Aktuellt

BREDAXLAD, ÄKTENSKAP, LOKOMOTIV, HALMHIMMEL OCH BRAND – PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI OM METAFORER OCH KOMMUNER

Storkommunernas koryféer påstår att de nuvarande kommunerna har för smala axlar och menar att kommuner med bredare axlar behövs.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:39

JU STÖRRE KOMMUNER DESTO STARKARE KRAV PÅ NÄRMAKT

Kommunerna har i hög grad varit gemenskaper med stark tillit, identitet och sammanhållning, men icke så längre.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:33

Indisk gästprofessor med specialintresse landsbygdsutveckling installerades i Lund

Lunds universitets tredje indiska gästprofessor Surinder Jodhka.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:30

Undervisning på två språk skall rädda byskolor i Sibbo

Sibbo kommun i Nyland utreder som bäst intresset bland finska föräldrar för att lägga sina barn i svenskspråkiga byskolor.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:27

*Intresserad av internationellt samarbete? – seminarium för unga hålls i Borgå

Ett internationellt seminarium för unga och för personer som arbetar med unga hålls i Borgå 25.10.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:12

Infokvällen i Vasa om landsbygdssäkring hålls inkommande torsdag

Besluten påverkar ofta landsbygden annorlunda än i centrumen, vilket beror på landsbygdens speciella särdrag, som gles bebyggelse och långa avstånd. Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:08