Leader- och byaaktörer förbereder sig för en politisk höst

29.08.2023 kl. 12:52
Aleksi Koivisto på Finlands Byar skriver att regeringsprogrammet har goda saker för landsbygdsutveckling, men att risken för nedskärningar oroar. Läs mer vad Koivisto skriver och övrigt i Finlands Byars nyhetsbrev.

Vid genomförandet av regeringsprogrammet jobbar Finlands Byar tillsammans med den nya regeringen. Senaste vecka granskade vi tillsammans med jord-och skogsbruksministeriet landsbygdssäkring i programmet.  Många av oss har blandade känslor inför regeringsprogrammet. Det finns både små vinster och riktigt stora mål för landsbygdsutveckling, men euron, resurserna och nedskärningslistorna är oroande.  Enligt regeringsprogrammet ändras Finlands GJP-plan på så sätt att den nationella finansieringsdelen minskas med totalt 137,5 miljoner euro åren 2025-2027. Det skulle medföra enorma nedskärningar i landsbygdens livskraft: företagsamhet, fiberoptik och hållbara investeringar. Vi jobbar på att ändra detta. Av CAP-finansieringen måste Leader-gruppernas finansiering vara minst 5 procent och vår resurs i Finland är nu 5,6 procent. Denna resurs måste försvaras.

I septembers budgetmangling avgöras det om det statliga stödet till byaverksamheten klarar sig utan nedskärningar. Våra mer än 4 000 byar behöver resurser för att informera, utbilda och få i gång talkoarbete för livskraftiga hembyar. Under hösten kommer vi tillsammans med Företagarna i Finland att utse Årets landsbygdsföretagare, och vi ska sporra kommunerna att bli mer byvänliga och vi ska uppmuntra folk att flytta ut på landet. Vi samarbetar över språk- och partigränser, med alla beslutsfattare. Mot höstens äventyr!

Så här skriver Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto i slutet av sin text i föreningens nyhetsbrev (augusti 2023). Förutom Koivistos inledningstext kan man läsa om KyläAreena som hålls 31.8-1.9, ansökan om företags- och projektstöd som har öppnats, en landsbygdsträff 28-29.9 i Virdois för intresserade av landsbygdsutveckling, info om byafaddrar, Hållbarhetsveckan 25.9-1.10, Närmatsdagen 9.9 och en utfärd under dagen, Öppna Julbyar, info om byacoacher, en byatrygghetskväll 6.9, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (augusti 2023) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: