Införandet av byradion underlättar vid störningar

23.01.2023 kl. 12:00
Byradion är en lösning för att öka säkerheten i nödsituationer och i undantagsförhållanden. Den fungerar som ett backupsystem för kommunikationen, även om elen är borta och mobiltelefonnäten blivit stumt.

Kommunikationen mellan medborgare och myndigheter baserar sig på ett avgörande sätt på mobiltelefonnätet. Dess funktion beror å andra sidan på tillgången till el och servrarnas funktionalitet. Tänk om allt det här inte fungerar av en eller annan orsak?  Myndigheterna har under alla omständigheter olika lösningar för att stöda sin egen verksamhet.  Men tydliga och enhetliga modeller för att säkerställa länken till lokalsamhället och byarna, även i händelse av störningar, har ännu inte skapats. Byradion är en lösning för att öka säkerheten i nödsituationer och i undantagsförhållanden. Den fungerar som ett backupsystem för kommunikationen, även om elen är borta och mobiltelefonnäten blivit stumt.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver: