Svensk film vill sprida kunskap och inspiration om Leader

17.11.2023 kl. 11:12
Lokal Utveckling Sverige (LUS), vill med filmen visa vad Leader är på ett överskådligt sätt. Man vill dels sprida kunskap om vad Leader är, dels få intresserade landsbygdsbor att söka kontakt med deras Leader-områden.

Enligt Christer Yrjas, verksamhetsledare för Lokal Utveckling Sverige (LUS), vill man med den nya filmen visa vad Leader är på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Man vill dels sprida kunskap om vad Leader är och vad ett Leader-projekt kan vara, dels få intresserade landsbygdsbor att söka kontakt med deras Leader-områden runt om i Sverige. Yrjas hoppas att filmen kan bidra till ökad kunskap om Leader och en nyfikenhet att lära sig mer.

Det är många som jobbar med Leader runt om i Sverige, så Yrjas hoppas också att filmen ger en ökad stolthet kring det viktiga arbete som Leader-medarbetarna gör. Att de tillsammans dagligen bidrar till att utveckla våra landsbygder, det är något att vara stolt över.

Uppgifterna och filmen finns på webbplatsen landsbygdsnatverke.se.

Bildkälla: landsbygdsnatverket.se

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: