Kom i gång med byns distansarbetshubb

08.03.2023 kl. 12:32
Har ni i er by önskat att det skulle finnas ett utrymme för distansarbete, men aldrig riktigt tagit tanken längre? Nu finns det en enkel guide med nyttiga tips hur man kommer i gång med en distansarbetshubb i sin hemby.

Guiden är en produkt av projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt Backgränd som slutfördes år 2022. Grundtanken med guiden är att man vill hjälpa andra byar runtom i Svenskfinland att grunda sina egna distansarbetsutrymmen.

Distansarbete blev högaktuellt under covid-19 pandemin och många fortsätter gärna med distansarbete även efter att man kan återvända till kontoren. Att arbete i hemmet blir lätt isolerat och kanske opraktiskt i längden och där kommer distansarbetshubben in i bilden.

I pilotprojektet grundades en distansarbetshubb i ett befintligt utrymme som redan fanns i byn, men som inte användes till sin fulla potential. Projektet ville fokusera på just sådana utrymmen som kan användas för att göra starten så enkel som möjligt. Tanken är att till exempel en hembygdsförening kan sköta utrymmet. Starten sker med små investeringar och hubben expanderar enligt behov.

Guiden finns i både video-, presentation- och textform. Materialet finns på Svenskfinlands byars hemsidor. Projektet finansierades av Pomoväst och Svenska kulturfonden. Projektet drevs av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

www.bya.fi/sv/hubben

Roger Norrgård
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: