Hur borde landskapen och landskapspolitiken utvecklas?

24.01.2023 kl. 13:00
Forskarna vid Finlands miljöcentral samlar in information till stöd för beredningen av riktlinjerna för skötseln, skyddet och planeringen av landskap  med hjälp av två enkäter som genomförs i december–januari.

Miljöministeriets mål är att under 2023 börja bereda strategiska riktlinjer för skötseln, skyddet och planeringen av landskap. Forskarna vid Finlands miljöcentral samlar in information till stöd för beredningen av riktlinjerna med hjälp av två enkäter som genomförs i december–januari. Båda enkäterna genomförs i samarbete med miljöministeriet och är öppna till den 31 januari.

Den öppna enkäten riktar sig till alla som är intresserade av våra landskap och dess syfte är att utreda vad som är viktigt för befolkningen, i synnerhet i vardagliga landskap, samt vilken typ av deltagande och påverkan i anslutning till landskapen som kan intressera. Med enkäten vill forskarna också utreda vad befolkningen är nöjd med och vad som eventuellt oroar i fråga om landskapens framtid.

Den andra enkäten riktar sig särskilt till de experter, organisationer, sammanslutningar och andra aktörer vars verksamhet påverkar landskapen eller vars verksamhet påverkas av landskapen. I enkäten utreds vad som borde lyftas fram i landskapspolitiken, samt hur landskapen borde skyddas, skötas och planeras. Forskarna är också intresserade av eventuella utvecklingsmål som kan påverkas genom landskapspolitiken.

Alla svar är viktiga för forskningen. Om du vill kan du besvara båda enkäterna. Genom att svara kan du påverka teman och synvinklar i det kommande landskapspolitiska programarbetet. Miljöministeriet använder också resultaten av enkäterna vid planeringen av den kommunikation och de möjligheter att delta som hänger samman med uppgörandet av riktlinjerna.

Uppgifterna är från webbplatsen ymparisto.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver: