Historiskt landsbygdsmanifest utarbetades på landsbygdsläger

05.10.2023 kl. 11:59
Det första landsbygdslägret i Virdois med skrivandet av ett manifest för landsbygden, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Ett pressmeddelande om lägret har getts ut.

Det första landsbygdslägret i Virdois den 28-29 september, där landsbygdsmanifestet utarbetades, samlade närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor. Utifrån arbetet med manifestet har även ett pressmeddelande getts ut.. Läs landsbygdsmanifestet i föregående artikel på den här webbplatsen.

Pressmeddelande 3.10.2023

Första landsbygdsmanifestet i historien publicerat – landsbygdsläger inledde omprofilering av landsbygden

När närmare 40 landsbygdsutvecklare, aktörer, företagare och bybor samlas för drygt ett dygn skapas historiens första landsbygdsmanifest. Denna grupp har samlat kraft från uttryck som att den sista släcker lamporna och gardinerna dras för fönstren på landsbygdens hem. Det kommer inte att hända om det är upp till oss, sades det bestämt i slutet av ett landsbygdsläger på Marttinens ungdomsgård i Virdois.

Ingen äger landsbygdens varumärke, men det behöver ventileras och skakas om och till och med byggas upp helt igen. Från denna idé kom idén om ett landsbygdsläger. Tidigare hade Piritta Syrjälä sakkunnig inom landsbygdsutveckling på Aktion Österbotten redan våndats på LinkedIn om varför landsbygdsfrågor knappast syns där. Riikka Koskinen, VD för Töitä Suomesta svarade på våndan, och snart resulterade samtalet mellan två personer i ett online Landsbygdsträff-evenemang öppet för alla. Efter några Teamsmöten bestämde sig Syrjälä och Koskinen tillsammans med SLF:s specialsakkunniga Nora Backlund och Johanna Niilivuo, migrationsexpert på Finlands Byar, att förverkliga idén om ett landsbygdsläger.

-–Det ursprungliga målet med landsbygdsträffarna var att med låg tröskel föra samman människor, oavsett organisation eller från vilket perspektiv intresset för landsbygdsutveckling fanns. Vi ville stödja människor i nätverkande och skapa möjligheter till samarbete, säger Koskinen och fortsätter: Vid planeringen av lägret var fokuset på viljan att lyfta fram landsbygden nationellt, diversifiera bilden av landsbygden utan motsättningar stad-landsbygd, och uppdatera synen på vad den finska landsbygden är känd för. Detta sammanfattas nu utmärkt i Landsbygdsmanifestet.

De fyra som ansvarat för att organisera lägret känner att uppfattningarna av landsbygden är starka, så det behövs en större förändring för att ändra på dem. Ett evenemang som landsbygdslägret skapar möjligheter att bygga den önskade bilden tillsammans och även att göra budskapet bättre hört.

– Landsbygden är så mycket mer än vad vi är vana vid att se ofta i media. Där finns många aktiva föreningar och utvecklingsinriktade företag, och det finns människor som tror på landsbygdens livskraft. När negativa bilder vänds till positiva ökar vi också upplevelsen av möjligheter och uppmuntrar människor att bo och driva företag på landsbygden, påpekar Syrjälä.

I efterdyningarna av historiens första landsbygdsläger är Koskinen, Syrjälä, Backlund och Niilivuo övertygade om att landsbygdslägret kommer att fortsätta och evenemanget blir ett årligt evenemang där människor över organisationsgränserna kan blåsa upp och korsbefrukta sina idéer. Lägerarrangörerna tackar också Aava &; Bangs kreativa chef Mikko Kalliola, som sparrade under evenemanget och sammanfattade manifestet och skapade det önskade landsbygdsruset för lägret.

– Vi tror starkt på att landsbygden även i fortsättningen kommer att ses som en källa till välfärd och en plats för gott liv och något vi vill arbeta för, avslutar Koskinen å hela teamets vägnar.

Landsbygdsmanifestet utarbetades vid det första landsbygdslägret den 28.-29.9.2023 i Virdois. Det är resultatet av en gemensam vision och engagemang från entusiastiska landsbyggare för att främja landsbygdsutveckling och förändra bilden av ensidiga landsbygdsområden.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Riikka Koskinen
Verkställande direktör
Töitä Suomesta
Tel. 050 354 5028
riikka.koskinen@toitasuomesta.fi
www.toitasuomesta.fi

Piritta Syrjälä
Landsbyggare, utvecklingsspecialist
Aktion Österbotten r.f.
+358 50 554 7669
piritta@aktion.fi
www.aktion.fi

På bilden Johanna Niilivuo Suomen Kylät ry, Piritta Syrjälä Aktion Österbotten r.f., Riikka Koskinen Töitä Suomesta och Nora Backlund Svenska lantbrukssällskapens förbund. ”Ibland måste man bara få saker gjorda. Vi kände att den finska landsbygden behövde en egen varumärkesarbetsgrupp, så vi bildade en och bestämde oss för att ta över frågan”, säger Riikka Koskinen med ett skratt och får hela teamet att nicka.              Foto: Amanda Lehtola

Öppna Julbyar samlar mer än 500 evenemang

Tanken med Öppna Julbyar är att synliggöra byarnas och byaföreningarnas egna evenemang och samtidigt locka besökare till byarna och presentera deras mångsidiga verksamhet.Läs mera »
04.12.2023 kl. 12:16

Svara på enkät om byaverksamheten i Nyland!

Vad tycker man om byaverksamheten i Nyland? SILMU-byar genomför en byaenkät i samarbete med Nylands Byar som gäller hela landskapet. Svaren kommer att användas i utvecklingen av tjänster och som underlag för framtida projekt.Läs mera »
01.12.2023 kl. 13:07

Senaste Uutiskirje från Finlands Byar

I Finlands Byars nyhetsbrev kan man bland annat läsa om byskolor, Öppna Julbyar, resultatet från tävlingen Finlands sämsta byväg, slutseminariet för parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden med mera.Läs mera »
30.11.2023 kl. 12:38

Finlands sämsta byväg hittas i Nyland

Finlands sämsta byväg har utsetts genom en allmän omröstning på webben. Omröstningen vanns med en bild på en asfalterad väg som sändes in med texten ”Vauvakin saa maidon vaahdotettuna näillä kuopilla”.Läs mera »
23.11.2023 kl. 13:38

Svensk film vill sprida kunskap och inspiration om Leader

Lokal Utveckling Sverige (LUS), vill med filmen visa vad Leader är på ett överskådligt sätt. Man vill dels sprida kunskap om vad Leader är, dels få intresserade landsbygdsbor att söka kontakt med deras Leader-områden.Läs mera »
17.11.2023 kl. 11:12

Svara på enkät om utvecklandet av landsbygdskommunikationen i Egentliga Finland!

Den regionala landsbygdskommunikationen i Egentliga Finland har gjorts i samarbete mellan NTM-centralen i Egentliga Finland, kommunernas landsbygdstjänster och Leader-grupperna. Påverka utvecklingen genom att svara på en enkät!Läs mera »
16.11.2023 kl. 13:08

Nyhetsbrev från HSSL med fullt fokus på landsbygderna

I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas nyhetsbrev får vi bl.a. lära oss om unga i landsbygder, tittar in på svenska regeringens forum för civilsamhället och upptäcka möjligheterna med Europa, samt andra ämnen.Läs mera »
16.11.2023 kl. 10:50

Bosund är Månadens by i Österbotten

Vattnet har präglat Bosundborna genom historien och än i dag är det naturnära läget en av de saker som kännetecknar byn i Larsmo. Många av de ca 1000 invånarna har inte bara en bostad i byn, utan också en sommarstuga.Läs mera »
14.11.2023 kl. 10:56

Smarta byar-webbinarium till morgonkaffet

Smarta byar, digitalisering och mobila tjänster. är temat för Smarta byar-morgonkaffet 23.11. Vi får också gäster från våra grannar i väst till morgonkaffet och vi får höra exempel på Smarta byar-projekt från Sverige och Finland.Läs mera »
13.11.2023 kl. 10:31

Välmående människor – från insjö till utskär

Finlands skärgårdsting är slutseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Seminariet går av stapeln 4-5.12 vid Åbo Akademi.Läs mera »
10.11.2023 kl. 12:00

Svenskfinlands Byars turné besöker Lovisa

Svenskfinlands Byars turné i samarbete med Folkhälsan besöker Lovisa 16.11 kl. 18.30. Evenemanget om föreningsgemenskap och inkludering ordnas på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3.Läs mera »
08.11.2023 kl. 13:45

Webbinarium om tvåspråkig kommunikation

Landsbygdsnätverket håller en tvåspråkig kommunikationseftermiddag den 24 november för att diskutera det som hör till god praxis vid tvåspråkig kommunikation. Även myndigheters kommunikation tas upp.Läs mera »
08.11.2023 kl. 12:01

Webbinarium diskuterar mobila tjänster i trafik

Under webbinariet ”Mobila tjänster i trafik på välfärdsområden” den 29 november får man höra om planerna i regeringsprogrammet, dela information om mobila tjänster och höra om praktiska erfarenheter.Läs mera »
07.11.2023 kl. 13:33

Landsbygdssäkring inom lagstiftningsarbetet diskuteras

Ett seminarium om landsbygdssäkring inom lagstiftningsarbetet ordnas 15 november i Lillaparlamentet, Arkadiagatan 3, i Helsingfors. Evenemanget kan även följas via riksdagens webbplats.Läs mera »
06.11.2023 kl. 13:05

Landsbygdsparlamentet 2024 – Vad, var, när?

Ett infotillfälle hålls online 10.11 om Landsbygdsparlamentet i Nurmes nästa höst. Evenemangsproducent Markkinointiosakeyhtiö i2 berättar om de teman kring vilka nästa års Landsbygdsparlament byggs upp.Läs mera »
03.11.2023 kl. 13:20
Föreläsningsutrymme, Saskia Halminen föreläser, publiken lyssnar

Livliga diskussioner om engagemang i byn när Svenskfinlands Byar besökte Ekenäs

Svenskfinlands Byar besöker som bäst våra svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningar, delaktighet och gemenskap i byn är träffarnas röda tråd. Turnén nådde Ekenäs 17.10.Läs mera »
02.11.2023 kl. 12:04

Bli medlem i Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar!

Unga personer från varje landskap söks för en ny period i Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar. Ansökningstiden är under november, medan det nya utskottets verksamhetsperiod börjar i februari 2024.Läs mera »
30.10.2023 kl. 11:08
Öppna Julbyars logo

Finlands Byar ordnar Öppna Julbyar

Med Öppna Julbyar får evenemang i hela landet större synlighet. Du kan anmäla julevenemang som din förening ordnar till Öppna Julbyar. Anmälningstiden är öppen till och med 20 november.Läs mera »
27.10.2023 kl. 12:54

MUA-forum – med vilka medel utvecklar man landsbygden?

MUA håller ett webbinarium 26.10 som tar upp allokering av offentliga penningflöden för landsbygds- och stadsområden, samt hur ett platsbaserat synsätt avspeglas i landsbygdskommunernas utveckling.Läs mera »
23.10.2023 kl. 12:07

Kandidatbyar sökes för valet av årets nyländska by 2024

Med valet av Årets by 2024 i Nyland vill Nylands Byar och SILMU-byar lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela med sig av goda exempel.Läs mera »
20.10.2023 kl. 10:25

Läs nya infobrevet från SILMU-byar

I Byainfo från SILMU-byar kan du bl.a. läsa om en enkät för byaverksamhet, förslagsanmälan till Årets by i Nyland 2024, en föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman och en uppdaterad byatrygghetsguide.Läs mera »
19.10.2023 kl. 12:35

Årets landsbygdsföretag exporterar ekologiskt spelt

Företagarna i Finland och Finlands Byar premierar för första gången Årets landsbygdsföretag som är Birkkala gård i Salo i Egentliga Finland. Gården producerar ekologiskt spelt för export. Läs mera »
18.10.2023 kl. 12:48

Höstens Byadagar hålls som webbinarium

Webbinariet för höstens Byadagar, som hålls 1 november, lyfter upp kommunernas och byarnas samarbete, byarnas livskraft och utveckling, aktuella projekt och hur man orkar i arbetet.Läs mera »
16.10.2023 kl. 12:27

Föreläsningsserie online om tre olika Byacoachnings teman

Genom att delta i SILMU-byars föreläsningar online för tre olika Byacoachnings teman, får du idéer och verktyg för verksamheten inom din förening. Föreläsningsserien inleds 25 oktober.Läs mera »
11.10.2023 kl. 12:04

SILMU-byar har uppdaterat sin byatrygghetsguide

Guiden ifrån SILMU-byar innehåller bl.a. tips på utbildningar och evenemang som man kan arrangera i samarbete med andra aktörer och på så sätt öka trygghetskänslan och vardagstryggheten. Läs mera »
10.10.2023 kl. 12:03