Svara på enkät om utvecklandet av landsbygdskommunikationen i Egentliga Finland!

16.11.2023 kl. 13:08
Den regionala landsbygdskommunikationen i Egentliga Finland har gjorts i samarbete mellan NTM-centralen i Egentliga Finland, kommunernas landsbygdstjänster och Leader-grupperna. Påverka utvecklingen genom att svara på en enkät!

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk har en gemensam kommunikationsgrupp som samlar in information till stöd för planeringen av kommunikationen. Genom att svara på enkäten kan du påverka utvecklingen av den regionala landsbygdskommunikationen.

Med landsbygdskommunikation avses den kommunikation som sker inom EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering. Den regionala landsbygdskommunikationen har sedan våren 2023 gjorts i samarbete mellan NTM-centralen i Egentliga Finland, Leader-grupperna och kommunernas landsbygdstjänster. De hoppas på svar av, förutom dem som jobbar med finansieringen, även deras intressentgrupper och potentiella stödsökanden. Enkäten stängs måndagen den 4 december kl. 12. Tack på förhand till alla er som besvarar enkäten!

Mer info och länk till enkäten finns på webbplatsen maaseutu.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: