Ansök om forsknings- och utvecklingsprojekt!

05.01.2024 kl. 11:30
Finansiering för nationella forsknings- och utvecklingsprojekt på landsbygden kan sökas inom teman som bobarhet, integration och öppenhet, offentliga serviceåtaganden och förändringar i servicenätverket.

Finansiering kan sökas inom följande teman: bobarhet, integration och öppenhet på landsbygden, offentliga serviceåtaganden och förändringar i servicenätverket, samt landsbygdens ekonomi och dess betydelse för finansiell försörjningstrygghet och regional livskraft. Ansökan om finansiering görs i nya webbtjänsten sokunderstod.fi – statsunderstödsutlysningar. Projektansökan avslutas den 15 februari 2024 kl. 16.15.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver: