Rural Pact – ett nytt redskap för landsbygdsutvecklingen inom EU

04.06.2024 kl. 12:25
Det som är nytt med Rural Pact är att man strävar till att få alla betydelsefulla sektorer, organ och olika nivåer att samarbeta för landsbygden, trots att aktörernas uppdrag inte nödvändigtvis handlar om landsbygdsfrågor.

Inom EU håller man på att bygga upp ett nytt redskap för landsbygdsutvecklingen genom Rural Pact. Det handlar inte om något nytt program eller nya finansieringsmöjligheter, utan om ett nytt sätt att arbeta.

Det nya i Rural Pact är att man strävar till att få alla betydelsefulla sektorer, organ och olika nivåer att samarbeta för landsbygden, trots att aktörernas uppdrag inte nödvändigtvis handlar om landsbygdsfrågor.

Det här arbetssättet kan, i bästa fall, bli en central del av landsbygdsutvecklingen. Liknande sätt att arbeta har vi redan använt länge i Finland genom den breda landsbygdspolitik som bedrivits och bedrivs av Landsbygdspolitiska rådet (MANE).

Policy Action Lab i Bryssel

Den 22 maj hölls ett möte i Bryssel, ett Policy Action Lab, kring hur man kunde föra Rural Pact närmare medborgarna. Mötet samlade ca 100 personer från centrala aktörer på EU-nivå men också en stor skara människor från olika landsbygdsnätverk och organisationer.

Man kan konstatera att landsbygden ser mycket olika ut i olika delar av Europa. På lokal nivå finns det mycket stora så väl som ytterst små kommuner, och deras uppgifter varierar kraftigt. Den regionala nivån är också mångfasetterad och färgstark. De administrativa och fysiska olikheterna kombinerat med olikheter i kultur och historia gör också att synen på ett redskap som Rural Pact blir svårtolkad.

Deltagarna på mötet framhöll dock att man inte bör bygga nytt när det finns existerande strukturer och verksamheter. Det här är en förnuftig inställning som dock kan leda till att den dynamik som Rural Pact kunde medföra kan urvattnas. Det finns all orsak att följa med utvecklingen inom EU. Det kan komma att ske förändringar som är större än vanligt i de här sammanhangen.

Peter Backa
för Svefnskfinlands Byar i Bryssel

För mera information om mötet:

https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/news/bringing-rural-pact-closer-citizens-requires-enhanced-coordination-and-local-capacity-building_en

Policy Action Lab vid hotell Le Plaza i Bryssel 22 maj 2024
Foto: Peter Backa

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: