Lappfors – Månadens by i Österbotten

02.05.2022 kl. 11:00
Byn Lappfors har ca 306 invånare och finns belägen i Pedersöre kommun. De senaste åren har inflyttningen till byn varit livlig och det finns många barn i byn, som ger goda möjligheter inför framtiden.

Byn Lappfors med ca 306 invånare finns i Pedersöre kommun. Våra närmaste grannbyar är Esse, Purmo, Terjärv och Evijärvi. Landskapet i Lappfors har karaktären av ett inlandslandskap. Terrängen är kuperad med inslag av vackra vattenområden. Byn har även intressant historisk bakgrund. I Lappfors finns många forngravar och -lämningar från stenålder, samt även spår av stockflottningstiderna och av många tjärdalsbränningar. Här bor trevlig och douli foltsi!

För oss invånare bjuder byn på vacker natur med många insjöar och vandringsmöjligheter m.m. Esse å som rinner genom byn, skapar fina möjligheter för fiske, simning, kanotsafari och turism etc. Vi har rikligt företags- och föreningsliv i byn, t.ex. snickeri, sågverksamhet, skogsföretagare, byggare, jordbrukare, bilsläptillverkning och -försäljning, Hjulfors havtornsodling och -försäljning, maskinentreprenörer, transportföretagare, martha-, ungdoms, byarådföreningar, samt jaktlag. Kommunens vildmarkscenter finns även i Lappfors samt daghem. Från vildmarkcentret startar Utterledens ca 50 km långa vandringsled till Purmo (Lostenen).

Vid den vackra Esse å vid Heide finns byns ungdomslokal som kallas ”Lava”. Här finns danspaviljong (byggd 1934-1936) och servicehuset (byggd 1977), samt en kiosk med stor terrass. Vid servicehuset brukar ungdomarna och pidro-spelare samlas. Även fester, bröllop m.m. ordnas där. Dessa utrymmen går att hyra via Lappfors ungdomsförening rf. Vintertid samlas ungdomarna även vid Hepovatten, där man övar på att köra på isen.

De senaste åren har inflyttningen till byn varit livlig och det finns många barn i byn, som ger positiva möjligheter inför framtiden, oberoende efter några år med corona! Vi mår och lever vidare!

VÄLKOMMEN TILL LAPPFORS !

Tarja Häll
ordförande för L.U.F rf

Uppgifterna om Månadens by i Österbotten för maj är från webbplatsen aktion.fi.

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: