Enkät om Rural Pact och landsbygdsutveckling

27.06.2024 kl. 11:54
Svara på enkäten Rural Pact stakeholder needs survey som är en undersökning relaterad till Rural Pact och landsbygdsutveckling. Det tar inte mer än 15 minuter att svara och fylla i frågeformuläret.

Svara på enkäten som är en undersökning relaterad till Rural Pact och landsbygdsutveckling. Det tar 15 minuter att svara (kommissionen tror 10 minuter). Via länkar kan du bekanta dig med framtidsplanernaRural Pact och själva undersökningen.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: