Ansökan om finansiering för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt öppnad

14.12.2021 kl. 13:00
Projektfinansiering kan sökas inom följande teman: penningflödet inom den offentliga ekonomin, miljörättvisa på landsbygden, samt joker-tema.

För finansiering av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finns 510 000 euro att tillgå ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Projektfinansiering kan sökas inom följande teman: penningflödet inom den offentliga ekonomin, miljörättvisa på landsbygden samt joker-tema. Ansökningstiden går ut den 25 februari 2022 kl. 16.15.

De allmänna målen för projektfinansieringen har en stark koppling till genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027 och genomförandet av landsbygdspolitiska rådets uppgifter. I projektet ska växelverkan mellan forskning och utveckling betonas, men kungörelsen omfattar även forskningsfokuserade projekt. Det projekt som finansieras ska vara riksomfattande och landsbygdspolitiskt betydelsefullt. Av anslaget finansieras inte regionala eller lokala projekt.

Mer info och länk till ansökan finns på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: