Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev nr 1/januari    12.1.2017

 • Gamla landsbygdspolitiska nätverk ersätts med nya – ansökan om finansiering öppnad
 • Naturturismen växer snabbt
 • Min naturgåva till hundraåringen Finland – markägare uppmuntras inrätta naturskyddsområden
 • SOME-dag för fria bildningen ordnas i Korsholm
 • Kompetensfrågor inom organisationerna tas upp på seminarium i Helsingfors
 • Fungerande persontrafik på landsbygden diskuteras på seminarium i Karleby
 • Behöver du uppdatera dina föreningskunskaper? – grundkurs ordnas i Vasa
 • Stärkandet av fiskerinäringen kring Bottniska viken behandlas på seminarium i Vasa
 • Lokalekonomidagar i Sigtuna om mikrofonder, mångfald och sociala ekonomins entreprenörskap
 • Konferens om crowdsourcing hålls i Norrbotten

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/februari    3.2.2017

 • Allt viktigare roll för nordiska glesbebyggda områden
 • Politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling
 • Är Leader en ledande metod i Europa?
 • Föreslå kandidater för Demokratipriset 2017!
 • Föreslå Årets Närmatsgärning!
 • Byar försvinner och byar tillkommer – bystatusen visar på samhällsutvecklingen
 • Små Invest och Aktiva byar – underprojekt kan sökas hos Aktion Österbotten
 • För 33:e gången utses Årets by på riksplanet
 • Skärgårdshavets vinterträff sätter fokus på hållbart företagande
 • Verktyg för att leda inspirerande möten lärs ut under workshop i Vasa

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/mars    3.3.2017

 • Att få hela Sverige att leva är svårt
 • Platsbaserad regionutveckling som strategisk kompass
 • MANE:s syn på framtidens kommun inför valet
 • Den första samhällsnivån – bok om lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling
 • Kulturarv bidrar till hållbar samhällsutveckling
 • Bilden av landsbygden styrs av fördomar
 • Föreslå ett nytt namn för Suomen Kylätoiminta ry!
 • Ann-Sofi Backgren – 50-åring med fötterna stadigt i den österbottniska myllan
 • Uggleparlamentet – mötesplatsen för landsbygdsutvecklarna i mellersta Finland
 • Engagemang diskuteras på seminarium i Helsingfors
 • ”Nära landsbygden” tema för årets landsbygdsforskarträff i Leppävirta

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/mars    24.3.2017

 • Vad är en urban norm? – om attityder land-stad
 • Urbanisering ”förvildar” det finländska landskapet
 • REKO expanderar kraftigt i Sverige
 • SOTE- och landskapsreformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin
 • Aktuella stugfrågor diskuteras på Stora stugseminariet i Helsingfors
 • Säg din åsikt om landsbygdspolitikens framtid
 • Öppna Byar firar 100-åriga Finland
 • Uppladdning inför ERP
 • Utbildning för byaföreningsmänniskor

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/april    21.4.2017

 • Riksdagen inrättade nätverk för byaverksamhet
 • IDNET bjuder in till Landsbygdsparlamentet 2017
 • IDNET blir nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde
 • Hur kan glesbygden beaktas bättre? – publikation lyfter fram frågan
 • Hur mår de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna?
 • Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Helsingfors
 • Medborgardiskussion kring frågor om Finlands framtid

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/maj    12.5.2017

 • MANE-utlåtande om CAP-reformen
 • Landsbygdsforskningen vid ÅA i vågskålen – ny profil räddningen?
 • Nätverket för den glest bebodda landsbygden vill ha en parlamentarisk tillsatt arbetsgrupp för glesbygden
 • Med tekniken i fickan – om digitalisering på landsbygden
 • Hur kan Aktion Österbotten bäst utveckla sina tjänster för byarna? – Ge din åsikt!
 • SYTY söker en informatör

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/juni    7.6.2017

 • Svensk Byaservice finns nu även på Facebook
 • Handbok för att stötta unga på landet
 • ”Peak Urban är här” – HSSL:s verksamhetschef Terese Bengard
 • Konceptet REKO på ”Ted talks”
 • Byar slopas i österbottniska landskapsplanen
 • Disputation om världsarvsförvaltning och turismutveckling inom världsarvet Kvarkens skärgård
 • Kristinestad tog över ordförandeklubban för Nordiska Cittaslownätverket
 • Landsbygdsparlamentet – tre dagar fulla av möjligheter
 • Nyfiken på Norden och samhälleligt företagande? – besök ”Kaffe Snack” på Landsbygdsparlamentet
 • Västernorrland värd för svenska Landsbygdsriksdagen 2018
 • Åland Grönskar nytt vårevenemang

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/juni    30.6.2017

 • Sommarledigt på Byaservice
 • Landsbygdsprogrammets regionalekonomiska betydelse ska utredas
 • Nytt program ska påskynda hållbar stadsutveckling
 • Livskraft i skärgården med fritidsboende, turism, distansarbete och skärgårdsmat
 • Cirkulär ekonomi för fortsatt ekonomisk tillväxt – Finland i framkanten
 • På Landsbygdsparlamentet 2017 formas framtiden – inbjudan från arrangörerna
 • Jämställdhet tema i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket
 • Omställningsråd bildades i Sverige
 • SILMU firade sin 10-årsdag
 • Anmäl er till ett historiskt Landsbygdsparlament!
 • Naturnära integrering en möjlighet för landsbygden
 • Inga hälsoproblem med vindkraft visar utredning
 • Landsbygdsstaden Österbotten
 • SYTY förslås byta namn till Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf
 • Leppävirta värd för 25:e landsbygdsforskarträffen
 • Landsbygdskonferensen Höga Kusten hålls i Sollefteå
 • Nytt nyhetsblad från HSSL
 • Svensk Byaservice grattar sin ex-ordförande Henrik Svarfvar på hans 80-års dag

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/augusti    22.8.2017

 • Samordning, målgruppsidentifiering och marknadsföring behövs för en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden
 • Mer anslag för landsbygds- och skärgårdspolitiken
 • Framgångsrik distriktspolitik håller Norges bygder levande
 • SYTY:s Leader-informatör har inlett arbetet
 • SILMU-byar efterlyser mer byar till sitt ”trygga byar”-projekt
 • Följ med webbinariet From Migrants to Workers!
 • Landsbygdskonferensen Höga Kusten i Sollefteå närmar sig
 • Öppna finländska mästerskap i Mathantverk hålls i Raseborg
 • Lokalekonomisk analys och mikrofonder tas upp på Lokalekonomidagar i Lysekil
 • Välfärd och trygghet under kompanjonskapsdagen i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/september    25.9.2017

 • Food Hub ska ta REKO-modellen ett steg vidare
 • Nordiskt forskningsprojekt ska undersöka framgångssagor bland glesbygdsregioner
 • Landsbygdsöversikten 2017 – från hundraåriga Finlands landsbygd till politik
 • Guld till Risto Matti Niemi
 • ”Landsbygden töms inte fastän befolkningen minskar” – MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi under Landsbygdsparlamentet
 • Svenskt KaffeSnack under Landsbygdsparlamentet
 • Årets by – fantastiska Eskola
 • SYTY söker en projektchef
 • Workshop för mikroföretagare på landsbygden
 • Hur når man fram med informationen? – temadag om info hålls i Lovisa
 • Växjö värd för årets stora Omställningskonferens

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11/oktober    17.10.2017

 • Sökandet efter landsbygdens framtid
 • De små siffrornas landsbygd – specialsakkunnig Ilkka Lehtola i Landsbygdspolitikens blogg
 • FÖSS söker projektledare för projektet Expedition Skärgårdshavet
 • En fjärdedel av bybutikerna kan komma att lägga ner verksamheten – en utredning om stöd av verksamheten är klar
 • Delta i kampanjen Hela Finland tackar!
 • ”På något underligt vis lyckas vi ställa landsbygden mot staden” – Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori
 • Färskt nyhetsblad från HSSL
 • Snart dags för den europeiska Landsbygdsriksdagen
 • Relationer stad och land, bank för unga jordbrukare i Frankrike, divestering i USA – JAK-bankens tidning Grus & Guld
 • Kulturdimensionen i det nationella skärgårdsprogrammet behandlas på seminarium i Korpoström
 • Bredband och digitala tjänster i skärgården behandlas på seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/oktober    31.10.2017

 • Landsbygdens kreativitet ska utvecklas, hyllas och stärkas
 • Landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar – deklaration från ERP
 • Idéer men inga pengar för landsbygdsutveckling i Finland
 • Video om samhälleligt företagande på Bergö
 • Vad ska vi göra med resten av landet?
 • Kan man ordna folkomröstning om vad som helst? – Peter Backa och Marina Lindell diskuterade valmetoden i radio

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 13/december    5.12.2017

 • Mikroföretagssamverkan på landsbygden i Kvarkenregionen
 • En resa till landsbygden med Po Tidholm
 • Barns kunskap om matproduktion förbättras dramatiskt via gårdsbesök visar doktorsavhandling
 • Ny teknik ska hålla danska landsbygdsbutiker öppna utan personal
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 14/december    22.12.2017

 • God Jul från Byaservice och IDNET
 • SYTY-ordföranden blickar mot framtiden i föreningens senaste nyhetsbrev
 • Rurban Planning Talks
 • En skildring från integrationen i Dalsbruk
 • Idéer till landsomfattande landsbygdsprojekt välkomnas
 • Inspirerande resor under svenska Landsbygdsriksdagen
 • Kollektivtrafiken och framtiden
 • Bredbandsinfrastruktur ger sämre betyg för gymnasieelever i Sverige
 • Landsbygdstrafiken har mer potential – projektkoordinator Heli Siirilä i Landsbygdspolitikens blogg
 • Tävlingen Den smartaste byn uppmuntrar byarna att skåda in i framtiden
 • Använd ordet landsbygder i plural obestämd form – svenskt landsbygdslexikon
 • Senaste nyhetsbrevet från SILMU
 • Öppna finländska mästerskap i Mathantverk hålls i Ekenäs

Nyhetsbrev nr 14