Nätverksprojektet Hållbarhetsveckan främjar landsbygdsaktörers delaktighet

01.02.2022 kl. 12:30
Ett viktigt led i förverkligande av projektet och spridningen av Hållbarhetsveckan är att engagera unga på landsbygden i konkreta initiativ för en hållbar utveckling.

Landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare arbetar med Hållbarhetsveckan som ett verktyg för att driva och synliggöra landsbygdspolitiska åtgärder. Inom nätverksprojektet kommer Hållbarhetsveckan i Österbotten fungera som en modell för arbetet, och konceptet sprids nationellt.

Ett viktigt led i förverkligande av projektet och spridningen av Hållbarhetsveckan är att engagera unga på landsbygden i konkreta initiativ för en hållbar utveckling. Intresset för landsbygden har ökat till följd av distansarbete under coronapandemin, och en ny typ av vardag. Landsbygden ses som en hållbar livsmiljö och livet på landsbygden är av särskilt intresse för unga återvändare. Klimatförändringar och ansvarsfulla livsval är också viktiga ämnen för ungdomar.

Med Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare är målet att lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för en hållbar livsstil. Nätverksprojekt fungerar också som ett verktyg för att lyfta fram landsbygdspionjärer och är avsett att inspirera aktörer inom olika sektorer, arbetsgrupper och i synnerhet ungdomar att vidta praktiska åtgärder för en mer hållbar framtid.

Ett konkret mål inom nätverket är att etablera Hållbarhetsveckor på olika håll i landet med Hållbarhetsveckan i Österbotten som modell. Hållbarhetsveckan som metod främjar delaktighet och gemenskap och tillsammans kan vi erbjuda lösningar i hållbarhetsfrågan. Hållbarhetsveckan synliggör goda exempel på hållbara lösningar på landsbygden, vilket också innefattar förfaringsätt för att öka tillgången till utbildning på olika stadier i glesbygden, tillgodoser möjligheten till platsoberoende arbete och service på landsbygden. Genom goda exempel inspirerar Hållbarhetsveckan till att skapa närserviceställen där befintliga byggnaders användningsgrad (d.v.s. byskolor) i glesbygden ökats för bland annat distansstudier och arbete.

Hållbarhetsveckan används som verktyg för att förverkliga landsbygdspolitiska åtgärder, men är samtidigt också ett verktyg för att hämta landsbygdspolitiken närmare glesbygdsborna.

Läs mer i blogginlägget på Landsbygdspolitikens blogg. Skribenten Nora Backlund är specialsakkunnig och projektledare för Hållbarhetsveckan.

Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: