Rapport om lokalt inflytande från HSSL

25.01.2024 kl. 12:16
I denna rapport från Hela Sverige ska leva (HSSL) presenteras många goda exempel på hur civilsamhälle och kommun kan samverka, bygga tillit och skapa förutsättning för hållbara och inkluderande lokalsamhällen.

Lokal demokrati är grundbulten för ett hållbart och inkluderande samhälle. Det är på den första samhällsnivån som vi har möjlighet att påverka och medverka i samhällsbygget, alltså inte enbart genom val till kommunen, regionen, nationen och EU vart fjärde år.

Temagruppen Lokal utveckling inom Hela Sverige ska leva presenterar i denna rapport många goda exempel på hur civilsamhälle och kommun kan samverka, bygga tillit och skapa förutsättningar för hållbara och inkluderande lokalsamhällen. Fokus är på HUR man samverkar. Det kan vara alltifrån att kommunen och en lokal grupp har ett utvecklingsprojekt tillsammans för att öka tillit och fortsatt samverkan, till att kommunen delegerar kommunala uppdrag till en direktvald lokal nämnd med egen budget. Olika former av medborgardialoger mellan lokalbefolkningen och kommunen är den vanligaste samverkansformen, men också att lokala grupper deltar i arbetet med att fördela kommunala utvecklingsmedel.

Uppgifterna är från rapporten Lokalt inflytande – goda exempel på samverkan mellan civilsamhälle och kommun.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: