Finlands sämsta byväg finns i Norra Österbotten

28.11.2022 kl. 13:00
Landsväg 807 i Siikajoki i Norra Österbotten har utsetts till Finlands sämsta byväg enligt en fototävling som Finlands Byar och Vägföreningen i Finland ordnat.

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf efterlyste i oktober foton för att hitta Finlands sämsta byväg. Med fototävlingen ville man fästa uppmärksamhet på den växande reparationsskulden på landsbygdsvägnätet och vägskickets effekter på Finlands försörjningstrygghet och medborgarnas säkerhet. Valet av Finlands sämsta byväg skedde genom en allmän omröstning på webbplatsen för Maaseudun Tulevaisuus. Bland åtta foton i finalen valdes till vinnare ett foto som tagits i Norra Österbotten, landsväg 807 i Siikajoki på avsnittet med grusbeläggning.

På det beskrivna vägavsnittet har grusvägens bärförmåga gett efter och bilen har sjunkit så att vägen är längs med underredet.  Grusdelen av vägen har lite trafik och en hastighetsbegränsning på 80 km/h. De asfalterade delarna av vägen är i mycket gott, i gott eller i tillfredsställande skick, enligt Trafikledsverkets register. Dessvärre kan man inte säga sanna sak om grusvägssträckan.

– Vägen lhar alltid varit gropig och det har man fått leva med, men nu har dess skick i det närmaste säckat ihop, säger fotografen Olli Alakorva som lämnat in den vinnande bilden.

– Den här tävlingen tydliggör vi vardagsverkligheten för landsbygdens infrastruktur”, säger verksamhetsledare för Finlands Byar Aleksi Koivisto.

– Sönderfallande beläggning och grusvägnätets dåliga skick är på många håll en erfarenhet som sträcker sig över generationer. På glest trafikerade vägar sker asfaltering ungefär en gång vart 150:e år och underhåll av grusvägar är inte en av de högsta prioriteringarna, säger VD Nina Raitanen vid Vägföreningen i Finland.

Mer info finns i pressmeddelandet (på finska) från Finlands Byar och Vägföreningen i Finland.

Foto: Olli Alakorva

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: