Finlands Byar vill lyfta upp viktiga landsbygdsfrågor i förhandlingar om regeringsprogrammet

11.05.2023 kl. 12:00
Finlands Byar vill att det kommande regeringsprogrammet har en nationell strategi för distansarbetet, närskoletillägg för landsbygden och byaservicebussar i trafik.

Regeringsförhandlingarna pågår för fullt i Ständerhuset. I ett meddelande vill Finlands Byar för sin del att distansarbete, närskoletillägg och byaservicebussar tas med i regeringsprogrammet. Läs meddelandet här under:

NATIOELL STRATEGI FÖR DISTANSARBETE – YRKESKUNNIGA I HELA FINLAND

Idé: Distansarbetet ökar välbefinnandet, det underlättar vardagen och det är ett arbetssätt som finländarna föredrar. Att stöda distansarbetet kräver koordinering och forskning. Upp till 40 % av finländarna kan arbeta på distans. Det som behövs är en nationell strategi för distansarbetet. Vi gör Finland till distansarbetets modelland. Distansarbete bringar yrkeskunnigt folk till landsbygden, minskar kompetensbristen inom företagen och ger inbesparingar i statens fastighetsutgifter.

Förslag till regeringsprogrammet: En nationell strategi för distansarbetet tas fram. Att utöka distansarbetet och multilokalt arbete skapar möjlighet att anpassa statens fastighets- och kontorsutgifter.

NÄRSKOLETILLÄGG FÖR LANDSBYGDEN –BYSKOLESTÖD TILL KOMMUNERNA

Idé: Regionala skillnader mellan barn hotar att växa i PISA-studierna. Möjligheten för barnen på landsbygden att gå i en närskola måste stödas. Närskoletillägget skulle vara ett starkt budskap till de kommunala beslutsfattarna: livskraftiga byskolor läggs inte ner av kostnadsbesparingsskäl. Indragning av byskolor har inte gett kommunerna de inbesparingar som eurokonsulterna utlovade. Närskoletillägget skulle uppmuntra kommuner att utveckla när- och byskolor. Satsningen skulle stöda närskoleprincipen.

Förslag till regeringsprogrammet: Landsbygdens närskoletillägg genomförs. Mellan 2023 och 2027 reserveras ett anslag på 10 miljoner för när- och byskolor, vilket kommer att avlägsna regional ojämlikhet mellan eleverna.

BYASERVICEBUSSAR I TRAFIK – KOSTNADSEFFEKTIVA SOTE-TJÄNSTER

Idé: Investeringsbidraget för byaservicebussar prövas för utveckling av mobila och förebyggande sote-tjänster. Den kostnadseffektiva byaservicebussen Mallu trafikerar redan i Södra Karelen. Investeringsbidraget skulle vara som för bokbussar: ministeriet betalar bidraget och välfärdsområdet investerar. Byaservicebussen är en kostnadseffektiv modell. Mindre skjutsande för FPA och anhöriga, då byaservicebussen tar laboratorieprov, mäter blodtryck och genomför hälso- och tandkontroller på byskolebarnen.

Förslag till regeringsprogrammet: Försök med mobila sote-tjänster genomföras på landsbygden. Investeringsbidrag för byaservicebussar genomförs. Anslag: 3 miljoner euro.

Aleksi Koivisto
Verksamhetsledare,
Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf
tel. 040 509 1365

Twitter: @SuomenKylat
Instagram: @SuomenKylat
www.suomenkylat.fi

Ständerhuset                                                                                                                Bildkälla: Wikimedia Commons

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: