Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev nr 1/januari    14.1.2021

 • Årets första nyhetsbrev från Finlands Byar
 • Bredbandspolitik och landsbygdens vardag diskuteras i kunta.tv-kanalen
 • Roadshowen Smarta landsbygder kommer till Egentliga Finland
 • Smarta landsbygder i podden Landet
 • Omringade av vatten – en TV-serie i fyra delar om Finlands skärgård
 • Finland är lantligt – en TV-serie om landsbygdens djupaste väsen
 • REKO-ringar finns redan i fyra världsdelar
 • Projekt ska förbättra ekonomi och olika funktioner för nyländska föreningshus
 • Egentliga Finlands Byar startade sin egen podcast
 • Dagsmark är Månadens by i Österbotten

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/januari    29.1.2021

 • Leader-grupperna vädjar om höjd Leader-finansiering för lokal utveckling
 • Landsbygdsnätverkets styrgrupp är tillsatt – Backgren samordnare för svensk arbetsgrupp
 • Smart – en övergripande fråga för regional utveckling
 • Finlands kandidater till projekttävlingen Rural Inspiration Awards utsedda
 • Töitä Suomesta utvidgas till alla landskap
 • Talko och frivilligarbete i podcasten Keke tulee kylään
 • Övermalax Månadens by i Österbotten
 • Utveckling av kommersiell service på landsbygden i lunchwebbinariet Landet lär
 • 112-byakväll i östra Nyland
 • Utbildning i marknadsföring inför Öppna Byarnas dag

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/februari    11.2.2021

 • Norsk modell för stödsystem kunde testas i glesbygden
 • Klimatanpassning i landsbygder i podden Landet
 • Landsbygdsparlamentet diskussionsämne i podcasten Kylässä
 • Finlands Byars lokala utvecklingsprogram finns nu som pdf-version
 • Inari Fernández ambassadör för Landsbygdsparlamentet
 • MANE:s generalsekreterare Christell Åström söker nya utmaningar
 • Nyanställda på Finlands Byar jobbar med kommunikation och landsbygdsinflyttning
 • Finlands Byars nyhetsbrev för februari månad
 • Senaste nyhetsbrevet från Nylands Byar
 • Transnationellt webbinarium om naturturism

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/februari    23.2.2021

 • Multilokalitet och trendspaning under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
 • Ombudet för landsbygdsinflyttning Johanna Niilivuo gästade podcasten Kylässä
 • Rural Vision Week – virtuellt evenemang för Europas landsbygdsområden
 • Ny sammansättning för Landsbygdspolitiska rådet
 • HAMA-arbetsgruppen vill stöda multilokaliteten på många sätt
 • Finlands Byars tips till kommunvalskandidaterna
 • Brådskar med Årets-nomineringar i Österbotten
 • Infokväll om föreningshusens säkerhet och räddningsplaner
 • Ordna ett lyckat online-evenemang – utbildningar inom SILMU:s projekt Yhdessä osaamme
 • Webbinarium om pengar och miljö

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/mars    9.3.2021

 • MANE ber om kommentarer till landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027
 • ERCA valde ny ordförande
 • Inbjudan till finlandssvenska Landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0
 • Skriftligt spörsmål om höjd finansiering för Leader-grupperna
 • Finlands Byar ordnar kvällsträffar för de som är intresserade att flytta till landet
 • Hurudant är ditt Österbotten 2030? – Delta i Aktion Österbottens strategiarbete!
 • Verktyg för att underlätta lokal utveckling presenteras i lunchwebbinariet Landet lär
 • Nätverksmorgnar med landsbygdsnätverket
 • Webbinarium om regional utveckling och vikten av gemenskap
 • Utbildning i marknadsföring inför Öppna Byarnas dag

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/mars    18.3.2021

 • Kom ihåg anmälan till finlandssvenska Landsbygdsriksdagen!
 • Framgångar och utvecklingsbehov – utvärdering av MANE
 • Finlands synpunkter på EU:s Landsbygd2040
 • Innovationer i landsbygder i podden Landet
 • Leader-grupperna får 83 miljoner euro 2021-2022
 • Tre finländska finalister med i projekttävlingen Rural Inspiration Awards
 • Vad är Leader? – Kolla Youtube-video!
 • Webbinarium om att leva och vara företagare på glesbygden?
 • Miniseminarium om flyttning till landet
 • Bobarhet är ett verktyg för att mäta och utveckla mindre samhällen – en pilotkurs startar i april

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/april    8.4.2021

 • Vad fallerar när lovande innovationsprojekt på landsbygden rinner ut i sanden?
 • Finlands Byars nya webbplats maalleasumaan.fi har lanserats
 • Projektet ReWi Visions är Europas bästa inom grön framtid!
 • Påverkar pandemin urbaniseringen? – se videoreportage
 • Landsbygden i ljuset av pandemin och framtidens organisationer under Landsbygdsriksdagen
 • Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar inledde sin verksamhet
 • SLF söker en projektledare/sakkunnig inom landsbygdsutvecklingsfrågor
 • Kylälle asumaan-illat – bekanta dig med byar runt om i Finland!
 • Digitaliseringens möjligheter för bättre service på landsbygden tas upp i webbinariet Landet lär
 • Byarally körs på Öppna Byarnas dag

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/april    15.4.2021

 • MANE är med i projektet Hyvin sanottu – Bra sagt
 • MANE:s projektgrupp föreslår finansiering av fyra nationella forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Se matnyttigt pengaseminarium på Youtube
 • Nyhetsbrev från Nylands Byar
 • Skaftung är Månadens by i Österbotten
 • Evenemang inbjuder till byabesök på distans
 • Webbinarium om renovering av byagårdar
 • Vårens utbildnings- och rådplägningsdag för byaverksamheten online
 •  Öppen ansökan för nationella landsbygdsprojekt – idéer söks för tre teman
 •  Årets landsbygdsforskarträff ordnas online

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/maj    6.5.2021

 • MANE:s vision: vår mångsidiga landsbygd en nationell framgångsfaktor
 • Finlands Byar söker ordförandekandidater
 • Coronaläget alltjämt en plåga för föreningshusen – stödpaketet till kulturbranschen en hjälp
 • Åland och Österbotten lär av varandra och utbyter kunskap om hållbarhetsarbete
 • Kultur i byn kommer med kultur till östnyländska byar
 • Bildningsalliansens tre kommunalvalsteser
 • Ny rural livsmiljö efter pandemin? – delta i ett inspirationswebbinarium
 • Min by – en teckningstävling för lågstadieelever
 • Webbinarium om visuell marknadsföring för föreningshus
 • Teams-utbildning för regionernas byaaktörer

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/maj    19.5.2021

 • Ett besynnerligt år – landsbygdsnätverkets verksamhetsberättelse 2020
 • Landsbygdsparlamentet hålls virtuellt och multilokalt
 • Lantula i Birkaland är Årets by
 • Landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden har kungjorts
 • Årets andra nyhetsbrevet från HSSL
 • Nyhetsbrev från SILMU
 • Reseparkering – inkomster och nya besökare till byarna
 • Den skickliga byn söks i Egentliga Finland
 • Långåminne – Månadens by i Österbotten
 • Webbinarium om att mäta och visa lokalekonomisk effekt

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11/maj    27.5.2021

 • Utvecklingen av smarta byar
 • 31 goda exempel på att utveckla servicen på Europas landsbygder
 • EU:s återhämtningsfinansiering – 210 miljoner sätt att utveckla landsbygden
 • Jennica Lattunen representerar Österbotten i Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar
 • SILMU-byar delade ut pris till byaaktörer
 • Från pilgrimsvandring till byavandring? – lyssna på podcasten Keke tulee kylään
 • Inspirationswebbinarium om livet efter pandemin – en ny rural verksamhetsmiljö?
 • Öppna Byarnas dag hålls även i år digitalt
 • Ungas inkludering i landsbygder i lunchwebbinariet Landet lär
 • Presentation av utkastet till Finlands CAP-plan

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/juni    15.6.2021

 • Leader firar jubileum och förenklar inför framtiden
 • Webbplatsen Tee Se Suomessa ger inspirerande och annorlunda resmål för inhemsk turism
 • Hundratals byar presenterar sig på sociala medier inkommande lördag
 • Alla möjliga sorters företag i landsbygder i podden Landet
 • Elva projektidéer vidare i idésökandet för nationella landsbygdsprojekt
 • Ansök om projektfinansiering och påverka framtidens landsbygdspolitik!
 • Stöd för bredbandsinvesteringar på landsbygden
 • Finlands Byar söker Årets Unga Lokala Aktör 2021
 • Öja Månadens by i Österbotten
 • Webbinarium om livet efter pandemin – en ny rural affärsverksamhetsmiljö?

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 13/juli    1.7.2021

 • Anmäl dig som arrangör till Landsbygdsparlamentets multilokala program!
 • Leader är en bra satsning för kommunerna – Laura Jänis i JSM-bloggen
 • Jari Koskinen anmäld till ordförandeskapet för Finlands Byar
 • Projekt vill skapa långsiktig livskraft på landsbygden
 • Ett nytt nyhetsbrev från HSSL
 • Årets by och andra utmärkelser i svenska Österbotten
 • Petalax – Månadens by i Österbotten
 • Egentliga Finlands byadag firas i Hajala
 • Landsbygds- och skärgårdspolitiskt temanätverk söks för åren 2021-2023
 • Systemet med stöd för bybutiker utvidgas till alla landsbygdsområden
 • Ansökan om coronastöd för föreningshus 
 • Lokal omstart – hur bygger vi robusta samhällen? – temat för årets Lokalekonomidagar

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 14/augusti    20.8.2021

 • EU-kommissionens långsiktiga vision för EU:s landsbygdsområden
 • Utkastet till Finlands CAP-plan på remiss till 10.9
 • Finlands Byar gjorde videosnuttar om flyttning till landet
 • Finlands Byars nyhetsbrev för augusti månad
 • Valpperi är Årets by i Egentliga Finland
 • Egentliga Finlands Byar har ny adress
 • Månadens by i Österbotten för augusti är byarna i Maxmo skärgård
 • Finansieringstorg för föreningar, organisationer och läroanstalter hålls i Borgå
 • Anette Vihanto är ny verksamhetsledare för SILMU
 • SILMU-byar är med och gör kompetensen synlig inom byaverksamheten

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 15/september    6.9.2021

 • Maallemuuttotalkoot – forum för främjande av flyttning till landet
 • Anita Sievänen är rikets sextonde byfåne – hedersomnämnanden till Åström och Katajamäki
 • Infokvällar om att bo i en by
 • Infotillfälle om coronastöd för föreningshus
 • Fram med almanackan – höstens evenemang börjar i dag!
 • Grunderna i Canva – gör egna reklamer och broschyrer för din by!
 • Filmer som visualiserar det åländska samhällets egen hållbarhetsagenda
 • Nyhetsbrev från SILMU-byar
 • Senaste informationsbrevet från Nylands Byar
 • Ny verksamhetsledare för FÖSS

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 16/september    10.9.2021

 • OECD-rapport om välmående landsbygder presenteras i lunchwebbinariet Landet lär
 • Årets Lokalekonomidagar har temat Lokal omstart – Hur bygger vi robusta samhällen?
 • Landsbygdsparlamentet 2021 – snart dags för Finlands största idéfestival
 • Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027 är publicerat
 • Tjänstedesign i distansarbetslokaler
 • Lokal distansarbetshubb – pilotprojekt Backgränd håller workshop
 • Lappfjärd – Månadens by i Österbotten för september
 • Grunderna i Canva för byaaktörer hålls 13.9
 •  Hållbar integration i Svenskfinland diskussionsämne under integrationsdagarna
 • Tryggheten som en del av välbefinnandet – är lokalsamhället möjliggöraren?

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 17/oktober    4.10.2021

 • Senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Landsbygdsparlamentets resolution
 • Lokala aktörer premierades under Landsbygdsparlamentets prisutdelningsgala
 • Tar man hänsyn till barnets rättigheter då grundskolor läggs ner?
 • Nya ansikten inom landsbygds- och skärgårdspolitiken
 • Följ med Finlands Byars prisutdelningsgala under Landsbygdsparlamentet!
 • Multilokalitet skapar ny livskraft i regionerna – Nordiska ministerrådets regionministrar
 • Höstens första Verkostoaamu
 • Hållbarhetsveckan blir nationell – verktyg för att förverkliga åtgärder i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet
 • Svenskspråkigt informationstillfälle för EIP-projekt hålls 8 oktober

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 18/oktober    22.10.2021

 • Storstadsanpassad e-handeln missar landsbygden
 • Städers närkommuner är framtidens vinnare visar undersökning
 • I dag firas internationella landskapsdagen
 • Var med och utforma verksamhetsplanen för landsbygdsnätverket!
 • HSSL lanserar podden Hela Sverige pratar
 • Slaget efter tolv diskuterade avfolkningen på landsbygden
 • Bli en biosfärambassadör! – utbildning startar i december
 • Lillby – Månadens by i Österboten
 • Bekanta dig med Teams – grundutbildning för byaaktörer
 • Energikväll för föreningshusen

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 19/november    2.11.2021

 • Svenska Landsbygdsriksdagen hålls som planerat nästa år
 • Årets femte nyhetsbrev från HSSL
 • Drygt 200 genomförda projekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter
 • ”Korsholms styrka finns i byarna”
 • Småbönders – Månadens by i Österbotten för november
 • Grundutbildning i Teams för byaaktörer hålls 2.11
 • Webbinarium om lokal gemenskap
 • Framtidens landsbygdsområden ur nordiskt perspektiv – vad kan vi lära oss av varandra?
 • Infokväll om föreningshusens avfallshantering
 • Utbildning i att produktifiera byns tjänster och upplevelser

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 20/december    13.12.2021

 • Stolt över byn – en kampanj för landsbygdens goda liv och välmående
 • I väntan på julen tillsammans med Leader-tomtarna
 • Årets sista nyhetsbrev från HSSL
 • Inlandsaktivism i podden Hela Sverige pratar
 • Finlands Byar höll höstmöte – Jari Koskinen ny ordförande, Högbacka omvald styrelsemedlem
 • Finlands Byar och sex regionala byaföreningar med i nätverksprojektet Hållbarhetsveckan
 • Finlands Byars verksamhetsledare är 27-årige Aleksi Koivisto
 • Nationellt skärgårdsnätverk kring bobarhet skapas
 • Nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors
 • Designa Byasockan och vinn Novitas garnpris!

Nyhetsbrev nr 20

 

Nyhetsbrev nr 21/december    22.12.2021

 • God Jul från Svenskfinlands Byar
 • Inbjudan till att bygga EU:s landsbygdspakt
 • Antonia Husberg konsultativ tjänsteman inom landsbygdspolitiken
 • Sju projekt får finansiering via landsbygdsutvecklingsprogrammet
 • Regional jämlikhet i främjandet av digitaliseringen – ställningstagande från MANE och SANK
 • MANE betonar vikten av landsbygdssäkring som en del av välfärdsområdens beslutsfattande
 • Välmående och servicebehov landsbygdspolitiska mål för välfärdsområdesvalet
 • Ansökan om finansiering för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt öppnad
 • Byaföreningar – välkomna till den riksomfattande Byaenkäten!
 • Bromarv är Årets Nyländska By – hedersomnämnande till Pojo kyrkoby
 • Rökiö – Månadens by i Österbotten
 • Verksamhet på miljöns villkor – infokväll om föreningshusens avfallshantering

Nyhetsbrev nr 21

 

Nyhetsbrev nr 22/december    30.12.2021

 • Gott Nytt År från Svenskfinlands Byar
 • Landsbygdsdrömmar i podden Hela Sverige pratar
 • Landsbygdsnätverkets Verkostoaamu fortsätter i januari
 • Drygt 2 miljoner euro i coronastöd för föreningshus
 • Finlands Byars nya ordförande Jari Koskinen i podcasten Kylässä
 • Finlands Byar söker en kommunikationsassistent för distansarbete
 • Byasockan-vinnarna är utsedda – tredje plats till Älvbyarnas byasockor

Nyhetsbrev nr 22