Anmälan öppen till Europas största landsbygdsmöte

03.02.2022 kl. 11:30
Svenska Landsbygdsriksdagen ska äntligen genomföras i maj i Jönköping efter att ha varit uppskjutet två år på grund av pandemin.

Europas största landsbygdsmöte, svenska Landsbygdsriksdagen, ska äntligen genomföras efter att ha varit uppskjutet två år på grund av pandemin. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) står som värd när deltagare från hela landet möts i Jönköping den 20-22 maj.

Landsbygdsriksdagen genomfördes för första gången 1989 i Västerbotten och har sedan 1994 genomförts vartannat år på olika platser i Sverige. Den svenska Landsbygdsriksdagen har inspirerat systerorganisationer i andra länder att genomföra egna satsningar på landsbygdsriksdagar och även europeiska landsbygdsriksdagar har genomförts.

Runt om i Europa och i andra delar av världen märks att landsbygdsfrågor får allt större fokus i media och bland politiker och beslutsfattare. Men för att landsbygdsfrågor som exempelvis likvärdig tillgång till service, skola, infrastruktur inte ska bli något som det bara talas om utifrån ett ovanifrånperspektiv, behövs Landsbygdsriksdagen. Där får vi som bor och verkar på landsbygden vara med i samtalen.

– Vi vill att Landsbygdsriksdagen ska vara en öppen arena där landsbygdsfrågor diskuteras och förs högre upp på den politiska dagordningen, säger Terese Bengard som är verksamhetschef för HSSL.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se med länk till anmälan. Den 27 januari öppnades anmälan för de som är anmälda sedan 2020, för övriga 3 februari. Den 14 mars höjs avgiften och den 19 april är sista anmälningsdag.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: