Kandidatbyar sökes för valet av årets nyländska by 2024

20.10.2023 kl. 10:25
Med valet av Årets by 2024 i Nyland vill Nylands Byar och SILMU-byar lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela med sig av goda exempel.

Nylands Byar rf och SILMU-byar letar tillsammans efter en aktiv och planmässigt fungerande by i Nyland. Med valet av Årets by 2024 i Nyland vill de lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela goda exempel på hur man i byarna kan utveckla och verkställa saker.

Byn som vinner presenteras i Nylands Byars digitala tidning och belönas med ett diplom. Segern för med sig ära och berömmelse, samt en möjlighet att delta i den landsomfattande tävlingen Årets by.

Ansökningstiden till Årets by 2024 i Nyland är 16.10.2023-15.1.2024. Tävlingen är öppen för alla byar i Nyland och förslaget kan göras av en förening eller ett annat samfund som verkar i byn. Ansökningsblanketten finns på webbplatsen forms.office.com. Kandidatbyarna tillkännages i slutet av januari och den vinnande byn tillkännages i februari.

Byn kan vara liten eller stor. Tävlingsjuryn fäster speciell vikt i hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskapen och nätverken, samt hur byn har lyckats i sin kommunikation. Ett valkriterium är också smart anpassning av hur service och aktiviteter ordnas i byn.

Till tävlingsjuryn hör Nylands Byar rf:s verksamhetsledare och två av föreningens styrelsemedlemmar, samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar. Tävlingen ordnas i samarbete mellan Nylands Byar rf och SILMU-byar.

Mera information ges av:

Nylands Byar rf:s verksamhetsledare Anu Nilsson 050 524 9189 eller anu.nilsson@uudenmaankylat.fi och av

SILMU-byars byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info.

Uppgifterna är från webbplatsen uudenmaankylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: