Ansökan om energibidrag för föreningshus är öppnad

07.03.2023 kl. 12:00
Finlands Hembyggdförbund delar ut prövningsbaserade bidrag till samfund som äger föreningshus på grund av ökade el- och värmekostnader.

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet delar Finlands Hembyggdförbund ut prövningsbaserade bidrag till samfund som äger föreningshus på grund av ökade el- och värmekostnader. Totalt kan ca 2,3 miljoner euro användas till bidragen. Ansökningstiden för bidraget är 6.3–11.4.2023.

Mer info med länk till anmälan finns på webbplatsen kotiseutuliitto.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: