Ett gott år för byaverksamheten!

19.12.2022 kl. 10:00
Byaverksamheten har fått stor synlighet ii media och sociala medier, liksom kampanjen Finlands sämsta byväg och räddningspaketet för byskolor. Läs mer vad som tas upp i Finlands Byars nyhetsbrev.

Vi byaaktörer har mången orsak för firande. I år har vi fått en rekordstor synlighet för byaverksamheten i media och sociala medier. Ordföranden för Rauttio byaförening i Årets by Rautio fick en inbjudan till självständighetsmottagningen i år. Det här är ett tecken på att republiken president har noterat bya- och frivilligverksamheten. Dessutom fick kampanjen Finlands sämsta byväg en aldrig tidigare skådad synlighet i media. Med Vägföreningen i Finland lyfte vi upp frågan för diskussion om underhållet för landsbygdsvägnätet. Räddningspaketet för byskolor blev ett stort nyhetsämne TV och nu hålls skoldiskussioner på många orter. Vi måste försvara de finländska barnens jämlika kulturella grundläggande rättigheter.

Så här inleder Finlands Byars kommunikationschef Anssi Ketonen sin text i föreningens nyhetsbrev (december 2022). Förutom Ketonens inledning kan man bl.a. läsa om Finlands Byars jubileumspublikation som finns att läsas på nätet, Öppna Julbyar, seminariet om kompetensbristen på landsbygden som i efterhand kan ses på Finlands Byars Youtube-kanal, ordföranden för Rautio byaförenings besök på självständighetsmottagningen, Finlands sämsta byväg som finns i Norra Österbotten, Finlands Byars riksdagsvalsprogram, seminarium om gemenskapens dragningskraft 26.1.2023, Årets nyländska by 2023 Pellinge, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (december 2022) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: