Finlands Byar vädjade om bidrag för byaservicebussar

20.09.2023 kl. 11:07
Finlands Byar har genom ett ställningstagande velat att regeringen i budgetförhandlingarna, som avslutades 19.9, stödjer välfärdsområdena med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar.

Finlands Byar ville genom ett ställningstagande se att regeringen i budgetförhandlingarna (avslutades 19.9) stödjer välfärdsområdena med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar. Här nere följer ställningstagandet i svensk översättning (finska texten finns på webbplatsen suomenkylat.fi):

Mobila tjänster i trafik – investeringsbidrag för byns servicebuss

Finlands Byar rf föreslår att Petteri Orpos regering ska stödja välfärdsområden med ett nytt investeringsbidrag för byaservicebussar. Finlands Byar är bekymrad över nyhetsrapporteringen om nedläggning av flera sote-stationer och närservice i välfärdsområden på grund av finansieringsunderskott. Enligt regeringsprogrammet stöds mobila tjänster särskilt i glesbygd. Byaservicebussen Mallu, som har visat sig vara funktionell och kostnadseffektiv, har trafikerat i välfärdsområdet för Södra Karelen sedan 2011. Ett annat exempel på en fungerande mobiltjänst är fästingbussen, som är en servicemodell inom den privata sektorn.

– Byns servicebuss på hjul är en kostnadseffektiv, serviceinriktad och förebyggande modell. Servicen som kommer till kunden innebär färre FPA-turer, då man i servicebussen kan ta blodprov och blodtryck av byborna och genomföra skolelevers hälso- och tandundersökningar. Tanken är att investeringsbidraget skulle vara som det är för bokbussarna. ministeriet betalar en del som statligt bidrag och välfärdsområdet investerar resten. Med en miljon euro skulle fler byabussar kunna tas i drift, säger Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto.
I finansminister Riikka Purras budget kommer välfärdsområdena att finansieras med 24,6 miljarder euro 2024 och för eventuella behov av tilläggsfinansiering har man avsatt en miljon euro som förslagsanslag. Finlands Byar vill se att man även hittar euron för mobila tjänster ur dessa medel.

– Alla riksdagspartier stödjer mobila sote-tjänster i sina program. Utvecklingen av tjänster har inte gått framåt på ett decennium, när blickarna enbart har riktats mot fastigheter och väggar. Mobila servicebussar ger smidiga tjänster till landsbygden och byborna. Södra Karelens modell fungerar och vi vädjar till Orpos regering att starta mobila tjänster, uppmuntrar verksamhetsledare Koivisto.

Tilläggsuppgifter
Aleksi Koivisto, verksamhetsledare
aleksi.koivisto@suomenkylat.fi
Tel. 040 509 1365

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: