Hållbara lokalsamhällen tema på årets landsbygdsforskarträff i Villmanstrand

27.06.2022 kl. 13:40
Förändringen mot ett hållbart samhälle och hållbara lokalsamhällen kräver mod och förmåga att tänka och agera på ett nytt sätt. På forskarträffen i Villmanstrand kan du diskutera, utbyta idéer och höra nya forskningsrön.

Landsbygdsbefolkningens åldrande och förändringar i servicestrukturer, klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och eskalerande globala konflikter kräver att samhället och landsbygdssamhällen hanterar förändringar och förnyar sig utifrån mål för hållbar utveckling. Nya lösningar eftersträvas i lokalsamhällen, bl.a. tillhandahållande av tjänster, stärkande av delaktighet och demokrati, decentraliserad energi- och livsmedelsproduktion, stärkande av den regionala ekonomin, hållbar turism och självförsörjning.

Förändringen mot ett hållbart samhälle och hållbara lokalsamhällen kräver mod och förmåga att tänka och agera på ett nytt sätt. Vid sidan av politisk vägledning och expertis finns det också en stark social fråga – lokalsamhällenas delaktighet, aktivitet och förmågan att djärvt söka nya lösningar för landsbygden. När lokalsamhällets strukturer och praxis förändras, är det också viktigt att samhällets grunder, såsom identitet och befintliga strukturer, bevaras. Hur förändrar de pågående reformerna landsbygden och dess lokalsamhällen? Vilka hållbarhetslösningar kan identifieras och utvecklas på landsbygden?

Välkommen att diskutera, utbyta idéer och höra nya forskningsrön i Villmanstrand 25-26.8!

Föreningen Maaseudun uusi aika och Saimen LOKAALI ordnar tillsammans en workshop om landsbygdsforskning som tjänar byaverksamheten, Kohti kylätoimintaa palvelevaa maaseutututkimusta. Workshopen hålls 27.8.

Mer info (på finska) om landsbygdsforskarträffen och LOKAALI finns på webbplatsen mua.fi respektive saimaalokaali.fi.

Bildkälla: mua.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: