Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ordförande för MANE

27.09.2023 kl. 12:34
Sari Essayah jord- och skogsbruksminister med ansvar för landsbygdspolitik, leder Landsbygdspolitiska rådet (MANE) sedan 21.9. Mandatperioden för MANE sträcker sig fram till slutet av år 2025.

Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE) leds sedan 21.9 av Sari Essayah, jord- och skogsbruksminister med ansvar för landsbygdspolitik. Arbetsminister Arto Satonen är vice ordförande.

Efter att den nya regeringen har påbörjat sitt arbete, kommer förändringar att göras även i MANE.s ledning. Mandatperioden för MANE som utsetts av statsrådet sträcker sig fram till slutet av 2025. MANE leder och drar upp linjerna för den nationella landsbygdspolitiken och genomför tväradministrativt de uppgifter som den har tilldelats, samt i partnerskap med offentliga, privata och tredje sektorns aktörer, från byar till statsförvaltningen.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Bildkälla: maaseutupolitiikka.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: