Landsbygdsboendets utveckling diskuteras på webbinarium

17.10.2022 kl. 10:00
Den 8 november avslutas webbinarieserien Stolt över byn med det fjärde webbinariet som behandlar landsbygdsboendets utveckling.

Den 8 november kl. 17.30-19.30 avslutas webbinarieserien Ylpeydellä kylästä (Stolt över byn) med det fjärde webbinariet som behandlar landsbygdsboendets utveckling, Kyläasumisen kehittäminen – uudet tuulet ja toimivat esimerkit. Man får höra hur befrämjandet av flyttning till landet inte bara är försäljning av tomter och hus, utan även möjliggörandet av nya boendeformer, samt framhållandet av gemenskapsandan. Vidare får vi veta hur boendet på landsbygden ännu kunde utvecklas och hurudana fungerande exempel som finns på ett nytt slags boende i byn.

Mer info med länk till anmälan finns (på finska) på Facebook.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: