Smarta byar projekt

Svenskfinlands byar söker byar med aktiva och driftiga föreningar som vill delta som pilotbyar i vårt smarta byar projekt. Alla intresserade svensk- eller tvåspråkiga byar i svenskfinland kan anmäla sitt intresse. Vi kommer att välja byar både i Österbotten, Åboland och Nyland. 

När intresserade byar har hittats går förberedelsen av projektet vidare med finansieringsansökan. Projektet har alltså inte ännu startat och inleds bara om det både finns intresserade byar och finansiering säkras.

 

Vad är ett smarta byar Pilotprojekt?

Vårt smarta byar projekt är ett initiativ som syftar till att stödja och uppmuntra samarbete mellan byar, kommuner, föreningar och andra aktörer för att tackla gemensamma utmaningar genom att införa nya teknologier, strategier och metoder. Genom detta projekt får deltagande byar tillgång till bland annat resurser och expertrådgivning för att genomföra innovativa lösningar som kan förbättra livskvaliteten och hållbarheten på landsbygden. Om du vill se en definition på vad en smart by är klicka här.

Varför bör din by delta?

Möjlighet att påverka förändring: Genom att delta i detta pilotprojekt har din by möjlighet att vara en pionjär och forma framtiden för landsbygden.

Tillgång till resurser: Vi kommer att tillhandahålla expertis och andra resurser för att stödja genomförandet av projekt i din by.

Nätverk och erfarenhetsutbyte: Genom att delta får din by tillgång till ett nätverk av likasinnade byar och möjlighet att dela erfarenheter och bästa praxis.

Hur kan din by delta?

Om din by är intresserad av att delta i smarta byar projektet ber vi dig fylla i kontaktformuläret nedan. Efter att vi har mottagit och granskat alla intresseanmälningar kommer vi att välja ett antal byar för att delta i pilotprojektet. Vi kommer att vara i kontakt med alla byar som anmält sitt intresse.

Vill man veta mera eller har frågor kan man kontakta:

Roger Norrgård

Mobil: +358 44 729 3601
E-post: roger.norrgard@slf.fi

Intresseanmälan