”Någonting har hänt med hur folk upplever landsbygden”

27.06.2023 kl. 11:00
Det hände nog någonting under pandemin, menar forskaren Kenneth Nordberg, som vill rentav kalla det för ett paradigmskifte i synen på landsbygden. Vad är landsbygden för något egentligen och vilken roll har den i samhället?

Kenneth Nordberg, forskare i regionalvetenskap vid Åbo Akademi säger att någonting har hänt med hur folk upplever landsbygden. Både coronan, klimatförändringar, samt kriget och säkerheten i Europa har fått människor att se på landsbygden med nya perspektiv. Det hände nog någonting under pandemin, menar Nordberg, som vill till och med kalla det för ett paradigmskifte i synen på landsbygden, att vad landsbygden egentligen är för något och vilken roll den har i samhället. Det borde nu vara dags för större statliga satsningar på landsbygden. Trender, såsom alla energirelaterade satsningar, industrier och liknande, gör att landsbygden behöver de här satsningarna.

En annan forskare som också intresserat sig för landsbygdens image är Tomas Hanell, specialforskare vid Migrationsinstitutet. Han lyfter fram det faktum att vi människor mår bättre i mer rurala områden, något som mindre kommuner i Finland borde lyfta fram mera. Hanell menar att den subjektiva livskvaliteten i storstadsregioner är lägre än i mer rurala områden, ett västeuropeiskt mönster som gäller även för Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Hanell vill ifrågasätta påståendet, att man flyttar till staden för att det där finns service, eftersom en stor del av livskvalitetsforskningen visar att det inte stämmer.  Det finns förvisso operatjänster och stadiontjänster i de stora städerna. men nu för tiden kan man köpa kläder och grejer varifrån som helst, på grund av alla nätbutiker, så detaljhandelsargumentet är inte längre lika kraftigt. Dessutom så visar forskning att det viktigaste för människan är tillgången till offentliga, kommunala tjänster, och att de finns på nära håll, påpekar Hanell.

Regionalforskare Kenneth Nordberg tror att den positivare synen på landsbygden håller i sig, men samtidigt vill han inte ställa landsbygden och staden mot varandra. Nordberg tycker att det är synd att man tänker på städer och landsbygden som två motpoler, då det egentligen är ett och samma samhälle, bara olika delar av det. Man måste kunna samspela. Nordberg hoppas att samhällsplanerare kan bygga upp våra samhällen så att människan enklare kan röra sig mellan stad och landsbygd. Det finns inte bara stadsbor och landsbygdsbor, utan staden och landsbygden måste utvecklas tillsammans.

Läs mer på webbplatsen svenska.yle.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: