Besvara enkät om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk

09.12.2022 kl. 11:00
Svara på enkäten och påverka förslaget om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023-2027.

Förslag om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023-2027 har publicerats. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar handlingsplanen för landsbygdsnätverket. Den slutliga handlingsplanen godkänns av landsbygdsnätverkets styrgrupp. Svara på enkäten och påverka handlingsplanen! Enkäten kan besvaras fram till den 21 december.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: