söndagens plenum (29.3).

De som blev valda under söndagens session till regionala representanter i resolutionsutskottet, (Göran Östberg, Emil Oljemark, Charlotta Solax, Gunilla Wasström och Gina Forsström)  blev tillsända sekretariatets text för att (fram till mitten av april) kunna  kommentera och komma med ändringsförslag till motionerna och ställningstagandena.

I de motioner där förslagen vidarebefordras till europeisk nivå, samt även de frågor (oberoende av rangordning) från arbetsgrupperna som berör landsbygdspolitiken på denna nivå, finns tilläggstext under respektive fråga i detta dokument. Övriga motioner och ställningstaganden vidarebefordras alltså till nationella beslutsfattare.

Rapporten baseras på det stora arbetet med motionsbehandlingar och gruppdiskussioner som förts under Landsbygdsriksdagen och gör sålunda inte anspråk på att återge övrigt som hållits under konferensen. Omröstningen av motionsbehandlingarna och förslagen i gruppdiskussionerna utfördes för första gången med mentometrar

Till landsbygdsriksdagen inlämnades 6 motioner:

Motion 1: Gemenskapstänkande (Community) och byaverksamhet

Motion 2: Utbildning

Motion 3: Underlätta byggande på landsbygden

Motion 4: Överför kajan, skarven och vitkindad gås till de jaktbara arterna

Motion 5: Natura 2000 har olika tillämpningar på EU

Motion 6: Kommer landskapsplaneringen och andra planer att styra för mycket angående boendet och byggande på landsbygden?

Arbetsgruppernas rubriker var:

Trängselproblem i de lokala ekosystemen

Ökat lokalt beslutsfattande inom planeringen

Finlandssvensk sammanhållning

Ökade klyftor i samhället

Demokratin och Svenskfinland i centraliserade strukturer

Framtidens landsbygdsutveckling

Frågor till den europeiska Landsbygdsriksdagen

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

 

Bilder

Foto: Kirsi Tikkanen

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.03.2015 hade Sursik skola som konferensplats.Tillställningen öppnades i Andersénssalen.

Under en paus, i mitten en fundersam Peter Backa som deltagit i alla Landsbygdsriksdagar, 13 stycken. Backa föreläste över sin roll som "virtuell landsbygdsutvecklare i 30 år".

Inspiratören Bengt Gustavsson underhöll och föreläste under Landsbygdsriksdagen.

Under debatten kring framtidens landsbygdspolitik tentades representanter från olika partier, från vänster Allan Saloranta (VF), Peter Östman (KD), Mats Nylund (SFP), Steven Frostdahl (SDP), Laura Ala-Kokko (Gröna) och Bjarne Kallis (Samlingspartiet).

Karl-Gustav Byskata (Aktion Österbotten rf), Mathias Högbacka (Aktion Österbotten rf) och Ann-Sofi Backgren (Svensk Byaservice) höll i trådarna för mentometeromröstning om motioner och gruppdiskussionsförslag.

 

Landsbygdsriksdagens tidning

E-version av tidningen finns här.

 

Tidningsartiklar

Här är ett urval tidningsartiklar om Landsbygdsriksdagen 2015.

Pedersöre värd för årets landsbygdsriksdag - Svenska Yle 02.09.2014

Snart dags för ny Landsbygdsriksdag - Landsbygdensfolk 20.02.2015.pdf

Nytänk krävs av föreningar - Vasabladet 29.03.2015.pdf

Landsbygdsriksdagen samlades i Pedersöre - Landsbygdensfolk 10.04.2015.pdf

Det går inte alltid som på Strömsö! Nils Torvalds hälsning på Landsbygdsriksdagen - Maaseutuplus nr 2 2015 .pdf

Livlig diskussion under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen - Maaseutuplus nr 2 2015 .pdf