Nationellt skärgårdsnätverk kring bobarhet skapas

05.11.2021 kl. 11:00
Nu ska konceptet habitability användas för att analysera öarnas bobarhet och skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå.

Finland är ett av de länder med mest skärgård och vattendrag i Europa. Här finns mer än 500 öar med heltidsbosättning och nästan 20 000 öar med deltidsbosättning, utan fast vägförbindelse. Medräknat Åland har landet cirka 100 000 invånare, som kan klassas som skärgårdsbor. Men många av öarna längs Finlands kust och i inlandet har en minskande befolkning, svag attraktionskraft för inflyttning och kraftig säsongsvariation på grund av ett starkt turismtryck.

Nu ska konceptet habitability användas för att analysera öarnas bobarhet och skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå. Arbets- och näringsministeriet har genom Egentliga Finlands förbund beviljat Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi finansiering för ett temanätverk, som pågår till och med 2023. Samarbetsparter är 12 Leader-grupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Totalbudgeten för nätverket är 250 000 euro.

Mer info finns i Åbo Akademis pressmeddelande.

Gullkrona i Skärgårdshavet
Bildkälla: Wikimedia Commons

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: