Sociala innovationer diskuteras i podden Landet

21.11.2022 kl. 12:00
En social innovation kan vara en idé i en lokal förening, i ett företag eller i en kommun som löser ett konkret samhällsproblem, så vad är nyttan och hur kan man finansiera en idé som i första hand inte är till för att generera vinst?

Innovation behöver inte innebära en ny teknisk uppfinning eller produkt som revolutionerar våra liv på olika sätt, och den måste heller inte bedrivas i Silicon Valley, på en inkubator eller ett forskningsinstitut och måste inte vara något man tjänar pengar på.

En social innovation kan vara en idé i en lokal förening, i ett företag eller i en kommun som löser ett konkret samhällsproblem. Vilken nytta har vi av dem och hur kan man finansiera en idé som i första hand inte är till för att generera vinst?

Hundrafemtioandra avsnittet, Svenska landsbygder som motor för sociala innovationer – när helt nya idéer gör skillnad, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: