Landsbygdsforskarträffen i Idensalmi hålls i augusti

05.06.2024 kl. 13:17
Landsbygdsforskarträffen i Runni, Idensalmi hålls 28-29.8. Temat är landsbygden i en värld av kriser. Det finns ännu tid att lämna förslag som ett arbetsgruppsförslag. Förslagens abstrakt ska vara inlämnade senast 7.6.

Landsbygdsforskarträffen 2024 hålls 28-29 augusti i Runni, Idensalmi. Temat är landsbygden i en värld av kriser. Under träffen hålls tal av bland andra:

  • Professorn i socialarbete Aila-Leena Matthies, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius
  • Landskapsdirektör Tytti Määttä, Norra Savolax
  • Professorn i agroekologi Juha Helenius, Helsingfors universitet
  • Universitetsforskare Aapo Jumppanen, Helsingfors universitet, Ruralia-institutet
  • Chefredaktör Irene Kuhmonen, tidningen Maaseutututkimus
  • Forskningsdirektör Torsti Hyyryläinen, Helsingfors universitet, Ruralia-institutet
  • Ordförande Arto Pirttilahti, Finlands Byar rf

Det finns ännu tid att lämna förslag som ett arbetsgruppsförslag. Förslagens abstrakt ska vara inlämnade senast fredagen den 7 juni. Anmälan till Landsbygdsforskarträffen görs senast 19.7.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen mua.fi.

Bildkälla: mua.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: