Välmående människor – från insjö till utskär

10.11.2023 kl. 12:00
Finlands skärgårdsting är slutseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Seminariet går av stapeln 4-5.12 vid Åbo Akademi.

Finlands skärgårdsting, som hålls 4-5.12 vid Åbo Akademi, är avslutningsseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Samtidigt firar vi grundandet av ett landsomfattande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Programmet inkluderar både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter, men fast bosatta i landets alla skärgårdsområden står i fokus. Skärgårdstinget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. För deltagande i kvällsfesten, samt resor och logi betalar man själv. Evenemanget går på finska och svenska, med engelska inslag – stora delar simultantolkas svenska/finska/svenska. Sista anmälningsdag är 1.11.2023 (men anmälningsblanketten är öppen till 10.11.2023, ännu hinner du!). Arrangör är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, temanätverket Habitability.

Mer info samt program finns på webbplatsen abo.fi.

Bildkälla: abo.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: