Pressmeddelande

Pressmeddelande – fritt för publicering                            Kimito 27.10.2022

Resolution - De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

I år uppmärksammar Europaåret de unga och deras möjligheter att skapa en trygg och hållbar framtid. På den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen lyfte man fram unga på landsbygden och deras framtidsvisioner, framtidstro samt utmaningar och möjligheter. I Kimito diskuterade ungdomar och andra landsbygdsutvecklare bland annat hur unga kan skapa en hållbar och betydelsefull framtid.

- I våra diskussioner med ungdomar finns det ofta en känsla av att det inte finns arbete på landsbygden. Unga trivs på landet men är osäkra om de kan bo kvar, berättar Julia Hemgård från Bildningsalliansen.

Deltagarna fick ta del av resultaten av flera framtidsdiskussioner som förts med unga på landet och även höra om huruvida unga på landet känner klimatoro. Ungdomsbarometern Hållbart som bara den med fokus på klimat och hållbarhetsfrågor presenterades också. Barometern visar att unga litar på vetenskap och forskning, men vill vara mera delaktiga och kunna påverka framtiden på fler sätt. Från framtidsdiskussionerna framgick det att unga känner sig stolta över landsbygden, men samtidigt att de lätt blir stereotypiserade till en viss typ av ungdom som väljer att bo på landet.

- Främsta orosmoment för unga i prioritetsordning var framtiden, skola och betyg, klimatförändring, kropp och utseende, covid-19, vänskapsrelationer, kärleksrelationer och familjerelationer, berättar Erika Silventoinen från skärgårdshavets UNESCO biosfärområde.

En paneldiskussion med unga gav ungdomar chansen att berätta och diskutera vad en hållbar framtid innebär för dem. Isabell Flemming, Linnea Strand, Johan Santalahti och Joel Rappe deltog i panelen under ledning av Nora Backlund från SLF. Paneldiskussionen visade att ungdomar på landsbygden bland annat önskar unga delaktighet i beslutsfattandet samt i hållbarhetsåtgärder. De vill också ha mer flexibla utbildningsmöjligheter och boendealternativ. Fler åtgärdsförslag hittas i den Finlandssvenska landsbygdsriksdagens resolution.

Även andra aktuella teman inom landsbygdsutveckling och skärgårdsfrågor behandlades.

Landsbygdsriksdagen ordnas som ett öppet forum för alla som är intresserade av en livskraftig och hållbar landsbygd och skärgård. På plats i Kimito fanns drygt 70 landsbygdsutvecklare. Den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år och nästa gång går den av stapeln i Österbotten 2024.

Under Landsbygdsriksdagen lanserade Svenskfinlands Byar en tre-delad videoserie vars syfte är att visa livet landet och locka människor att bosätta sig på landsbygden.

Bilaga 1. Landsbygdsriksdagens resolution

Bilaga 2. Pressmeddelande, videoserie om livet på landsbygden

Tilläggsuppgifter för resolution:

Nora Backlund, Specialsakkunnig, Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, 044 0797079 nora.backlund@slf.fi

Bettina C. Lindfors, Koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H, 040 920 9810 bettina.lindfors@fs4h.fi

Koordinator för Landsbygdsriksdagen 2022

Tiina Saaresranta, Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry tiina.saaresranta@sameboat.fi, 040 727 2477