Nedskärningar i lokal utveckling i regeringsprogrammet bör återtas

02.10.2023 kl. 12:28
I ett pressmeddelande från Finlands Byars Leader-utskott ber man att förslaget i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling dras tillbaka. Nedskärningarna skulle gälla åren 2025-2027.

I ett pressmeddelande från Finlands Byars Leader-utskott ber man att förslaget i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling dras tillbaka. Här nere följer pressmeddelandet i sin helhet i svensk översättning (finska texten finns på webbplatsen suomenkylat.fi):

Förslag i regeringsprogrammet om nedskärningar i finansieringen av lokal utveckling bör återtas

I regeringsprogrammet Ett starkt och engagerat Finland presenteras nedskärningar för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde för regional och lokal landsbygdsutveckling. Nedskärningarna skulle gälla för åren 2025-2027 och bli enligt förslaget totalt 137,5 miljoner euro av nationella medel. Totalt skulle nedskärningarna uppgå till mer än 240 miljoner euro, inklusive EU-finansiering, det vill säga nästan hälften av medlen reserverade för landsbygdsutveckling.

Att sänka den nationella ersättningen, är alltid skadligt för medlemsstaten själv. Motfinansiering lever upp till sitt namn: det är en magnet som drar de medlemsavgifter vi betalar till EU, våra egna skatteeuron, tillbaka till Finland för att användas för det gemensammas bästa. Nationellt, i det här landet, i dessa regioner och i våra byar. Även det bästa programmet för landsbygdsutveckling kommer inte att kunna genomföras utan ett nationellt bidrag. CAP27-helheten för jordbruk och landsbygdsutveckling är Finlands största enskilda återbetalningsmekanism för våra EU-medlemsavgifter.

Ifall den nationella finansieringsandelen skärs ned, kommer motsvarande EU-finansieringsandel att återbördas via EU för att användas i ett annat medlemsland, till exempel Italien eller Rumänien.

Redan nästa år börjar planeringen och förhandlingarna av nästa programperiod i EU och även i Finland. Finland försämrar sina egna förhandlingspositioner under den kommande perioden genom att avsäga sig EU-finansieringsandelen, som om den finländska landsbygden inte behöver alla utvecklingseuron. Hur motiverar man finansieringsbehovet för den nya perioden, när det just har visat sig att man kan uppnå goda resultat i Finland med bara hälften av den summa pengar som man tidigare kommit överens om? Finland är redan nettobetalare till EU och med nedskärningarna kommer Finlands betalningsandel att öka ännu mer.

Leader söker och finansierar nya företagsetableringar på landsbygden. Leader stöder företagarnas ägarbyten, företagens utveckling och investeringar. De föreslagna nedskärningarna av Leader-finansieringen i regeringsprogrammet skulle särskilt riktas mot småföretag och tjänster. Av de företag som verkar på landsbygden, är 94,7 procent mikroföretag, och deras huvudsakliga utvecklingsstöd kommer från Leader-grupper.

Kärnan i Leader-verksamheten är att stärka samhällen genom att stödja idrottsplatser, byagårdarnas verksamhet, naturstigar, kulturevenemang och mycket annat. Leader kanaliserar för varje programperiod miljontals talkotimmars för det gemensamma bästa.

Lyckligtvis är Leader-verksamheten på många sätt en fast del inom CAP-planen, men inte helt tryggad. Nedskärningar bör inte inriktas på Leader-finansiering, vars nationella andel av CAP:s landsbygdsfinansiering fortfarande är den lägsta av alla EU-länder. Finlands Byars Leader-utskott kommer att göra allt den kan för att säkerställa att nedskärningarna inte genomförs i sin föreslagna form.

Heli Walls, utvecklingschef för Leader-arbete, Leader-utskottet

Se även blogginlägget (på finska) av Heli Walls på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: