Ungdomsutskott vill se fler unga i föreningarnas styrelser

25.10.2022 kl. 12:00
Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar utmanar byaföreningar, ungdomsföreningar och andra liknande lokala föreningar att välja en eller flera ungdomar till sin styrelse.

Föreningarnas höstmöten är redan runt hörnet, så Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar utmanar byaföreningar, ungdomsföreningar och andra liknande lokala föreningar att välja en eller flera ungdomar till sin styrelse.

Med tanke på kontinuiteten i föreningens verksamhet lönar det sig att välja till styrelsen en bybo som är under 30 år. Den unge bör få ansvar i styrelsen, så att denne lär sig mötesteknik, anordnande av evenemang, protokollgranskning och -skrivande, samt lär sig byns och byaföreningens traditioner och historia. Dessutom blir byaföreningens arrangemang och talkon mer attraktiva och tillgängliga för unga bybor när en ung medlem i styrelsen delar ungdomarnas åsikt i eller perspektiv på saken.

Byns ungdomar kan ha välfungerande idéer för utvecklingen av verksamheten eller sådan kompetens som föreningen ännu inte har, så att utse en ung person för styrelsen är bara fullt av möjligheter!

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Bild: Anssi Ketonen

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver: