Arbete för krisbeständiga byar

23.02.2023 kl. 12:00
Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto skriver om byatryggeten på landsbygden och om föreningens byatrygghetsprojekt. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev.

– När man inte ser polisen eller när man på kommunkansliet inte är intresserade, måste man förbereda sig själv i det här landet. Det var vad en gumma i byn sade till mig.

Alla har rätt att få snabb hjälp, i hela Finland. Varje skattebetalare har rätt till åtminstone någon form av tjänster i hela Finland. Vi är en byarörelse som gör talkon och utvecklar hembygder. I stället för att klaga agerar vi och påverkar. Vi stöder krisbeständiga byar och samhällenas förmåga att försörja sig själva i krissituationer. Byafolket blir gråare, men byns ungdomar har hängt med i detta tema.

Byatrygghetsprojektet med projektledare Pekka Rintala har lanserat utbildningar, evenemang, information, kommunikation, talkon och aktiviteter i hela Finland. Vårt byatrygghetsprojekt närmar sig sitt slut. Det har fått enorm uppmärksamhet i media och inspirerat byaaktörer att engagera sig: från mopedister till byagummor.

Så här inleder Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto sin text i föreningens nyhetsbrev (februari 2023). Förutom Koivistos inledning kan man läsa om att Finlands Byars hemsida är förnyad, att föreningen söker nya personer och idéer till flera av sina utskott, att Leader-grupperna undertecknade sina avtal med jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket, om ett seminarium i byatrygghet 1.3, Öppna Byarnas dag 10.6, Finlands Byars riksdagsvalsprogram, 2,3 miljoner euro i energistöd till byagårdar och föreningshus, att försöket med stöd till bybutiker blir permanent, byagårdarna som befästare av samhällelig verksamhet i stadens förorter, två valpaneler i Tavastland som hålls 7.3 respektive 15.3, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (februari 2023) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: