Nurmes värd för Landsbygdsparlamentet

11.06.2024 kl. 10:55
Finlands största idéfestival bjuder in till landsbygdssamtal i Nurmes i september – Svenskfinlands Byar är medarrangör för en svenskspråkig workshop om beredskap i vardagen och trygghet i byn.

Finlands största idéfestival bjuder in till landsbygdssamtal i Nurmes i september – Svenskfinlands Byar lyfter beredskap och trygghet i byn i sitt programinslag.

Samhällsevenemanget Landsbygdsparlamentet kommer till Nurmes 26-28.9.2024 och samlar alla människor som är intresserade av landsbygdens framtida utveckling. I centrum för Landsbygdsparlamentet står människor, företag och samhällen som med sina egna exempel förnyar landsbygden. Regional jämlikhet är viktig, eftersom lokalt drivna idéer i bästa fall erbjuder lösningar på utmaningar som berör hela Finland. Huvudtemat för evenemanget är förnybar lokal energi, som granskas ur perspektiven för förnybart entreprenörskap, förnybar vardag och förnybar kultur.

Programmet för det tre dagar långa hybridevenemanget inkluderar bland annat studiebesök och idéresor, föreläsningar, konstruktiva diskussioner, workshops, miniseminarier och karelskt gästabud. Evenemanget kulminerar i en landsbygdspolitisk deklaration, som formuleras under evenemangets gång. Som värdpar för Landsbygdsparlamentet 2024 fungerar Yles journalister Hannamari Hoikkala och Nicke Aldén.

Landsbygdsparlamentet arrangeras som ett gemensamt krafttag av lokala, regionala och nationella aktörer och koordineras av Landsbygdspolitikens rådet MANE. Anmälan till Landsbygdsparlamentet är öppen och det är gratis att delta.

Svenskspråkigt program på fredag 27.9 kl. 13-14.50

Genom verkstäderna har deltagarna möjlighet att lära sig nytt, utveckla tillsammans och knyta kontakter. Svenskfinlands Byar är medarrangör för en svenskspråkig workshop om beredskap i vardagen och trygghet i byn. Workshopen genomförs enligt world-café metoden och deltagarna tar tillsammans an frågor från beredskap i vardagen till grannhjälp, cybersäkerhet, energi och hållbarhetsfrågor.

Programmet arrangeras som ett samarbete mellan Marthaförbundet, SILMU-byar, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Svenska lantbrukssällskapens förbund. Workshopsledare: Marthaförbundet; Camilla KomonenMarika Danielsson, SILMU-Byar; Li-Marie Santala, ÖSL; Harriet SundholmMadelene Lindqvist, SLF; Nora Backlund, Landsbygdsnätverket; Ann-Sofi Backgren.

Förutom Landsbygdsparlamentet i Nurmes hålls även i höst den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 23-24.10 i Korsholm. Landsbygdsriksdagen har ett liknande upplägg som Landsbygdsparlamentet, men är i första hand ämnad för det svenskspråkiga landsbygdsutvecklingsfältet för meningsutbyte och umgänge. Läs mer om Landsbygdsriksdagen på adressen https://bya.fi/sv/landsbygdsriksdagen/.

Det som händer på landsbygden stannar inte på landsbygden.

Mer information:
landsbygdsparlamentet.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: