Samarbetsgruppen

Svenskfinlands Byars verksamhet har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gällande byaverksamheten i Svenskfinland, bildades under år 2020 en samarbetsgrupp bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf, Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf, samt Aktion Österbotten rf:s byaverksamhet och SILMU rf:s byasektion SILMU-byar. Till gruppen hör även Lokalkraft Leader Åland rf.