Livliga diskussioner om engagemang i byn när Svenskfinlands Byar besökte Ekenäs

02.11.2023 kl. 12:04
Svenskfinlands Byar besöker som bäst våra svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningar, delaktighet och gemenskap i byn är träffarnas röda tråd. Turnén nådde Ekenäs 17.10.

Svenskfinlands Byars turné ibland föreningar i svenskbygderna nådde Raseborg och Ekenäs den 17.10. Ett dussintal engagerade personer från ca tio olika föreningar hade kommit till Folkan i Ekenäs för att diskutera temat gemenskap och delaktighet i föreningsverksamheten.

Kvällens inspiratör och gästföreläsare var Saskia Halminen från Folkhälsan. Meningsfullt engagemang var rubriken och tillsammans hann vi diskutera både vad som driver vårt egna engagemang till hur vi inkluderar unga eller nyfinländare.  En viktig påminnelse från Saskia till slut var att "det ska vara roligt", kom ihåg att stanna upp och se över er verksamhet om det ibland känns som ett måste. Byaverksamheten skapar vi för oss själva och varandra, och det ska kännas meningsfullt och roligt. 

Efter inledning av Saskia Halminen från Folkhälsan och Nora Backlund från Svenskfinlands Byar blev diskussionen ivrig och fortsatte ännu delvis ute på gatan efter att evenemanget avslutats.

Svenskfinlands Byars turné fortsätter med besök i Bennäs måndagen den 6.11, Hammarland på Åland 7.11 och i Lovisa den 16.11. Mer om dessa tillfällen och anmälan hittar du via bya.fi/turne

 

Mikael Gerkman/Nora Backlund